Feljegyzés az ORFK GEI átszervezésről

 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG

 

1145 Bp. Róna u. 124. : 469-2779, 28-978 fax: 469-2754, 28-850 : 1903 Bp. Pf: 314

 

FELJEGYZÉS

 

Készült: 2009. augusztus 25-én 10.00 órakor az ORFK GF Gazdasági Ellátó Igazgatóság (1145 Bp. Róna u 124.sz.) I. emeleten 103. számú hivatali helyiségében.

 

Jelen vannak:

Papp Károly ORFK GF GEI Igazgatója

Papp Zoltán BRDSZ képviselője

Weisz József főmunkatárs FRSZ GEI Alapszervezet Titkára

Pósa Zoltán Rendészeti Védegylet GEI képviselője

Pach Dániel r.zls. Rendészeti Védegylet RRI képviselője

Dr. Konkoly Adrienn Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet képviselője

Dr. Gruber Andrea Mária Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet képviselője

Bartos Anna GEI szem. és munkaügyi előadó

 

 

Papp Károly az átszervezési bizottság tagjait tájékoztatta az alábbiakról:

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 10713/7/2009. ált. számú a „Rendőrség gazdasági szervezetének hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról” szóló előterjesztésben jóváhagyott az ORFK GF Gazdasági Ellátó Igazgatóság állománytáblája 2009. október 1-jei hatállyal változik. A RRI és NNI gazdasági részének átvétele következtében 460 főről 517 főre változik az új szervezeti állománytábla.

Az ORFK GF GEI állományát érintően összesen 26 főnél minősül átszervezésnek.

Az ütemtervben meghatározott határidők — késve kaptuk meg – az idő rövidsége miatt nem tarthatók. A személyzeti elbeszélgetések 2009. augusztus 26-án kezdődnek.

Az igazgatóság tekintetében, az átvételre kerülő állomány nagy száma miatt várhatóan szeptember hónap közepére fejeződnek be a személyzeti elbeszélgetések. A hatályos jogszabályokban szereplő 30 napos határidőt – azoknál a személyeknél, akik nem fogadják el a felajánlott beosztást – természetesen betartjuk.

Az új állománytáblában osztályok összevonásra kerülnek, és új megnevezést kapnak.

Az Anyagi – Technikai Osztály új megnevezése Műszaki Osztály lesz és bekerül a Gépjármű Osztály alosztály jogállással. Az Anyagi Alosztály és a Technikai Alosztály összevonásra kerül Anyagi – Technikai Alosztály megnevezéssel, a feladatokat Anyagi Csoport és Technikai Csoport megnevezéssel külön csoportvezetővel végzik az alosztályvezető koordinálásával.

Az Üzemeltetési és Fenntartási Osztály új megnevezése Vagyongazdálkodási Osztály lesz és bekerül a Szálló-üzemeltetési Osztály alosztály jogállással.

Az Információtechnológiai Osztály új megnevezése Logisztikai Osztály lesz és bekerül a Ruházati- Csomagküldő Osztály alosztály jogállással.

Közgazdasági Osztály Illetmény-bérgazdálkodási Alosztály új megnevezése Illetménygazdálkodási Irodára (alosztály jogállású) változik. A Számviteli Alosztály új megnevezése Számviteli és Kontrolling Alosztályra változik.

Az új megnevezésű osztályokba bekerülő más osztályok állományát figyelembe véve – alosztály jogállással — 9 fő részére feladatbővülés miatt átszervezés.

Új szervezeti egység alakul az igazgatóság szervezeti állománytábláján belül az RRI és NNI gazdasági feladata bekerül a GEI-hez, 76 fős osztályként.

Megnevezése Speciális Szervek Gazdasági Osztály-ja. Az új osztály feladat rendszerébe bekerül jelenlegi Üzemeltetési és Fenntartási Osztály, Fenntartási Alosztály állományából 8 fő. A státuszok átkerülésével az érintettek részére nem átszervezés, feladatuk nem változik, írásban tájékoztatjuk őket.

Az állománytáblában a közalkalmazotti osztályvezető-helyettesi státuszok kiemelt főelőadóira módosultak, a jogszabályi változások miatt. A közalkalmazotti osztályvezető-helyettesi megbízásuk továbbra is megmarad, az alosztályok vezetését továbbra is Ők látják el, a kinevezésük szerint kiemelt főelőadóként.

A két hivatásos jogviszonyú alosztályvezető jogviszonyát, besorolását, egyéb pótlékait nem érinti, továbbiakban a közalkalmazotti kiemelt főelőadói státusz terhén maradnak és nem a közalkalmazotti osztályvezetői-helyettesi státuszon.

Érintett személyek részére nem minősül átszervezésnek.

Az állománytáblában a szakmunkások státuszainak megnevezését megváltoztatták és segédelőadói megnevezést kapott. A szakmunkások munkaköri megnevezése a 10/2009. IRM rendelet szerint fizikai munkakör, ezért a segédelőadói státusz terhén a jelenlegi kinevezési munkakör lesz feltüntetve.

Az Átvonuló Szálló Csoport állományából 17 státusz átkerül a regionális Gazdasági Ellátó Igazgatóságokhoz.

Az Észak Magyarországi regionális GEI állományába 9 státusz, a Nyugat-Dunántúli regionális GEI állományába 7 státusz ebből 6 betöltve, Dél- Alföldi regionális GEI 1 státusz került át.

A regionális GEI-kel felvettük a kapcsolatot, előzetes tájékoztatásuk szerint Észak- Magyarországi regionális GEI 8 fő részére ajánl fel munkakört, 1 fő nyugdíjasként foglalkoztatott jogviszonya megszüntetésre kerül. A Nyugat- Dunántúli regionális GEI a 6 fő részére, a Dél- Alföldi regionális GEI 1 fő részére ajánl fel munkakört.

Az új osztály megnevezések miatt az állomány névváltozós határozatot és parancsot kap.

A közvetlen szakmai irányítók 2009. október 1-ig elkészítik az érintettek részére az új munkaköri leírásokat.

Az átszervezési bizottság megállapította, hogy az átszervezés előkészületeinél az ORFK GF GEI körültekintően, a dolgozók érdekeit figyelembe véve megtették a megfelelő előkészületeket.

Papp Károly Igazgató Úr a megbeszélésen tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az átszervezéssel érintett valamennyi dolgozó részére biztosított a meglévő beosztásával legalább megegyező szintű beosztási hely azzal, hogy az illetményük is változatlan marad.

A TMRSZ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos bármilyen jogsértés észlelése esetén a szükséges jogi lépéseket megtegye.

 

 

kmf.

 

 

Papp Károly

Papp Zoltán

Weisz József főmunkatárs

Pach Dániel

Pósa Zoltán

Dr. Konkoly Adrienn

Dr. Gruber Andrea Mária

Bartos Anna