Jogos a panasz így előléptetik

A BRFK III. kerületében lévő TMRSZ tagunk meghatalmazása alapján szolgálati panaszt adtunk be, mivel kollégánk sérelmezte, hogy 2008. október 16-ai hatállyal a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának állományában előadó beosztásba történő áthelyezését követően 2009. július 01-ei hatállyal a soron következő századosi rendfokozatba történő előléptetésére nem került sor.A BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 2009. június 25. napján kelt levelében arra történő hivatkozással, hogy az áthelyezésről szóló állományparancsban előírt iskolai végzettséggel (szakképesítéssel) a nevezett nem rendelkezik, tájékoztatta, hogy az előléptetésére nincs lehetőség.
Nevezett sérelmezte továbbá, hogy a rendőrszervező szaktanfolyam elvégzését annak ellenére írták elő részére, hogy 2002-ben Rendőrtiszti Főiskola vámigazgatási szakán szerzett diplomát, amely a vonatkozó jogszabály alapján az igazgatásrendészeti feladatok ellátásához megfelelő képzettségnek minősül. Ezen indoka alapján soron történő előléptetését kérte.

A BRFK, mint II. fokú szerv a szolgálati panasznak helyt adott, megállapította, hogy kollégánk a soron történő előléptetéséhez előírt iskolai végzettséggel és a fenti feltételekkel is rendelkezik, igénye megalapozott, ezért haladéktalanul intézkedett az előreléptetés tárgyában.