Védőruházat és vörösiszap – Készenléti Rendőrség

Újabb levelünk a Készenléti Rendőrség parancsnokának.

Szám: Kü-501 /2010.

Tárgy: tájékoztatás és intézkedés kezdeményezése

 

 

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA

 

BUDAPEST

 

 

TISZTELT PARANCSNOK ÚR!

 

 

Először is tájékoztatjuk, hogy a veszélyhelyzet elhárításában részt vevő kollégák ellátásával kapcsolatos levelünkben elírás miatt tévesen szerepel a védőmaszk megnevezése, az helyesen FFP3 típusú.

 

A védőeszköz úgynevezett fizikai abszorció elvén alapul, ezért minden egyes ember más és más időtartamig használhatja. Ezt magának a használónak kell éreznie, amikor nehezedik a légzés, akkor szükséges a csere.

 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a Devecseren és Kolontáron szolgálatot teljesítő rendőröknek ezt mondták, hogy a használt FFP védőmaszkokat, amikor mennek haza vigyék magukkal és majd amikor újra jönnek akkor használhatják tovább.

 

A védőmaszk veszélyes hulladéknak számít!!

 

Azt használatot követően össze kell gyűjteni, és megfelelő akkreditációval rendelkező céggel ártalmatlanítani kell. Azzal, hogy hazavitetik a szolgálatot leadó állománnyal a háztartásokba juttatják a mérgező anyagot, azaz nemcsak a rendőrök, hanem a hozzátartozóik, barátaik életét is veszélyeztetik.

 

Álláspontunk szerint ugyanez vonatkozik a bevetési ruhára is. Számtalan jelzést kaptunk, amely szerint a kollégák a forgalomirányítás közben olyan helyek vannak felállítva, ahol a veszélyes hulladékot szállító nehéz gépjárművek felverik a mérgező port, ezért a ruháikra is rárakódik a mérgező por.

 

Ha ezeket otthon kell mosniuk a korábban leírt mérgezés veszély áll fent!!

 

A bekövetkező egészségkárosodások elkerülése érdekében haladéktalanul intézkedjen az alábbiak végrehajtására:

 

– A szolgálatban lévő állomány szigetelő típusú vegyvédelmi ruhában lássa el a szolgálatot kiegészítve FFP3-as védőmaszkkal, a védőruha tisztítását a szolgálat leadását követően, lehetőleg a gépjármű használata előtt el kell végezni, még a helyszínen. Ha nem vegyvédelmi ruhában látják el a szolgálatot a rendőrök, intézkednie kell a bevetési ruházat – a szolgálat leadását követően – azonnali összegyűjtéséről, amely a fokozott igénybevétel miatt szintén veszélyes hulladéknak minősül, ennek tisztítatása álláspontunk szerint nem lehetséges, csak a teljes megsemmisítés a megoldás.

– A szolgálatot ellátó állomány létszámának kétszeresét kitevő védőmaszk tartalékkészletet alakítsanak ki.

– Tájékoztassák az állományt, hogy legalább egy héten keresztül minimálisan 500 mg C vitamint fogyasszanak el, amely segíti a mérgező anyagok kiürülését a szervezetből.

– Az állomány részére, biztosítsanak egészségügyi kesztyűket, amelyek a használat után szintén veszélyes hulladékként kell kezelni.

– Hívják fel az állomány figyelmét arra, hogy étkezés, italfogyasztás előtt bő vízzel, megfelelő kézfertőtlenítő szer alkalmazásával mossanak kezet, illetve arcot, csak ezt követően kezdjenek hozzá az energia bevitelhez.

 

Kérjük, hogy a veszély súlyának megfelelő komolysággal értékelje javaslatainkat, hiszen az állomány egészségének, életének védelme közös érdekünk, illetve kötelességünk.

 

Segítő együttműködését előre is köszönjük.

 

Tájékoztatjuk, hogy levelünket az Országos Rendőrfőkapitánynak és az állampolgári jogok országgyűlési biztosának is megküldtük.

 

Szekszárd, 2010. október 08.

 

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár