SÉT emlékeztető – 2011.03.22.

A TMRSZ országosan legnagyobb szakszervezetével a Somogy megyei főkapitány nem mer tárgyalni, csak kivonatos jegyzőkönyvek útján értekezik.

Megjegyezzük, hogy tudomásunk szerint ő az a főkapitány, aki a Főkapitányi Klub soron következő ülésére azt javasolta, hogy a nyugdíjba lévő rendőrök minimálbért kapjanak 65 éves korukig.

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat – Kaposvár –

 

Szám:14000-/101/ 472 / 2010. szü.

 

 

Jóváhagyom:

 

Mergancz Sándor r. dandártábornok
megyei rendőrfőkapitány

 

E M L É K E Z T E T Ő

Az SMRFK Érdekegyeztető Tanács 2011. március 22-i üléséről

 

 

Résztvevők:

Mergancz Sándor r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány
Nagyné Dr. Benkő Klára r. alezr. Humánigazgatási Szolgálat vezetője
Fábcicmé Oláh Judit DD-I GEI Somogy Megyei Osztályának vezetője
Nagyné Horváth Ildikó BRDSZ megyei elnöke
Szakács József Rendészeti Védegylet Somogy megyei titkára
Pintér László FRSZ Somogy megyei titkára

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Köszönti a SMRFK Érdekegyeztető Tanács ülésének megjelent résztvevőit, majd tájékoztatást ad arról, hogy a TMRSZ jelenlétéhez a BRDSZ nem járult hozzá, ezért a TMRSZ a jelen egyeztető tanácsi megbeszélésről kivonatos tájékoztatást fog kapni.
Ezt követően a megjelentek részére az előkészítés során megküldött napirendnek megfelelően az első napirendi pont keretében felkéri a Humánigazgatási Szolgálat vezetőjét, hogy ismertesse a központi létszámgazdálkodással összefüggő munkáltatói körülményeket és ennek hatását a működésre.

Nagyné Dr. Benkő Klára r. alezr.:

Tájékoztatja a szakszervezetek jelenlévő képviselőit, hogy az SMRFK Hivatalvezetőjének távollétében el a Hivatal képviseletét is ő látja el. Amennyiben a szakszervezetek képviselői a Hivatal tevékenységi körébe eső témában kérnek tájékoztatást, úgy arra igyekszik választ adni, amennyiben a Hivatal ügykörébe eső kérdésre választ adni nem tud, úgy azokat a jelenlévőknek majd írásban fogják megküldeni.
A központi létszámgazdálkodással összefüggésben elmondta, hogy 2011. évben a létszámgazdálkodás teljes egészében központosításra került. Minden pénzvonzattal járó személyzeti intézkedés ORFK engedélyköteles. Ebbe a körbe tartoznak a más megyékből történő áthelyezések, a civil szférából történő felvételek, illetve a megyén belül személyzeti mozgások, változások is, amennyiben pénzvonzattal járnak együtt. Ez nehézkessé teszi a személyzeti intézkedések végrehajtását. Elmondja, hogy az ORFK-ra eddig felterjesztett javaslatok közül még csak egy került engedélyezésre, de hasonló helyzet jellemző valamennyi megyére is, mivel az áthelyezések miatt az egyes megyék személyzeti ügyintézése csak az érintett másik megyére tekintettel lenne lehetséges, de jelentős számú engedélyezés egyenlőre még nem történik. Elmondja, hogy a megbízási díjak biztosítása is az engedélyezésre kötelezett kategóriába tartozik, így a helyettesítések biztosítása során erre figyelemmel kell majd eljárni. Tájékoztatást ad arról is, hogy nem engedélyeztetés, de tájékoztatás céljából havi bontásban az ORFK részére meg kell küldeni a jogszabályi kötelezettségen alapuló pénzvonzattal járó személyzeti intézkedések kimutatását is pl. soros előrelépések, soros előresorolások, nyelvpótlékok, stb. Mindennek oka, hogy a lehető legpontosabb képet kaphassanak az egyes megyék gazdálkodásáról, aktuális személyzeti és ezzel összefüggő pénzügyi helyzetéről.
Elmondja, hogy a Somogy Megyei RFK 2011. évi éves költségvetési létszáma 1421 fő, amely a 2010. november 30-i létszámhelyzet alapján került megállapításra. 2011. évben a költségvetési létszámon belül a 2010. november 30-i helyzetnek megfelelően az állománycsoportok között létszámarányokat is tartani kell. Ennek megfelelően jelenleg alig 10 főt lehetne felvenni még akkor is, ha a felvételre engedélyt kapnának. Kéri a jelenlévő szakszervezeti képviselőket, hogy az elhangzottakat az állomány felé korrekt módon közvetítsék.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Elmondja, hogy a központi létszámgazdálkodás keretében – figyelemmel a rendelkezésre álló anyagi források mértékére – központilag döntenek arról, hogy a szakmai prioritások alapján melyik megye kaphat létszámában erősítését. A megyék csak előterjesztéssel élhetnek, de nincs biztosítékuk arra nézve, hogy a finanszírozott létszámon belül meg is kapják a felterjesztésben kérteket.

Nagyné Dr. Benkő Klára r. alezr.:

Tájékoztatást ad arról is, hogy a megyei állományból távozókra, leszerelőkre, gyed-re menőkre jutó időarányosan megmaradt pénzösszeggel sem tud a megye gazdálkodni, mivel a távozást is le kell jelenteni ORFK felé.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Az elhangzottakból egyértelműen következik, hogy a távozók pótlása nehezen megoldható, ezért élni kell a visszatartás intézményével.

A szakszervezetek jelenlévő képviselői az elhangzottakat egyhangúan tudomásul vették, azzal kapcsolatosan nem kívántak kérdéseket fel tenni.

Nagyné Dr. Benkő Klára r. alezr.:

Mint második napirendi ponttal, a Somogy MRFK 2011. évi szociális keretével kapcsolatosan elmondja, hogy az év során 4 millió Ft áll rendelkezésre, amelyből negyedévente 1-1 millió Ft használható fel. Ennek megfelelően negyedévente valamennyi benyújtott kérelmet és nem csupán a kötelezően fizetendő gyermekszületésekor adott segélyt meg fog tárgyalni és el fog bírálni a szociális bizottság. Ez biztosíthatja azt, hogy az aktuálisan rászoruló minél előbb hozzájuthasson a segélyhez, illetve információt kapjon annak elbírálásáról. A korábbi évben folytatott év végéig történő „göngyölítéses” megoldást nem folytatja a szociális bizottság, mivel gyakorlatilag nincs arra esély, hogy a rendelkezésre álló keret év végéig még emelkedjen. Így minden kérelmező a negyedév elteltével tájékoztatást kap kérelme elbírálásáról. A negyedév végén esetleg megmaradó pénzösszeget természetesen hozzá kell számítani a következő negyedév keretéhez.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Elmondja, hogy az illetményelőleg tekintetében a gazdasági igazgató álláspontjával ellentétben nem 0,2 %-os, hanem 0,5 %-os keretet engedélyezett. Az igénybe vehető összeg felső határát 200.000 Ft-ban limitálták annak érdekében, hogy a lehető legtöbb igénylő kaphasson illetményelőleget.

Nagyné Horváth Ildikó:

Érdeklődik, hogy az illetményelőleg kérelmek elbírálás mennyi időt vesz igénybe.

Nagyné Dr. Benkő Klára r. alezr.:

Válaszként elmondja, hogy az összegyűjtött kérelmeket havonta két alkalommal bírálják el. Eddig összesen 29 kérelem érkezett, ebből 23 már elbírált. A jóváhagyott kérelmeket Pécsre kell megküldeni, természetesen a folyósítás végrehajtása is időt igényel. Igyekeznek, hogy a kérelmezők lehető leghamarabb pénzükhöz juthassanak. Tájékoztatja a jelenlévőket arról is, hogy az illetményelőleg kérelmek száma év elején nagyobb volt, láthatóan már csökkent az igény iránta, mivel az igénybe vevőknek számolniuk kell a visszafizetéssel is, amely értelemszerűen a későbbi hónapokban a fizetésük összegének csökkenését jelenti a levonás miatt.

