Munkavédelmi problémák, szabálysértések

Országos Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat
Egészségügyi és Pszichológiai Osztály

Balogh János Tamás r. őrnagy Úr!
Rendőrség Munkabiztonsági Főfelügyelője

Budapest

Teve utca 4-6.
1139

Tisztelt Főfelügyelő Úr!

Alulírott Szima Judit, mint a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhely: 7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) főtitkára, és egyben törvényes képviselője ,a 218/1999. (XII. 28.) Kormány rendeletben foglalt munkavédelmi szabálysértés elkövetése miatt – figyelemmel a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 30. § (1) – (3) bekezdésére {a fegyveres szervek (honvédség, rendőrség, polgári védelem, vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) hivatásos (szerződéses) állományú tagja által a szolgálati viszony tartama alatt a szolgálati helyen, illetőleg a szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértést fegyelmi eljárás keretében kell elbírálni}, illetve az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél című 15/2000. (V. 26.) BM rendelet 23. §-ára (a rendőrség vonatkozásában munkavédelmi bírság kiszabásának nincs helye. A felügyeleti jogkör keretében a rendvédelmi szervek munkabiztonsági főfelügyelői, valamint a BM munkavédelmi főfelügyelője jogosultak és kötelesek a beosztott életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető személy vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója ellen fegyelmi eljárást kezdeményezni) kérem fegyelmi eljárás megindításának kezdeményezését az alábbi indokok alapján az érintett rendőri szervek vezetői ellen.A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontja, és ugyanezen szakasz (4) bekezdése alapján – vizsgálta a rendőrök élet és munkakörülményeit a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon és az irányítása alá tartozó rendőrkapitányságokon és határrendészeti Kirendeltségeken. Az ellenőrzések során számos munkavédelemmel kapcsolatos hiányosságot tapasztaltunk, amelyek részletezése a következő.

1. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.

– a csapaterő század védőfelszerelései között régi típusú pajzsok (melyből néhány sérült), és „kiskőrösi” sisakok találhatóak;
– a testvédők közül néhánynak nem a szabványos hord táskája van.

2. Zalaegerszegi Rendőrkapitányság.

– a kapitányságon egyetlen klimatizált helyiség sincs;
– a helyiségek tisztasági festése indokolt lenne, a parketta, illetve az elhasználódott szőnyegek miatt botlásveszélyes a padozat néhány helyiségben;
– a bűnügyi osztályon nincs külön mellékhelyiség és kézmosási lehetőség a rabosított személyeknek;
– az I. emeleti folyosón több elektromos kötés doboz fedele hiányzik;
– az informatikussal egy helyiségben tárolják a veszélyes hulladéknak minősülő használt nyomtató patronokat;
– a lövedékálló mellények mérete nem egyezik meg a használójuk méretével;
– a körzeti megbízottak nem rendelkeznek lövedékálló mellényekkel;
– a készenléti (bűnügyi) szolgálatot ellátók nincsenek egészségügyi gumikesztyűvel ellátva;
– az előállítót is magába foglaló épületben egy légtérből nyílik az előállítottak által használt kézmosó, illetve mellékhelyiség, a munkahelyen meleg van, az ablakon lévő árnyékolót saját maguknak vették, nincs törölköző, a mellékhelyiség állapota elhanyagolt;
– a „járőr” épület bejárati ajtaján törött az üveg, a takarítószerek tárolására szolgáló helyiség bejárati ajtaján nincs jelölés, a járőr leíróban (amely nem kijelölt dohányzóhely) egy kolléganő dohányzott;
– a járőrleíróban a monitorok régiek;
– az öltözőkben nincs elegendő ülőhely;
– a baleseti helyszínelők védőruhájának kihordási ideje 2008.-ban lejárt.

3. Keszthelyi Rendőrkapitányság

– kapitányságon nincs klimatizált helyiség, és az irodákban nagyon meleg van.
– védőruházat tisztíttatása nem megfelelő;
– több lövedékálló mellény szavatossági ideje lejárt;
– több helyiség zsúfolt;
– a szolgálatban lévő férfi állományt női lövedékálló mellényekkel látták el;
– a csapaterő századba vezényeltek felszerelése között régi típusú pajzsok találhatóak.

4. Nagykanizsai Rendőrkapitányság

– nemenkénti elkülönített öltöző és zuhanyzó nem áll rendelkezésre, az öltözőben kevés ülőhely van;
– a régi szárny lépcsője lekopott, balesetveszélyes;
– az épület tisztasági festése szükséges;
– a takarítószer ellátás nem folyamatos;
– a lift felújítása szükséges;
– az öltözők ablakain nincs sötétítő függöny, pedig az utcára néznek;
– a IV. emeleten nagyon meleg van.

