Áttörés Nógrád Megyében is!

Pernyerés I. fokon csapatszolgálat ügyben

 

Felperesek a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balassagyarmati Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztály állományában teljesítenek szolgálatot, mint járőrök, járőrvezetők.

Tagjaink nevében 2009. június 2-án szolgálati panaszt nyújtottunk be, amelyben a csapatszolgálati tevékenységük ellentételezéseként kértük 2006. szeptemberéig visszamenőlegesen különleges bevetési pótlék, illetve vagylagosan az illetményalap 100 %-ának megfelelő mértékű megbízási díj megfizetését.

Tagjaink szolgálati panaszát mind I. fokon (Balassagyarmati Rendőrkapitányság), mind II. fokon (Nógrád MRFK) elutasították. Ezt követően a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróságon a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság ellen kereseti kérelmet terjesztettünk elő ezen határozatok hatályon kívül helyezése mellett a megjelölt összegek és annak kamatai megfizetéséért.

Az alperes által készített csapaterős kimutatások mivel eléggé hiányosnak minősültek, alperes el is ismerte, hogy nem rendelkeznek megfelelő kimutatással, ezért megkerestük felperesek szolgálati helyét és a rendőrkapitányság kigyűjtötte az időpontokat, így ezeknek megfelelően nyílt lehetőségünk arra, hogy keresetüket megfelelően módosítsuk, a csapatszolgálati berendelésekkel érintett időszakokat pontosan megjelöljük.

Így a pótlék, illetve a Hszt. 50. §-a szerinti megbízási díj összegét azon csapatszolgálati berendelésekkel érintett hónapok alapulvételével jelöltük meg, amikor felperesek Budapesten, a Készenléti Rendőrség állományával együtt látták el a feladatokat, álltak készenlétben vagy vettek részt képzésen. A megbízási díj Hszt. 50. §-a által biztosított 25-100%-ig terjedő intervallumon belül az illetményalap 50%-a megtérítésére kértük kötelezni alperest, figyelemmel a bevetések gyakoriságára és időtartamára, valamint az időközben kialakult országos bírói gyakorlatra.

A perbeli körülmények, adatok, felvett és más perben felvett és jegyzőkönyv formájában csatolt tanúvallomások, más bíróság által hozott ítéletek figyelembevételével és a berendelések eseti jellegére tekintettel a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság a megbízási díj jogcímén tartotta megalapozottnak keresetünket, így kötelezte alperest, hogy felperesek részére az illetményalap 50 %-ának megfelelő összeget és az ezután járó középidő-arányos késedelmi kamatot fizesse meg a berendeléssel érintett hónapokra a csapatszolgálat ellentételezéseként. A bíróság különleges bevetési pótlék vagylagos jogcímet elutasította.

Az ítélet nem jogerős.

 

dr. Arató Zita
Az ügy előadója: dr. Arató Zita

 

TMRSZ