Fábcicné Oláh Judit:

Kiegészítésként elmondja, hogy a költségvetésből a szociális célra a rendszeres személyi juttatások fél százaléka adható, amely 19 490 000 Ft a 2011. évi költségvetésben. Ez 12 000 Ft/főt jelent. Ebből 4 000 Ft a banki kezelési költség, így 8 000 Ft/fő marad. Ebből kell az albérleti hozzájárulásokat is fizetni, valamint a szociális bizottság rendelkezésére álló összeget is.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Kedvező, hogy a segélyezést biztosítani lehet.

Nagyné Horváth Ildikó:

Elmondja, hogy anonim kérdőíves felmérést végeznek az interneten annak érdekében, hogy a BRDSZ a gazdasági főigazgató irányába adatokkal alátámasztottan fordulhasson, mert azt tapasztalják, hogy az állomány jelentős része erősen eladósodott, nehéz anyagi körülmények között él. Véleménye szerint ez az elvégzett munka hatékonyságára is hatással van.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Ez igaz, de az ország gazdasági helyzete sem jó, ezt tudomásul kell venni, pénzt „csinálni” nem lehet. A gazdasági helyzet miatt volt kénytelen a kormány zárolást végrehajtani, amelyből a Somogy MRFK-ra kb. 250 millió Ft esik. Álláspontja szerint a szakszervezetek feladata az érdekképviselet, de a gazdasági szükségszerűségeket el kell fogadni.

Nagyné Horváth Ildikó:

Elmondja, hogy április 9-én demonstrációt tartanak a Hősök terén, a rendezvény egyik célja annak biztosítása, hogy a jelenleg állományban lévő rendőrök meglévő jogai ne változzanak, új szabályok csak a jövőben felszerelőkre vonatkozzanak majd. A demonstráció másik célja az 50 %-os táppénzzel szembeni tiltakozás, mivel ez a közalkalmazottakat nagy mértékben érinti, hiszen ők már eddig is inkább szabadságra mentek betegség esetén és nem táppénzre.

Pintér László:

Meglátása szerint az állomány látja és el is fogadja a jelenlegi gazdasági helyzetet és az ebből eredő körülményeket. Ugyanakkor tartanak attól, hogy ha nem tudják a hiteleiket folyamatosan fizetni és a fizetésükből letiltásra kerül sor, akkor méltatlanok lesznek a rendőri pályára és ezért fog megszűnni esetleg a szolgálati viszonyuk. Véleménye szerint az állomány nagy része ettől retteg. Kérdése, hogy a munkáltató ezt mennyire veszi komolyan.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Elmondja, hogy az adósságokat vissza kell fizetni. Jelenleg már nincs is méltatlansági eljárás. Az életvitel ellenőrzése a felvetett kérdésre nem terjed ki, csak a letiltás ténye miatt a munkáját senki sem veszítheti el.

Nagyné Dr. Benkő Klára r. alezr.:

Elmondja, hogy a kifogástalan életvitel ellenőrzése a büntetőjog területére tartozik, míg a letiltás azonban nem. A két dolgot nem szabad összekeverni. Az állományt meg lehet nyugtatni, mert a felvetett félelem alaptalan.

Nagyné Horváth Ildikó:

Elmondja, hogy a BRDSZ is alaptalannak tartja az állomány ilyen irányú félelmét, nem szabad ebből pánik hangulatot kelteni.

Nagyné Dr. Benkő Klára r. alezr.

Megerősíti, hogy sem a kifogástalan életvitel ellenőrzésének, sem a megbízhatósági vizsgálatnak nincs köze a letiltások témaköréhez. Javasolja, hogy az érintett állomány körében a félreértéseket a lehető leghamarabb tisztázzák akár a Hszt. és Rtv. vonatkozó szakaszainak ismertetésével is.

Szakács József:

Elmondja, hogy a szakszervezetek anyagi lehetőségei is szűkösek, csak a tagdíjakra számíthatnak. Alátámasztja a már elhangzottakat abban, hogy az állomány nagyon eladósodott. Kiutat szeretnének látni fizetésrendezés, életpályamodell formájában a jövőre nézve. Nem tudják eltartani a családjukat a munkájukkal.

