Újabb érdekek elkónyavetyélése a munkavállalók terhére

Látszatkonfrontációk és “odamondogatások” után nem született meglepetés, a SZÉF munkavállalói oldala szokás szerint megint befeküdt a munkáltatói érdeknek megfelelve.

A mai napon, azaz 2009. szeptember 25-én délután 15.00 órai kezdettel került sor a Hszt. módosítás tervezetének egyeztetésére a SZÉF keretén belül. A munkáltatói oldalon Dr. Draskovics Tibor míg a SZÉF részéről Kónya Péter volt a szószóló, amikor éppen dr. Bárdos Judit BRDSZ főtitkár szóhoz hagyta őt jutni.

 

A Hszt. “megvitatása” előtt napirend előtti hozzászólásában dr. Bárdos Judit vonta felelősségre a kormányzati oldalt a “piros státuszon” lévő egykori határrendész rendőr kollégák csoportos létszámleépítési törekvései kapcsán. Ezzel dr. Bárdos Judit lényegében csatlakozott a TMRSZ törekvéséhez, de mindezt egy kissé hiteltelenné tette, hogy a Rendőrség-Határőrség integrációja kapcsán a rendőrség akkor reprezentatív szakszervezetei megpecsételték több száz határrendész kolléga két évvel későbbi sorsát, amihez most értünk el időben. A munkáltató a szintén a BRDSZ által is aláírt cselekvési programra támaszkodva villámgyorsan intézkedett például Győr-Moson-Sopron Megyében 122 rendőrségi dolgozó kirúgásával kapcsolatban akképpen, hogy már le is jelentették a helyi Munkaügyi Központba 122 dolgozó állástalanságba taszításának szándékát.

A TMRSZ a leghatározottabban tiltakozott a munkáltatói szándékok ellen, demonstráció kilátásba helyezésétől kezdve a verbális támadáson keresztül további intézkedések és tiltakozásra alkalmas megmozdulások kilátásba helyezéséig.

Dr. Bárdos Judit szó szerinti jegyzőkönyvezés mellett mondta el, hogy ez nem megengedhető ésatöbbi ésatöbbi.

Miniszter úr reagált és nemes egyszerűséggel kommunikációs zavarnak és félreértésnek minősítette a történteket, “megfeddte” a rendőri vezetést, hogy nem járt el kellő körültekintéssel és félreértelmezték a rendőri vezetők a kormányzat szándékát, mert dehogyis akarnak ők egy rendőrt is kirúgni. Mindenkinek igyekeznek beosztást találni és felkínálni, hiszen valóban itt kiképzett szakemberekről van szó.

A TMRSZ részéről megjelentek csendes mosollyal nyugtázták a színjátékot, amely végül is “totális BRDSZ sikerként” meghozta az eredményt, mindenkinek beosztást fog felajánlani a munkáltató, de ha azt nem fogadják el, akkor persze sajnos meg kell válni a munkavállalónak a Rendőrségtől.

Csak azt nem értjük, hogy egy ilyen “kommunikációs zavar” hogy fordulhatott elő abban a rendszerben, ahol rendőri vezető még kérdezni sem mer anélkül, hogy arra a minisztériumból engedélyt ne adnának rá, nemhogy önhatalmúlag lejelentsen 122 állástalan rendőrt a Munkaügyi Központnak.

Ezt követően a Hszt-vel kapcsolatos véleményekre került sor. Elmondta mindkét oldal elnöke, hogy hosszú de eredményesnek tűnő egyeztetésekre került sor és mára végre valahára pont kerülhet az egyeztetés végére. A még ízlésesen elvárható kölcsönös udvariasságot többször is túllihegő beszédek során többségben szó volt azokról a kérdésekről, amelyeket legutóbbi véleményünkben részletesen megkritizáltunk.

Természetesen a munkáltatói oldal minden olyan kérdést fontosnak tart módosítani a Hszt-ben, amely a szakszervezeti jogok, de különösképpen a TMRSZ jogainak csorbítására alkalmas.

