Sajtóhelyreigazítást kezdeményeztünk

Sajtóhelyreigazítást kezdeményezett a TMRSZ Dr. Tiborcz János Zalai Hírlapban megjelent valótlan tényállítása miatt.

Megjegyezzük, hogy a Zalai Hírlap szakszervezetünkkel kapcsolatosan nem először jelentet meg egyoldalúan megfogalmazott, hiányos tartalmú cikket, ugyanis amennyiben a hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatás jogszabályi kötelezését figyelembe vette volna, akkor az írásnak tartalmaznia kellett volna, hogy a TMRSZ a “biankó kifogás” tárgyában született jogerős végzéssel szemben felülvizsgálattal élt. Arról pedig a cikk anonimitását megőrző írója említést sem tesz, hogy az eljárás alapjául szolgáló ügyben nem a főkapitány nyert, hanem a munkaválallók szenvedtek és szenvednek a mai napig is hátrányt. Az meg, hogy egy főkapitány nem mond igazat rendkívül dehonesztáló.


A Zalai Hírlap 2009.08.12-i cikke

 

Szám: Kü-299-1/2009.

Zalai Hírlap Kiadó Kft.
Zalai Hírlap Napilap Szerkesztősége

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 62.;
Levélcím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 21.

Virrasztó Zsolt
Főszerkesztő Úr részére

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Alulírott Szima Judit a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkáraként, a szervezet törvényes képviselőjeként (székhely: Szekszárd 7100 Tanya u. 4.) a Zalai Hírlap Napilap 2009. augusztus 12-én megjelent számának “Jogerősen nyert a rendőrfőkapitány” című cikkben megjelent valótlan tényállításokkal szemben a törvényes határidőn belül a Pp. 342.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az alábbi

sajtó helyreigazítási kérelmet

terjesztjük elő.

Nem felel meg a valóságnak, tehát valótlan az a cikkben megjelent dr. Tiborcz János r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitánytól származó nyilatkozat, mely szerint zajlik az egyeztetés közte és a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete között a TMRSZ által tartott munkaügyi ellenőrzés során feltárt hiányosságok kapcsán.Ezen valótlan tartalmú állítással szemben kérjük az alábbi helyreigazító közlemény közzétételét:

“A Zalai Hírlap című napilap 2009. augusztus 12-én megjelent számának “Jogerősen nyert a rendőrfőkapitány” című cikkében megjelent dr. Tiborcz János r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány azon nyilatkozata, miszerint zajlik az egyeztetés közte és a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete között a TMRSZ által tartott munkaügyi ellenőrzés során feltárt hiányosságok kapcsán valótlan, ugyanis a főkapitány még a törvényi kötelezettségét is megszegve szakszervezetünk tisztségviselőit akadályozva járt el.”

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A fentiekben megfogalmazott sajtóhelyreigazításnak való helyt adás esetén eltekintünk a sajtóper tárgyában kereset indítási jogunktól. Ez esetben részünkről az ügyet lezártnak tudjuk tekinteni azzal a feltétellel, hogy a TMRSZ-ről a jövőben megjelentetni kívánt cikkeket szakszervezetünkkel előzetesen egyeztetni szíveskedjenek. Kérjük Önt, hogy a Ptk. 76. §-ra figyelemmel a továbbiakban az egyenlő bánásmód követelményét tartsák meg.

Szekszárd, 2009. augusztus 26.

Tisztelettel:

 

Szima Judit
Főtitkár