Újabb pernyerés – szolgálati idő

Újabb pernyerés katonai  kollégium szolgálati időbe történő beszámítása tárgyában

(tájékoztatás)

 

Tagunk a Budapesti Rendőr-főkapitányhoz benyújtott 2010. január 12. napján kelt szolgálati panaszában kérte az 1987. szeptember 1. valamint 1991. augusztus 27. közötti időszak a Magyar Néphadsereg 6. Középiskolai Honvéd Kollégium, Balassagyarmati intézményében töltött növendéki idő szolgálati időként történő elismerését, és ez alapján a szolgálati ideje kezdő időpontjának módosítását.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Vezetője tagunk szolgálati panaszának nem adott helyt, és az Országos Rendőr-főkapitány részére felterjesztette, aki tagunk igényét ugyancsak megalapozatlannak találta.

Ezt követően a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete keresettel fordult a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz és kérte, hogy a katonai szakközépiskolában eltöltött tanulmányok idejét jogszerző szolgálati időnek ismertje el és ennek megfelelően kötelezze a munkáltatót a szolgálati idő módosítására.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2010. szeptember 27. napján kelt ítéletében a Szakszervezet kereseti kérelemben kifejtett érvelésével teljes mértékben egyetértett és a növendéki időt szolgálati nyugdíjra jogosító időszaknak ismerte el és kötelezte a munkáltatót ezen időszak beszámítására.

 

Az ítélet nem jogerős.

 

 

Budapest, 2010. október 11.

 

Az ügy előadója:

 

Dr. Pál Péter