Újabb pernyerés

akció szolgálati pótlék ügyében első fokon Békés Megyében

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság, illetve a Lőkösházi Hrk. állományában szolgálatot teljesítő tagjaink a TMRSZ útján 2009. június 18-án és 2009. június 22-én kelt szolgálati panaszt nyújtottak be az Orosházi Rendőrkapitányság és a Lőkösházi Hrk. vezetőjéhez, amelyben akciók és fokozott ellenőrzések néven elrendelt tevékenységük ellentételezéseként különböző időpontoktól, de a három éves elévülési időn belüli időszakra vonatkozóan visszamenőlegesen akció szolgálati pótlék megfizetését kérték.

Az elöljárók a szolgálati panaszban foglaltaknak nem adtak helyt, ezért azokat felterjesztették a panasz elbírálására jogosult Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a szolgálati panaszban foglaltakat elutasította annak megalapozatlanságára tekintettel. A határozatok indokolásában az szerepel, hogy a panaszosok nem akciókban, hanem fokozott ellenőrzésekben vettek részt a panasszal érintett időszakban, amiért ellentételezésre nem jogosultak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.

A szolgálati panasz másodfokon történt elutasítását követően tagjaink képviseletében eljárva 2009. szeptember 08-án és 2009. szeptember 15-én kelt kereseti kérelmet nyújtottunk be a Gyulai Munkaügyi Bírósághoz, amelyben a szolgálati panaszt elutasító munkáltatói határozatok hatályon kívül helyezését, valamint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alperes kötelezését a kereseti kérelemben meghatározott összegek és annak kamatai megfizetésére. A bíróság a peres ügyeket egyesítette.

A perben az alperes kimutatása alapján határoztuk meg a felperesek vonatkozásában az akció szolgálati pótlékra való jogosultság összegszerűségét hat hónapi szünetelés után. Tekintettel arra, hogy az alperes több számítást is végzett, illetve készített, így a kereseti kérelmünket aszerint módosítottuk, megnövelve a kereseti kérelemben foglalt összegeket.

Az első fokon eljáró Gyulai Munkaügyi Bíróság a 2010. július 07. napján meghozott ítéletében a pontosított és összegszerűen megjelölt módosított kereseti kérelemnek helyt adott, kereseti igényünket megalapozottnak találta és kimondta, hogy a felperesek jogosultak akció szolgálati pótlékra az akciók és fokozott ellenőrzések néven elrendelt tevékenységük ellentételezéseként.

Ennek megfelelően a bíróság az alperest

I. rendű felperes vonatkozásában: 93.872,- Ft
II. rendű felperes vonatkozásában: 82.365,- Ft
III. rendű felperes vonatkozásában: 106.432,- Ft
IV. rendű felperes vonatkozásában: 175.504,- Ft
V. rendű felperes vonatkozásában: 70.445,- Ft
VI. rendű felperes vonatkozásában: 87.574,- Ft
VII. rendű felperes vonatkozásában: 44.969.- Ft
VIII. rendű felperes vonatkozásában: 28.950,- Ft
IX. rendű felperes vonatkozásában: 57.746,- Ft
X. rendű felperes vonatkozásában: 16.229,- Ft
XI. rendű felperes vonatkozásában: 55.479,- Ft
XII. rendű felperes vonatkozásában: 49.452,- Ft
XIII. rendű felperes vonatkozásában: 39.884,- Ft
XIV. rendű felperes vonatkozásában: 54.003,- Ft
XV. rendű felperes vonatkozásában: 34.144,-Ft
XVI. rendű felperes vonatkozásában: 39.902,-Ft
XVII. rendű felperes vonatkozásában: 51.440,-Ft
XVIII. rendű felperes vonatkozásában: 44.400,-Ft
XIX. rendű felperes vonatkozásában: 40.467,-Ft
+ kamatok megfizetésére kötelezte.

 

Az ítélet nem jogerős.

 

Ügyintéző: Dr. Kőfalvi Gabriella