Amit az ún.”szenior” állományról tudni kell

A szenior állomány egy különleges foglalkoztatási állomány a hivatásos állományon belül, éppen ezért speciális szabályok vonatkoznak a tagjaira az alábbiak szerint:

A szenior állományba történő jelentkezés feltétele, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár előtt álló szolgálati járandóságra jogosult vállalja, hogy a továbbiakban különleges foglalkoztatási állományban teljesít szolgálatot, meg kell felelni a miniszter által meghatározott alkalmassági követelményeknek, valamint a szolgálati járandóságot szüneteltetni kell a különleges foglalkoztatási állomány tagságának idejére.


Amit az ún.”szenior” állományról tudni kell

Ahhoz, hogy valaki a szenior állomány tagja legyen erre irányuló kinevezési kérelmet kell előterjesztenie a kinevezésre jogosult rendőri vezetőhöz címezve, és ezt a kérelmet ahhoz az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani, akinek az irányítása alá tartozó szervnél szeretné a kérelmező a szenior állományba vételét kezdeményezni.

Az illetékes szerveknél működő humánigazgatási szakszolgálatok minden esetben részletesen tájékoztatják a szenior állományba jelentkezőket a felvétel feltételeiről.

Fontos tudni, hogy a szenior állományba jelentkezőknek ugyanúgy meg kell felelniük a kifogástalan életvitelre vonatkozó jogszabályoknak, mint a hivatásos állomány tagjainak.

Az állományilletékes parancsok – amennyiben valamennyi szükséges dokumentum a rendelkezésre áll – megindítja a felvételi eljárást, és ha semmilyen kizáró ok nem merül fel, akkor a szenior állományban történő foglalkoztatásra a rendőrség és a szolgálati járandóságra jogosult egy határozott idejű szerződést kötnek, amely alapján a kérelmező maximum az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig foglalkoztatható.

A felvételi eljárás során azt is megvizsgálják, hogy a szenior állományba jelentkező végzettsége és szakmai képzettsége alapján a felvétele esetén milyen munkakörben lenne foglalkoztatható. Amennyiben a jelentkező rendőri és határrendészeti szakképzettséggel nem rendelkezik, számára a szükséges ismeretek elsajátítása érdekében tanfolyamon való részvétel írható elő.

A szenior állományban foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított illetménye nem lehet alacsonyabb a részére a szenior állományba vétel előtt folyósított szolgálati járandóságnak – a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (2)-(5) bekezdése szerinti csökkentés nélkül számított – összegénél, és el kell, hogy érje a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát.

A szenior állományban foglalkoztatott szolgálatteljesítési ideje heti 35 óra, részére túlszolgálat nem rendelhető el, a szolgálatot 06.00 és 22.00 óra között kell teljesíteni.

A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonya az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt is megszűnhet

a) a szenior állomány tagjának kérelmére, vagy
b) ha a szenior állomány tagja nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének vagy a szenior állomány tagjára vonatkozó egészségi, fizikai és pszichikai követelményeknek.

A szenior állományban foglalkoztatottnak a szolgálati viszonyának megszüntetésére irányuló kérelemében meg kell jelölnie a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját, és kérelmét a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját megelőzően legalább 60 nappal be kell nyújtania.

Ha a szenior állomány tagjának szolgálati viszonya kérelemre szűnik meg, a szenior állományba egy alkalommal visszavehető.

A szenior állomány tagjai számára a megyei rendőr-főkapitányság vezetője határozza meg a szolgálatteljesítés helyét és az ellátandó feladatokat.

A szenior állomány tagjai vezetői beosztásba tartozó és egyéb parancsnoki munkakörbe tartozó feladatokkal nem bízhatóak meg.

Ha több információt szeretnétek megtudni a szenior állományról, akkor ajánljuk figyelmetekbe a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyéb fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati jogviszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. BM rendeletet, melyben a jelentkezés adminisztratív szabályait ismerhetitek meg bővebben, a rendőrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai által ellátható feladatokról szóló 5/2012. (II.2.) BM utasítást, ami még egészen frissnek minősül, mivel a Magyar Közlöny 2012. február 02. napi számában került kihirdetésre, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit (264/C-264/G.§).