Nagyné Horváth Ildikó:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szakszervezetek egyre nagyobb összegeket kénytelenek segélyezésre fordítani.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Elmondja, hogy az Ellenőrzési Szolgálat egyik vizsgálata a hazautazással kapcsolatos költségre vonatkozóan szabálytalan gyakorlatot fedett fel. Csak a munkába járáshoz biztosítható a 9 Ft/km fizetése, a hazautazáshoz csak mozgássérült esetében, egyébként nem. Hazautazásnál csak tömegközlekedéssel történő utazást lehetne fizetni, de az eddigi gyakorlat nem ez. Úgy látja, hogy eben a vonatkozásban nincs egységes gyakorlat, ezt jelezni fogja az ORFK irányába.
Elmondja továbbá, hogy lehetőséget kíván teremteni arra, hogy az állomány közvetlenmódon, fórum szerűen tudja elmondani véleményét a főkapitánynak. Igény szerint évente egy-két alkalommal kerülhetne erre sor valamennyi kapitányságon. Elképzelése szerint erre munkaidő után kerülhetne sor önkéntes részvétellel. Igény esetén négy szem közti megbeszélésre is sor kerülhet ilyen alkalmakkor. Kéri a szakszervezeteket, hogy ezt az állomány körében népszerűsítsék. A megvalósítás mikéntjét a kommunikációs vezető jelenleg dolgozza ki.

Szakács József:

Javasolja, hogy az SMRFK honlapján kerüljön kialakításra olyan lehetőség, amelyen az állomány közvetlenül tehesse fel kérdéseit a főkapitány úrnak. Anonim formában, de kultúráltan lehetne itt kérdéseket feltenni.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Az előbb általa említett közvetlen találkozókon a parancsnoki állomány nélkül beszélne az állománnyal, ahol ők közvetlenül mondhatnának véleményt, illetve tesztelhetővé válna az is, miként jut el a végrehajtói állományhoz a főkapitány által megfogalmazott információ.

Nagyné Horváth Ildikó:

Sajnálkozását fejezte ki, hogy a 2010. évben a főkapitányságon megrendezésre kerül fórumon, amelyez egyébként szakmailag sikeresnek tart, nem volt sok érdeklődő.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Elmondja, hogy az általa elképzelt megoldás a tavalyi fórumtól eltérő jellegű lenne, de természetesen ettől függetlenül támogatja a 2010. évi fórumhoz hasonló esemény megtartását 2011. évben is.

Szakács József:

Javaslata szerint, kihasználva az intranet adta lehetőségeket, egy „A főkapitány válaszol” típusú fórumrendszert is létre lehetne hozni. Természetesen nem személyesen a főkapitány úr válaszolhatna itt, hanem az a szakterület, amelyet a konkrét kérdés érint.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Elmondja, hogy a törekszik arra, hogy a kommunikáció minden szóba jöhető megoldását kihasználják, de feltétlenül fontosnak tartja a személyes kapcsolatot.

Nagyné Horváth Ildikó:

A Nőnapi üdvözléssel összefüggésben elmondja, hogy a videó üzenetek használatát nem tartja jó megoldásnak, mert a legtöbb számítógépben nincs hangkártya, így az állomány többsége ezeket nem tuja meghallgatni.
Elmondja továbbá, hogy az állomány tagjai nagyon bezárkóztak, nincs közösségi élet, nehezen lehet őket közös programokra invitálni, illetve jellemzővé vált, hogy csukott ajtóknál dolgoznak, amely korábban nem volt gyakori. Nagyon megváltozott a szemlélet.

Szakács József:

Elmondja, hogy a minőségfejlesztés keretében a Bolhói Határrendészeti Kirendeltségen „Nyitott ajtók” programot hirdettek elsősorban a vezetők számára annak érdekében, hogy a beosztottak lássák a vezetőt folyamatosan, illetve alakuljon ki közöttük párbeszéd.
A nyári idegenforgalmi szezonnal kapcsolatosan elmondja, hogy egyik elképzelés szerint egyetlen parancsnok irányítása alatt működnének a megerősítő erők. Ezt ő is támogatja, mert ez a megoldás egységességet jelentene a vezényelt állomány tagjai számára a járandóságok terén és a munkájuk megítélése vonatkozásában is.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Tájékoztatja jelenlévőket, hogy ezt a megoldást támogatja, jelenleg a megvalósítás jogi, gazdasági kereteit, lehetőségeit vizsgálják.