A TMRSZ főtitkára Szima Judit szót kért és elmondta, hogy továbbra is fenntartja a TMRSZ a Hszt. módosításával kapcsolatos ellenvéleményét. Külön is kiemelte a rendvédelmi dolgozók sztrájkjoga biztosításának szükségességét, a munkavédelmi ellenőrzések időpontja korlátozhatatlanságának szükségességét.

Szó esett a ruhapénz számla ellenében való biztosításáról, az adójogszabályok kedvező hatásáról, a világgazdasági válságról, a szolgálati nyugdíj rendszere megváltoztatásának indokoltságáról, a szakközépiskolák beszámításáról, csupa olyan mézesmadzag jellegű felvetésről, hogy nem ismerve a részletes tervezetet, az ember kezdte azt hinni, hogy itt osztogatás és nem éppen fosztogatás céljából került sor a Hszt. tervezetének megvitatására.

A fölösleges szócséplésből, szószátyárkodásból már körvonalazódott, hogy itt bizony a színjáték azzal fog betetőzni, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, de azért irgum-burgum az érdekvédelmi oldal még komoly biztosítékokat és fenntartásokat fog megkövetelni a kormányzattól, azért hogy támogassa a Hszt újabb módosítását, amely természetesen újabb jogosultságok megvonását jelenti tartalmában.

A SZÉF munkavállalói oldalának két szószólója azaz Kónya Péter elnök és Bárdos Judit rettenthetetlenül küzdött, kritizált és kb 2 óra “tárgyalás” után Kónya Péter kérte a minisztériumok képviselőit, hogy a munkavállalói oldal meghányhassa, megvethesse az eddig elhangzottakat.

Mivel a TMRSZ-nek is hányingere és megvethetnéke támadt, illúziónk sem maradt abból, hogy a színjátéknak mire megy ki a végkimenetele, ezért aztán úgy legyen ötösünk a lottón a hétvégén, mint ahogy ezek az “érdekvédők” megint befeküdnek a Hszt. újabb jogfosztásnak minősíthető módosításába szépen csendesen eljöttünk, még a látszatát is kerülve annak, hogy a TMRSZ beleegyezik a színjátékba, amikor újabb munkavállalói és érdekvédelmi jogosultságoktól fosztják meg a munkavállalók szolgálati törvényét.

A hazafelé úton értesültünk arról, hogy a munkavállalói oldal a fenntartásainak a hangoztatása mellett természetesen támogatja a kormányzat újabb Hszt. módosítási törekvését.

Ezért aztán utunkat a legközelebbi lottózó felé vettük.

A véglegesített és az Országgyűlés elé terjesztendő Hszt. tervezetről honlapunkon tájékoztatást adunk. Természetesen a törvénytervezet esetleges elfogadása esetén az Alkotmánybírósághoz fordulunk annak több alapnormát sértő rendelkezése miatt.

Azt pedig különdíjjal jutalmazná a TMRSZ, ha valaki meg tudná indokolni, hogy az országgyűlési választások előtt kb. fél évvel miért szükséges a Hszt. módosítása, miközben tudvalévő, hogy a kormányra kerülő ellenzék a Hszt.-t teljes egészében felülvizsgálja és komplett új Hszt.-t kíván kiadni.

Amennyiben valaki a BRDSZ, RVE, vagy FRSZ honlapján azt olvassa, hogy siker született a Hszt. módosításának tervezetének a SZÉF-en történő elfogadása kapcsán annak csak gratulálni tudunk, hiszen aki mást mond az nyilvánvaló módon hazudik.

Budapest/Szekszárd, 2009. szeptember 25.

TMRSZ

 

Kapcsolódó anyag:

Tájékoztatás! (Nézd meg a letölthető dokumentumot!)

Hszt. módosításra válaszunk (Természetesen, a korábbi javaslataink, észrevételeink is megtalálhatóak a honlapon, használd a keresőt – vagy párat előkeresve ide klikkelve olvashatsz)