Bátorság és összefogás!

Lépj be a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetébe!

Tisztelt Munkavállaló! Tisztelt Magyar Állampolgár!

Magyarország kormányai az elmúlt években a húsz év során elkövetett hibás kormányzásnak a költségvetésben ma már jelentkező következményeit egyre inkább azokkal igyekeznek megfizettetni, akik vétlenek, akiknek közük nem volt az ország iparának, mezőgazdaságának és más startégiai ágazatainak az elkótyavetyéléséhez, privatizációjához, vagy ha úgy tetszik ellopásához.

Ha ez így folytatódik holnap már rendszer-jelleggel, törvénybe vésve is 8 millió magyar ember fog azért dolgozni, hogy pár százezer ember jólétét fényes körülmények között biztosítsa. A XXI. századi államok rabszolgatartásra irányuló berendezkedése, a hatalmat gyakorlók államelméleti elképzelései mind ebbe az irányba mutatnak.

A „kisemberek”, a bérből, fizetésből élők, a nyugdíjasok kiszolgáltatottságának megakadályozását – a szociális demokrácia értékei, és a nemzeti öntudat értékei mentén -elsősorban a munkavállalói érdekképviseletek, és a kisemberek védelmét felvállaló politikai pártok hivatottak kiharcolni. Ezt tudja is minden politikai párt, tudja minden szakszervezet és alapszabályukban, programjaikban, ígéreteikben ezen értékek védelmét hangsúlyozzák is. Ugyanakkor az elmúlt 20 év a kisemberek kifosztásáról, kiszolgáltatottságáról szólt, ez ma már ténykérdés. A hatalmi játszmákban szereplők tettei és szavai között nincs összhang. A szó, az ígéret hamis és számon kérhetetlen, az erkölcs nem mérce ma már e körökben, csupán az erkölcstelenség, a hazugság, a szemfényvesztés. A hivatalos hatalmi álláspont szerint „akinek nincs semmije az annyit is ér”. Az államhatalom ma semmibe veszi saját polgárait, ha nem degeszre tömött az erszény. Ha van az erszényben, akkor pedig erőnek erejével elveszi.

A kormányzati bűvésztrükkök gumicsontként bedobása pedig a köztudatba ma arra elegendő, hogy az emberek továbbra is vakon higgyenek, bízzanak azokban a szervezetekben, ezek prominens képviselőiben, akik a kisemberek nyomorúságáért nyilvánvalóan felelősök, de mégis, újra és újra hazudnak, ígérgetnek, trükköznek, vagy éppen bohóckodnak. Magyarországnak, a magyar munkavállalóknak össze kell fogniuk, különben elveszik a még meglévő jogok maradéka is.

A kormány nyíltan a munkavállalói és szakszervezeti jogok további csorbítására törekszik! Ehhez minden politikai és jogalkotási lehetőséggel rendelkezik, és erre megfelelő asszisztenciát is kap azoktól a magukat érdekvédőknek nevezett szakszervezeti funkcionáriusoktól, akiknek eddig haja szála sem görbült a hatalom részéről! Sőt, olyan kiváltságokkal rendelkeznek a „munkáltatói gondoskodás” keretében, amely kellő visszatartó erő számukra ahhoz, hogy még csak véletlenül se tegyenek a kormányzati törekvésekkel szemben érdemi, határozott és a hatalmat gyakorlók részére kényelmetlen lépéseket.

A kormány jogi és irányítási túlhatalmával szemben csak erős, független, és eddig is tettekkel bizonyító szervezetek veszik, vehetik fel a harcot! Egy szakszervezet annyira erős, amennyire erős, öntudatos és nagy létszámú tagsága van, és emellett olyan szervezeti felépítéssel rendelkezik, amely elsődleges céljának a kisemberek, a beosztott munkavállalók érdekének a védelmét tekinti. Egy szakszervezet annyira erős, amennyire hiteles, amennyire a szavaival összhangban vannak a tettei.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete azon kevés – ma már a rendészeten belül a legnagyobb létszámú – szakszervezet, akivel szemben akár a jobb-, akár a magát baloldalinak nevezett kormányok felléptek nyíltan, vagy leplezve.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete léte már önmagában is a hatalom rettegését váltotta ki, mert példát mutatott és mutat a mai napig a kiszolgáltatott munkavállalók millióinak az összefogásra, arra, hogy az alkalmazott szalámi taktikájuk, a lejáratásuk eredményeképpen nem széthúzás volt a szervezetnél, hanem erősödés, összefogás és mindez azért, mert megfelelő személyek képviselik az érdekeiteket. A főtitkár és a szakszervezet elleni hadjárat, a megfélemlítések, a lejáratások, a zsarolások, a hatalmi vegzálások visszájára fordíthatók.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete megalakításától kezdve folyamatosan a mai napig olyan érdekvédelmi szervezet, amely az elhallgattatásra irányuló erőfeszítések ellenére is minden erejét a magyar emberek, tagjai védelmére fordítja elsődlegesen és csak másodlagos kérdés saját önvédelmének a biztosítása a jog, az igazság és a nyilvánosság eszközeinek hatékony felhasználásával.

A tettrekészek vezetője ellen a megalakulásunktól kezdve folytatott eljárások, továbbá a szakszervezetünk munkájának ellehetetlenítésére irányuló kormányzati hátterű ügyészségi erőfeszítések igazolják azt is, hogy a hatalom elhallgattatni igyekszik a munkavállalók talán egyetlen valós érdekvédelmet folytató szervezetét.

