Függesszék fel amíg komolyabb baj nem történik

Levélben fordultunk az ORFK vezetőjéhez, mivel a hőségriadó ellenére a BRFK folytatja az állomány fizikai felmérését, ezáltal veszélyeztetik a dolgozók egészségét. Egy rosszullét már volt. A rendkívüli hőségre tekintettel véleményünk szerint fel kell függeszteni az állomány fizikai felmérését és majd akkor végrehajtani, amikor elviselhető hőmérséklet lesz. Azonnali intézkedést várunk és természetesen a felelőlősök felelősségrevonását.

 

 

Szám: Kü-318/2010.

 

 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE
DR. HATALA JÓZSEF R. ALTÁBORNAGY

„SÜRGŐS,
AZONNALI INTÉZKEDÉST
IGÉNYEL”

 

 

 

BUDAPEST

 

 

TISZTELT ALTÁBORNAGY ÚR!

 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkára megbízásából soron kívüli intézkedését kérem az alábbi problémában.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint a BRFK állományának egyik tagja az RSZKK Vágóhíd utcai objektumában végzett fizikai erőnléti felmérést követően rosszul lett.

Az eseményre tekintettel a Rendőrség Munkabiztonsági Főfelügyelője a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. szakaszában biztosított jogkörénél fogva kezdeményezte a hőségriasztások idejére a fizikai felmérések felfüggesztését, illetve a hőségriadó elrendelésekor hatályba lépő 30/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosítását.

A TMRSZ szóban kérte a felmérések felfüggesztését, de a BRFK az alább részletezett okokra hivatkozva azt elutasította.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a BRFK – megsértve az Mvt. 18. és 84. §-ában, illetve az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél című 15/2000. (V. 26.) BM rendelet 24. §-ában foglaltakat -, nem függesztette fel a felméréseket, arra hivatkozva, hogy el maradtak az ütemtervtől, amely alapján végre kell hajtaniuk a felméréseket.

Felhívnám tisztelt figyelmét, hogy az előbb említett jogszabályi helyek szerint, abban az esetben, ha nincs törvényi, jogszabályi környezet, akkor a tudományos technikai színvonal alapján kell a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani a munkavállalók részére.

Tekintettel arra, hogy a felmerült problémára az Utasítás nem tartalmaz előírásokat, tiltásokat, ezért a tudományos technikai színvonalat képviselő Rendőrség Munkabiztonsági Főfelügyelőjének véleményét kell figyelembe venni, és ennek nem lehet akadálya az, hogy az állomány felmérése elmaradt, hiszen súlyosan veszélyeztetik a felmérésre megjelenők egészségét.

A BRFK hivatalvezető asszonya arról tájékoztatott, hogy minden egyes résztvevőnek felajánlják azt, hogy később is lefuthatják a 2000 méteres távot, illetve arról is tájékoztatott, hogy az a kolléga, aki rosszul lett a felmérés előtt nem evett, illetve nem ivott. Ez az információ nem releváns a probléma megítélésében, mert a munkáltató, így a felmérést végzők kötelessége az, hogy az oda beosztott állomány figyelmét mindenre, kiemelten a veszélyekre felhívják.

Álláspontunk szerint a Rendőrség Munkabiztonsági Főfelügyelő a helyzet komolyságához mérten azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, ezzel szemben a BRFK vezetése ezt figyelmen kívül hagyva tovább folytatja jogsértő tevékenységét.

Kérem soron kívül intézkedni szíveskedjen a vonatkozó jogszabályok, illetve a főfelügyelői állásfoglalás maradéktalan betartása érdekében szükséges intézkedések megtételéről, azaz a hőségriasztások idejére függesszék fel a fizikai felméréseket, és kérjük a felelősök felelősségre vonását.

Segítőkész együttműködését előre is köszönöm!

 

 

Szeged, 2010. július 16.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Bárány Zoltán
ügyvivő elnök