Egyezség a Soproni Rendőrkapitányság vezetőjével

A Soproni Rendőrkapitányság állományában dolgozó közalkalmazott tagunk azzal a problémával fordult a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete helyi tisztségviselőjéhez, hogy munkáltatója előzetes tájékoztatás és beleegyezése nélkül áthelyezte őt a Közlekedési Osztályról a Bűnügyi Osztályra. Tagunk áthelyezésére egyébként nyilvánvalóan „büntetés jelleggel” került sor tekintet nélkül arra, hogy a korábbi vitás ügyben fegyelmi eljárás nem indult, így felelőssége megállapítására sem kerülhetett sor.


Sopron

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a munkáltató köteles a közalkalmazottat tájékoztatni a munkakör módosításáról, a közalkalmazott pedig írásban nyilatkozik a felajánlott munkakör elfogadásáról, aminek elfogadása esetén a munkáltató köteles gondoskodni a kinevezés megfelelő módosításáról.

Miután jelen esetben a munkáltató tagunk munkakörének jellegét valamint ezáltal munkaköri leírását úgy változtatta meg, hogy arról csupán egy feljegyzést kapott, ezért tisztségviselőnk egyeztetést kezdeményezett a Soproni Rendőrkapitányság megbízott vezetőjével, aki a jogsértést elismerve rendelkezett az elmaradt kinevezési parancs és munkaköri leírás pótlásáról.

Az eset kapcsán is látható, hogy a TMRSZ az ilyen és ehhez hasonló vitás ügyek során minden esetben a megegyezésre törekszik figyelembe véve a munkavállaló nyugodt és parancsnoki megtorlásoktól mentes munkakörülményeit, azonban sajnálatos módon az esetek többségében a munkáltatók akár hosszú éveken keresztül is képesek harcolni az általuk folytatott jogellenes gyakorlatok megvédése érdekében.