Fizetések határideje tárgyhó 5-éig.

Egy észrevételünk kapcsán kaptunk választ az ORFK gazdasági főigazgatójától Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy úrtól.

 

 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY-HELYETTES
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ

Szám: 10006-3/2010.ált.

Hiv.szám: Kü-146/2010.

Szima Judit asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
főtitkára

Szekszárd
Tanya u. 4.
7100

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Hivatkozással fenti számon az ORFK Gazdasági Főigazgatósághoz eljuttatott megkeresésében foglaltakra, az illetmény kifizetés időpontjával kapcsolatos – az ORFK Humánigazgatási Szolgálattal egyeztetett – szakmai álláspontunkról, az alábbi tájékoztatást adom.

A Szenyor For Windows okmánymintáin, sajnálatos módon, valóban helytelenül került feltüntetésre az az adattartalom, mely szerint „a munkavállaló az illetményt utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, banki átutalás útján kapja kézhez”.


Ugyanakkor, ez a hiányosság nem kizárólagosan az ORFK Gazdasági Főigazgatósághoz köthető, mivel a Szenyor for Windows programmal legyártott valamennyi parancson, általánosan, szövegszerűen ez a megfogalmazás szerepelt.

A felvetett probléma alapján intézkedésre került sor, programozó munkatársunk módosította az okmánymintákat, így azokon jelenleg már a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvénynek, illetve a Kollektív Szerződésnek megfelelő dátum található, az illetmény kifizetésének napjaként.

Tájékoztatom továbbá, hogy a számítógépes program alapján elkészített parancsokon feltüntetett 10-ei határidő ellenére, valamennyi munkatársunk – állománykategóriától függetlenül -, minden esetben tárgyhó 5-éig megkapta a bérét, ezért késedelmes kifizetésre nem került sor.

 

Budapest, 2010. április 12.

 

 

Tisztelettel:

dr. Sipos Gyula
r. vezérőrnagy

 

 

ORFK válasz 146-2010