Pintér László:

Tapasztalata a Nagyatádi Rendőrkapitányság vonatkozásában az, hogy a nyári vezénylésekre több önként jelentkező van minden évben. Többen szívesen mennek a nyári vezénylésre akár Kaposvárra, akár a Balatonra.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Elmondja, hogy megpróbálnak egységesíteni annak érdekében, hogy ne legyen egymásra mutogatás. Ha barcsi és a nagyatádi állományt a Bevetési Szolgálathoz vezényelnék, akkor ők megkapnák a megyei pótlékot, de ezen felül plusz járandóságot nem tudnának nekik adni.

Szakács József:

Elmondja, hogy a vezényelt állomány biztosan elfogadná azt a megoldást, ha 24 -72 órás rendszerben kellene dolgoznia.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Az I. sz. váltásos szolgálati időrend is szóba jöhet. Mindenképpen a költséghatékonyságot kell vizsgálni.

Nagyné Dr. Benkő Klára r. alezr.:

Elmondja, hogy a harmadik napirendi pont a közalkalmazottakkal kapcsolatos kérdésfelvetés volt, amellyel összefüggésben pontosítást kér a BRDSZ képviselőjétől.

Nagyné Horváth Ildikó:

A segédhivatal egyik előadóként dolgozó munkatársának ügyében, annak főelőadói foglalkoztatása ügyében kérdezi, hogy lehetőség van-e a kolléganő főelőadói előre sorolására.

Nagyné Dr. Benkő Klára r. alezr.:

Elmondja, hogy a megyei főkapitányság állománytáblája a segédhivatal tekintetében nem tartalmaz főelőadói státuszt. A kérésnek nem jogi akadálya van, hanem a jelenleg kialakult helyzet. Így is több a Kjt hatálya alá tartozó beosztott, mint amennyi az állománytábla alapján lehetne és ezzel együtt magas az eltérő státuszon foglalkoztatottak száma.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Rendezni kell azoknak a bérét, akik régen itt dolgoznak és számít is az SMRFK a munkájukra, de a jelenlegi gazdálkodási helyzet ezt most nem teszi lehetővé.

Nagyné Dr. Benkő Klára r. alezr.:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megkapták az ORFK Jogi Főosztály állásfoglalását arra nézve, hogy végre kell hajtani a közalkalmazottak vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idők elszámolásának 2004. év óta folytatott gyakorlatát. Ennek eredményeként több esetben fog sor kerülni módosításokra, amely nagyobb összegű kifizetéseket is eredményezni fog. Az érintettek a szükséges okmányokat, igazolások folyamatosan küldik meg a Humánigazgatási Szolgálatnak.

Pintér László:

Érdeklődik, hogy az ügyeletek megszüntetésének kérdésében van-e döntés, számítani kell- e a megszüntetésükre.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

2011. évben erre nagy valószínűséggel nem fog sor kerülni. Nem ismert még, hogy egy esetleges megvalósítás során milyen átszervezések lesznek, vagy lesznek-e egyáltalán. A projekt jelenleg áll. A főkapitányság nem támogatja, hogy a helyi ügyeletek megszűnjenek.

Nagyné Dr. Benkő Klára r.alezr.:

Kérdezi a szakszervezeti képviselőket, hogy a Közalkalmazotti Tanács újraválasztása ügyében kezdeményeznek-e lépéseket.

Nagyné Horváth Ildikó:

Érdeklődni fog az központi szerveknél és ennek megfelelően tájékoztatja a főkapitányság vezetőségét.

Mergancz Sándor r. dandártábornok:

Megköszönve a jelenlévők közreműködését berekeszti az ülést.

 

 

Kaposvár, 2011. április 6.

 

 

Nagyné Dr.Benkő Klára r. alezr.
humánigazgatási szolgálatvezető
jegyzőkönyvvezető