5. Lenti Rendőrkapitányság

– az irodák zsúfoltak;
– a folyosón a villamos kötéseket tartalmazó doboz teteje hiányzik;
– a rabosító helyiség egyben a bűnügyi technikusok öltözője, és tusolója is;
– a védőruhák tisztíttatását maguk oldják meg;
– az öltözőkben kevés az ülőhely;
– a zuhanyzó rész kialakítása nem megfelelő;
– a szolgálatban lévő férfit női lövedékálló mellénnyel látták el.

6. Letenye HRK

– elsősegélynyújtó hely nincs kijelölve;
– az ellenőrzött gépkocsikban nem volt gumikesztyű elhelyezve;
– az öltözőben nincs megfelelő számú ülőhely;
– a folyosón sérült szekrényeket tároltak;
– az egyik lépcső sérült.

7. Balatongyörök Rendőrőrs

– klimatizált helyiség nem található az őrsön, az irodákban nagyon meleg van, a segédmotorok tárolására nincs helyiségük, ezért az előtérben tárolják őket;
– az emeleten a riasztó panel vezetékei szigeteletlenül láthatóak;
– az egyik lépcsőfok sérült.

8. Héviz Rendőrőrs

– az őrsön klimatizált helyiség nincs;
– nappal egyedül látnak el szolgálatot, a létszám hiány miatt tanulókkal látnak el szolgálatot;
– az őrsön kijelölt dohányzó hely nincs, ennek ellenére több helyiségben erős dohányfüst szag érződött;
– több helyiség festése szükséges;
– az őrs helyiségeiben egészségügyi doboz nem található.

9. Letenye Rendőrőrs

– a bútorzat régi, a helyiségek tapétázása, festése szükséges;
– a fürdőszobában rabosítanak;
– a tetőszigetelés nem megfelelő, nyáron nagyon meleg van, télen pedig hideg;
– a zuhanyzó kialakítása nem megfelelő;
– a takarítószerek tárolására használt helyiségen nincs jelölés;
– az őrsön veszélyes hulladéktároló edényzet nincs;
– az ellenőrzés időpontjában egyetlen lövedékálló mellényt sem tudtak mutatni az őrsön;
– elsősegélynyújtó hely nincs kijelölve;
– influenza elleni egységcsomagot nem tudtak felmutatni;
– külön női öltöző, tusoló nincs.

10. Zalakaros Rendőrőrs

– az ellenőrzés időpontjában egy fő látott el szolgálatot, aki egyszerre panaszt vett fel, közben kihallgatott, és szolgálat irányítói teendőket is ellátott;
– az épület tisztasági festése indokolt;
– veszélyes hulladéktároló edényzet nem található az őrsön;
– a helyiségekben meleg van;
– a rabosítás nem külön helyiségben, hanem egy irodában történik;
– az irodák bútorzata elavult, a mellékhelyiség általános állapota nem megfelelő;
– az őrsön egészségügyi doboz nem található;
– az ellenőrzés időpontjában az őrsön nem tudtak lövedékálló mellényt felmutatni, mert azokat az ellenőrzést megelőző napon leadták, mivel lejárt szavatosságúak voltak.

11. Régi Letenye Közúti Határátkelőhely

– a klímaberendezések tisztíttatását igazoló dokumentumot bemutatni nem tudtak, a berendezések takarítottsága szemmel láthatólag nem megfelelő;
– a kutatói munkát folytatóknak külön ruházat erre a munkafeladatra nem áll rendelkezésre, ezért kénytelenek azt egyenruhában végrehajtani;
– a nyílászárók cseréje indokolt;
– a belépő 2.-es fülkében a fali dugaljon égésnyomok láthatóak;
– a kamion fülkékben egyedül látnak el szolgálatot, a központi épülettől való távolság miatt az egészségügyi szünetek kivétele nehézkes;
– az ellenőrzés időpontjában az átkelőhelyen nem volt lövedékálló mellény;
– az egészségügyi doboz szavatossági ideje lejárt;
– a határátkelőhelyen zaj, és ólomkoncentráció mérés indokolt lenne.

12. Zalaegerszeg Kertvárosi körzeti megbízotti iroda

– az irodában számítógép nincs, a takarítottság nem megfelelő;
– a bútorzat régi;
– az épület nem klimatizált.

Álláspontom szerint a munkáltatók több munkavédelmi jogszabály előírásait megsértették, ezzel kimerítették a munkavédelmi szabálysértés törvényi tényállását, ezért a leírtak felhasználásával kérem a fegyelmi eljárás lefolytatását, és annak eredményéről tájékoztatását.

Az ellenőrzések során az alábbi javaslatok merültek fel:

az autópálya alosztályon használt láthatósági mellény (kabát) kerüljön rendszeresítésre;
a heti két óra sportolás céljára kivehető munkaidő kedvezmény helyett (vagy mellett) pénzbeli hozzájárulás bevezetése.

Kérem, hogy a javaslatokkal kapcsolatos véleményéről is tájékoztatni szíveskedjen.

Szekszárd, 2009. július 10.

 

Tisztelettel:

Szima Judit
TMRSZ főtitkár
eljárást kezdeményező