Levélváltás az állomány téli öltözete miatt

Szám: Kü-45/2012.

 

Dr. Soczó László r. dandártábornok
Rendőrségi főtanácsos
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője részére

 

Szekszárd

 

„SÜRGŐS!”
„AZONNALI INTÉZKEDÉST IGÉNYEL!”

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A hozzánk érkezett információk alapján fordulunk Önhöz intézkedését és tájékoztatását kérve az alábbi probléma miatt.

Tudomásunkra jutott, hogy az Ön irányítása alatt álló szervezeti egységeknél a szolgálatot ellátó állománynak nem engedélyezik a bevetési ruházat viselését, szolgálati félcipőben és szolgálati pantallóban látják el feladataikat.


MTI Fotó: Donka Ferenc
MTI Fotó: Donka Ferenc

Figyelemmel az időjárási viszonyokra, a kollégáknak nem nyújt megfelelő védelmet a ruházatuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a munkahelyek munkavédelmi és egészségvédelmi követelményeinek – így a 70/2011. (XII.30.) BM rendelet 2.§ k) pontjában, illetve ugyanezen rendelet 12.§-ában foglaltak is – betartása és betartatása a munkáltatót terheli.

Fentieken kívül felhívjuk figyelmét az ORFK vezetőjének 2012. január 31-én kiadott és a főkapitányságokra ugyanezen a napon 16 óra 40 körüli időben faxon eljuttatott utasítására, melyben a bevetési ruházat és bevetési bakancs viselését engedélyezi, illetve a 2012. február 1-jén az ORFK vezetője által tartott vezetői eligazításra, melynek során feladatként lett meghatározva az állomány egészségvédelme.

A leírtak alapján kérjük, soron kívül intézkedni szíveskedjen – az állomány egészségvédelme érdekében – a bevetési ruházatban és bevetési bakancsban történő szolgálatellátás elrendelésére, továbbá a hivatkozott rendeletben meghatározott további pihenőidő biztosítására, hiszen a kollégák hosszabb időn keresztül látják el közterületen, szélsőséges időjárási viszonyok közt a feladataikat.

Egyben tájékoztatjuk, hogy jelen megkeresésünket az ORFK vezetőjének is eljuttatjuk, illetve intézkedésének elmaradása esetén megtesszük a jogi lépéseket is.

 

Szekszárd, 2012. február 03.

 

Tisztelettel:

 

Rádi Attila és Zarándok Tamás
TMRSZ ügyvivő főtitkárok

 

 

Válasz levél

 

 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

 

303/196/2012.

 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Rádi Attila és
Zarándok Tamás főtitkárok
Részére

Szekszárd

 

A mai napon Kü-45/2012. számon – faxon megküldött — minden alapot nélkülöző levelére reagálva tájékoztatom, hogy amennyiben bármi jellegű problémája van, vagy az illetékes hiteles információkkal rendelkező vezetőkhöz forduljon, vagy konkrétan nevezze meg az információ forrását, így elkerülhető a teljesen felesleges, érdemi munkát nem elősegítő, legfeljebb zavarokat okozó, parttalan levelezgetés.

 

Szekszárd, 2012. február 3.

 

Dr. Soczó László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

 

 

Viszontválaszunk

 

 

Szám: Kü.45/2012/2.

Hiv. szám: 303/196/2012

 

DR. SOCZÓ LÁSZLÓ R. DANDÁRTÁBORNOK

TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁ VEZETŐJE
RENDŐRSÉGI FŐTANÁCSOS

SZEKSZÁRD

 

TISZTELT FŐKAPITÁNY ÚR!

 

A fenti hivatkozási számon érkezett ténybeli tévedéseket tartalmaz, nyers hangvételű levelével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Véleménye szerint levelünk minden alapot nélkülözött, továbbá kérte, hogy a hiteles információval rendelkező vezetőhöz forduljunk, vagy nevezzük meg a hírforrásunkat.

Mielőtt elemezni kezdenénk levelét, ki kell hangsúlyoznunk, hogy Önnel szemben, aki az irányítás alá tartozó személyi állomány tekintetében kötelezett az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításra nem tartjuk a korábbi tárgyban küldött levelünket felesleges, zavartkeltő parttalan dolognak.

1. Minden alapot nélkülöző

Több tagunk is megkeresett bennünket az irányítása alá tartozó szervezeti egységektől, hogy a szélsőséges időjárás ellenére szolgálati félcipőben mehetnek ki szolgálatot ellátni. A hozzánk beérkezett információk alapján tehát egyértelműen megállapítható volt, hogy a rendőrségi munkavállalók egészsége veszélyben forgott, így nem tudjuk elfogadni megállapítását. Ráadásul levelünk Önnek történő megküldését követően ismét tájékoztattak bennünket a tagjaink, hogy engedélyezték számukra az időjárási viszonyoknak megfelelő ruházat viselését.

2. Hiteles információval rendelkező vezető

Elnézést kérünk, ha rosszul gondoltuk, de véleményünk szerint Ön a hiteles információval rendelkező vezető, hiszen a rendelkezésünkre álló adatok alapján a korábbi levelünkben említett ORFK átirat a megyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek, így többek közt Önnek lett címezve, továbbá az e tárgykörben tartott ORFK vezetői értekezleten is a megyei főkapitányok (feltételezhetően Ön is) vettek részt.

3. Nevezzük meg hírforrásunkat

Nem tartjuk szükségesnek megnevezni hírforrásunkat, tekintettel arra, hogy a jelentősen megcsorbított szakszervezeti jogok között még megtalálható az, hogy meghatározott esetekben tájékoztatást kérhetünk, és az erre adandó választ csak speciális esetekben tagadhatja meg a munkáltató.

Abban az esetben, ha a munkáltató tájékoztatása, illetve a tagok által hozzánk beérkező adatok között jelentős eltérés van, akkor az arányosság követelményeit betartva meg kell tennünk a jogi lépéseket.

Tekintettel arra, hogy támadó hangvételű levele ellenére a kért intézkedés megtörtént, azaz a munkavállalók a bevetési ruházatot, és bakancsot viselhették további lépések nem szükségesek.

Tájékoztatjuk, hogy levelezésünket a TMRSZ honlapján megjelenítjük.

Segítő közreműködését köszönjük.

 

Szekszárd, 2012. február 07.

 

A további előítélet mentes együttműködésben bízva:

 

Rádi Attila    Zarándok Tamás
TMRSZ ügyvivő főtitkárok