Újabb bűncselekmény hiányos megszüntetés a főtitkár ellen

A Kaposvári Nyomozó Ügyészség 2009. év elején okirat-hamisítás miatt büntetőeljárást indított.

Az ügy hátterében az állt, hogy a szakszervezet akkori ügyvédjével a főtitkár a megállapodást felbontotta, amit az ügyvéd úr sérelmezett és rövid időn belül több feljelentést is tett a szakszervezet vezetője ellen. Jelen büntetőeljárásban Szima Juditot, mint szakszervezeti vezetőt okirat-hamisítással gyanúsította.

A honlapon dr. D. B. ügyvéddel kapcsolatos másik tájékoztató, itt található: http://www.tmrsz.hu/hirek-aktualis/803-megszunt-meltatlansagi.html

 

 

Megjegyzendő, hogy dr. D. B. ügyvéd az ügyvédi etikai kódexüket megsértve 3 éven belül úgy látott el képviseletet a TMRSZ-el szemben, hogy arra nem lett volna lehetősége, hiszen korábban a TMRSZ meghatalmazottjaként járt el. Ez ügyben információink szerint szintén elmarasztalásra került. E tárgyban a határozatot a szakszervezet nem kapta meg, mert az még nem emelkedett jogerőre.

Az ügy „hozadéka” álláspontunk szerint az is, hogy a szakszervezet miután megállapodást bontott az ügyvéd úrral és ő a megbízatás elvesztését sérelmezte, véleményünk szerint ezt követően lett „bejáratos” a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányhoz és annak egyik legbizalmasabb munkatársához az állambiztonsági múlttal rendelkező (III/III-as állambiztonsági múltú) dr. Klamár István Hivatalvezetőhöz, akit nyugállományból foglalkoztat vissza több százezer forintért a főkapitány.

Szima Judit főtitkár ellen dr. Bencze József 2010. január 29-én méltatlansági eljárást indított, melyet a büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggesztett.

Miután a határozat 2010. 03. 09-én jogerőre emelkedett a főtitkár a tudomásra jutás napján 2010. 04. 16-án haladéktalanul kezdeményezte dr. Bencze József r. altábornagy felé a méltatlansági eljárás megszüntetését. A megszüntető határozatot még nem kapta kézhez.

 

 

Anonymus