Ismét 1,2-es szorzó első fokon

A BRFK Közrendvédelmi Főosztály Fogdaszolgálati Osztály állományában szolgálati viszonyban álló tagunk 2008. június 3-án szolgálati jegyet nyújtott be a BRFK vezetőjéhez, amelyben az 1996. szeptember 1-től 2005. december 31-ig szolgálati jogviszonyban töltött ideje 1,2-szeres számítását kérte.

 

Tagunk 1998. június 15-ig a BRFK VI-VII. kerületi Rendőrkapitányság állományában teljesített szolgálatot járőr beosztásban, 1998. június 16. óta a BRFK Közrendvédelmi Főosztály Fogdaszolgálati Osztályon fogdaőri tevékenységet végez.

 

A szolgálati panasz első-, majd másodfokon történt elutasítását követően tagunk képviseletében eljárva 2008. november 27-én keresettel fordultunk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz.

A pontosított keresetben az igényérvényesítés időszaka 1998. június 16. napjától kezdődően került meghatározásra (fogdaőr beosztásban töltött szolgálati idő).

A perben elsőfokon eljárt Fővárosi Munkaügyi Bíróság a 2010. január 6. napján meghozott ítéletében a felperes keresetének helyt adott, és alperest a fent megjelölt időszak vonatkozásában a szolgálati idő 1,2-szeres szorzóval történő számítására, továbbá 10.000,- Ft perköltség megfizetésére kötelezte.

A bíróság ítéletének indokolásában a fokozott igénybevétel és veszély fennállásának vizsgálata körében megállapította, hogy a fogdaszolgálat ellátása az átlagosnál kedvezőtlenebb feltételek mellett, a szabadságot jelentős mértékben korlátozó, a szellemi egészséget veszélyeztető körülmények között történt; a fogdaőri feladatok végrehajtása fokozott szellemi koncentrációt, állandó készenléti helyzetet igényelt, melynek során esetenként azonnali, felkészülési idő nélküli beavatkozásra volt szükség.

Az ítélet nem jogerős.

 

Dr. Gruber Andrea - TMRSZ

dr. Gruber Andrea – Jogi ügyvivő az ügy előadója

 

TMRSZ