A 13. havi juttatás eltrükközése, létszámleépítések, elégtelen felszerelések, ki nem fizetett túlmunkák, vezetői vegzálások, provokálás törvényesen, kifogástalan életvitel, cafeteria juttatások szűkítése, utazási kedvezmények csökkentése, szolgálati nyugdíj eltörlése, törvénybe iktatva, hogy a szavad nem ér semmit, és a sort még lehetne továbbfolytatni.

Ki véd meg Téged és a családod is a megalázásoktól, a rendőrellenes kormányzat kénye-kedvétől ?

A tettrekészek folyamatosan tájékoztattak benneteket arról, hogy a kulisszák mögött milyen folyamatok, milyen törekvések körvonalazódtak, hogyan adták és adják el nap, mint nap kilóra a jogaitokat. Hogyan kerültök XXI. századi adósrabszolgaságba.

A TMRSZ folyamatosan küzdött és küzd azért is, hogy a hatalom egyik fő célja, a civil lakosság és a rendőrök közé való ékverés eredménytelen legyen.

Ahhoz, hogy eredményesebben tudjunk küzdeni szükség van minden tisztességes magyar ember segítségére, szükség van arra, hogy felismerd az érdekeid védelmének a fontosságát és azt, hogy kiben bízhatsz meg!

Fel kell ébrednetek, és el kell döntenetek, hogy hová tartoztok!

Továbbra is szemlesütve, megfélemlítettként alázattal várni a további jogfosztásokat, várni a kilakoltatókat, várni a bankok és a kormány jóindulatának eljövetelét?

Vagy teszel is azért, hogy ha Neked már nem is, de legalább a gyermekednek legyen biztosabb jövője?!

Nem ígérünk fényes karriert ezért, nem fogsz jobb színben feltűnni a munkáltatód előtt, de a politikai elit előtt sem, de mutathatod, hogy gondolkodni még tudsz, és mersz, mutathatod, hogy a jogaid, a gyermeked jövőjét nem adod!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetéhez minden munkavállalónak, minden magyar embernek tartoznia kell, aki fel akar lépni az életét nehezítő körülmények elburjánzása, a hatalom arroganciája és kisemmizésünkre törekvése ellen.

Mindenkinek látnia kell, hogy a tettrekészek nem a hatalom, hanem a kiszolgáltatott, kizsákmányolt munkavállalók érdekeit képviselik immár 6 év óta!

Ne hagyd magad a kormány által becsapni, félrevezetni!

Állj ki az emberi és a munkavállalói jogokért! Mutasd meg, hogy az ereidben nem víz, hanem vér folyik, magyar vagy és bátran szembe mersz nézni a nehézségekkel!

Ezt kínálja fel Neked a TMRSZ. A bátorságot és az összefogás lehetőségét. Azt, hogy része és nem szemlélője lehetsz a munkaharcnak, annak, hogy a remény még él Benned, azt nem vehetik el!

Ha úgy gondolod, hogy fontosak számodra mindazok az értékek, ha úgy gondolod, hogy már a falig hátráltál és innen tovább már nem lehet hátrálni, ha úgy gondolod, hogy már túl sokszor megalkudtál, tűrtél és nyeltél, semmit nem kell ebből felmutatnod és konfrontálódnod a veled szemben lévőkkel.

Csupán be kell lépned közénk és mi felvállaljuk helyetted, Téged is képviselve az érdekeid védelmét, a jogaidért a harcot!

TMRSZ


E L É R H E T Ő S É G E I N K:

– TMRSZ KÖZPONTI IRODA

7100. Szekszárd, Tanya utca 4.

Közérdekű ügyek: 3670/9332326, 36703341271

Fegyelmi és Munkaügy: 3670/4522971, 36703308103

Pénzügy: 3670/4308096, 70/3334375

Tagszervezetekkel kapcsolattartás:, 36704522969, 3670/6045258

FAX:,3674/512-297,3674/511-575,3674/510-042

-Mosonyi úti TMRSZ iroda:

Budapest, VIII kerület Mosonyi utca 5-7. I. emelet 110.

Telefon: 3670/3378542, 3670/4590064

BM Tel: 03-1-67-277BM Fax: 03-1-67-415

-Készenléti Rendőrség:

Budapest, Kerepesi út 47-49 XI. ép. fsz. 4.

Telefon: 36/704590064, 3670/3728949

Fax: 36 1 432-7452

BM:03 1 26-076

 

 

JOGI IRODA POZSONYI ÚT

Budapest XIII. Pozsonyi út 56. ( I. emelet)

Titkárság: 0670/3728949

BM tel.: 21-820, 21-822BM fax: 21-821

 

BÉKÉSCSABAI JOGI IRODA

 

dr. Kőfalvi Gabriella jogász 3670/3304925

Somogyi Géza 3670/3760729

 

LÉTAVÉRTESI IRODA

 

Telefon:3670/4590199, 3670/4599401

Fax: +36 52 820-510

 

-GYŐRI IRODA

9026. Győr, Szövetség utca 15.

 

Telefon: 3670/3644601

BM: 0321- 8133

 

-NYÍRBÁTORI IRODA

4300. Nyírbátor, Bocskai út 2-4.

 

Telefon: 3670/4522970

 

BM: 32/7051

Fax: 32/7052