Élet és munkakörülmény vizsgálatok

A TMRSZ a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 360. §- ában megfogalmazott elöljárói gondoskodás elmulasztása miatt az elmúlt hónapokban több kapitányságon és határrendészeti kirendeltségen – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 28. (3) bekezdés c) pontja, és ugyanezen szakasz (4) bekezdése alapján – vizsgálta a rendőrök élet és munkakörülményeit.

A Zalaegerszegi, a Keszthelyi, a Lenti Rendőrkapitányságon (és az irányításuk alá tartozó Rendőrősökön), valamint a Letenyei határrendészeti kirendeltségen tartott vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy az egyéni védőfelszerelések (lövedékálló mellények) mérete nem egyezik meg a használójuk méreteivel, így védelmi funkciójukat nem megfelelően, vagy egyáltalán nem tudják ellátni, illetve több személy nincs ellátva lövedékálló mellénnyel, továbbá a beosztottak saját maguk tisztítják a helyszínelői védőruházatokat, amely ellentmond a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírásainak, amely szerint a munkáltató köteles a védőruházatot tisztítani.

Lövedékálló mellény

Tekintettel arra, hogy a baleseti, illetve bűnügyi helyszíneken a legveszélyesebb biológiai kockázati tényezővel (az emberi test anyagmaradványaival) kerülnek kapcsolatba az állomány tagjai, majd a valószínűsíthetően fertőzésveszélyes ruházatukat otthon mossák, álláspontom szerint közvetlen veszélynek vannak kitéve. Ugyanez vonatkozik a lövedékálló mellényekkel kapcsolatban megállapított hiányosságokra, hiszen már több rendőr is elhalálozott a lövedékálló mellény hiánya miatt.

Figyelemmel a leírtakra a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró nem tett meg mindent az alárendelteket fenyegető veszély elhárítására, ezért kértük a büntetőeljárás lefolytatását. Az ügyet a Kaposvári Katonai Ügyészségnek kell(ene) vizsgálni.