Tájékoztatás kérése védőeszközök ellátottságárólA TMRSZ a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 171. §.- ában megfogalmazott foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt – a hozzá érkezett jelzések alapján – közérdekű adatként kért információkat a BRFK vezetőjétől a Bűnügyi Technikai Osztály (a továbbiakban: BTO) védőeszköz ellátottságáról. A főkapitányság hivatalvezetője által megküldött levélből kiderül, hogy a BTO több munkavállalója egyáltalán nem, vagy csak részlegesen van ellátva védőfelszereléssel.

Álláspontunk szerint a munkáltató a szükséges intézkedések megtételének elmulasztásával nem tett meg mindent az alárendelteket fenyegető veszély elhárítására, ezért kértük a büntetőeljárás lefolytatását.