Tájékoztató a 2010. évi bérek alakulásáról

A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2010-ben sem változik

A 2009. decemberében elfogadott költségvetési törvény szerint jövőre sem változik a köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla, tehát továbbra is a 2008. januári szinten vannak befagyasztva a közszféra bérei.

 

Változások 2010-ben:

 

1. A legalacsonyabb jövedelműeket érinti a minimálbér emelkedése. Ez 73 500 forint lesz, illetve a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben 89 500 forint.

2. A korábbi 13. havi fizetés részleges pótlására un. keresetkiegészítést kapnak a közszolgák, egységesen bruttó 98.000 forint összegben. A keresetkiegészítést két részletben, január és március hónapban fizetik ki.

(Megjegyzés: A 13. havi elvételéhez a mutyi szakszervezetek asszisztáltak, most műfelháborodást játszanak tagságuk megtartása érdekében)

3. Az új évtől bevezetésre kerülő adóváltozások következtében változatlan bruttó bér esetén is növekedhet a kifizetett nettó jövedelem mértéke egyes fizetési kategóriákban, bár ez nem csak a közszolgálati dolgozókat, hanem minden adófizetőt érint.

Köztisztviselői bérek

A köztisztviselői illetményalap tehát 38.650 forint marad. A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki.

Közalkalmazotti bérek

Az idén és jövőre is érvényes közalkalmazotti bértábla:
13. számú melléklet a 2010. évre vonatkozó költségvetési törvényhez

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2010. évben

Fizetési osztályok

A bértábla (illetménytáblázat) segítségével a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben leírtak szerint lehet kiszámítani a közalkalmazotti fizetést.

A bértábla alkalmazását szintén befolyásolja a 2010. évi minimálbér, amely az OÉT döntése alapján 73 500 forint lesz. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma 89 500 forint lesz. Tehát akinek a fenti táblázat alapján kiszámított bére ezek alatt maradna, annak fel kell kerekíteni a fizetését.

Az előző évi költségvetési törvény közszolgálati jövedelmekkel kapcsolatos további intézkedései változatlanok maradtak

54. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2009. évben 38 650 forint. 55. § (1) A Kjt. a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2009. évre a 17. számú melléklet tartalmazza;

b) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetői illetményalap a 2009. évben 120 000 forint;

c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2009. évben 20 000 forint. (2) Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret 2009. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.

(3) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (5) bekezdése szerinti hozzájárulás 2009. évi összege 10 000 forint/fő.

56. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2009. évben 356 000 forint.

(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2009. évben 356 000 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj 2009. évben 3000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2009. évben 3000 forint.