Drogteszt orvos nélkül?

 


Szám:Kü-10/2009.

 

 

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy

Rendőrségi Főtanácsos

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Vezetője

részére

 

Budapest

 

T. Vezérőrnagy Úr !

 

1) A TMRSZ soron kívüli tájékoztatását kéri arra vonatkozóan, hogy a BRFK IV. Kerületi Rendőrkapitányon milyen jogszabályi felhatalmazás alapján végzett a BESZ drogteszt ellenőrzést oly módon, hogy ellenőrzésekor orvos nem volt jelen.

2) Kérem tájékoztatását arra vonatkozóan is, hogy a BRFK-nak milyen belső szabályzata teszi lehetővé ezt az ellenőrzést, kérve a szabályzatot vagy szabályzatok válaszadásának egyidejű megküldésével.

3) Kérem tájékoztatását, hogy a MEA-nak mire szólt a nyílt parancsa, melynek száma N.03225.

4) Kérem tájékoztatását, hogy a MEA 5 főjéből rendelkezett-e képesítéssel valaki arra, hogy drogtesztet végezzen, ha igen, kérem részletesen indokolni és bizonyítani, hogy mire volt képesítése.

Történeti tényállás:

A MEA 2008. december 18–án ellenőrzést tartott a közterületen ellátó (egyenruhás) kollégáknál, akiktől vizeletmintát vettek, melyet “lakmuszos ellenőrző csíkkal” teszteltek, az esetleges drogfogyasztás kiszűrése érdekében.

Erről a közvetlen váltásparancsnok is a reggeli eligazításon szerzett tudomást, amikor is megjelent 5 fő ellenőrző elöljáró, akik arra kérték, hogy folytasson le egy alkalmassági ellenőrzést.

Ennek a kérésnek eleget téve a váltásparancsnok az alkoholos állapotot kívánta volna ellenőrizni elsősorban, melyet spirateszt hiányában (hiánycikk a rendőrségen) a LION elektromos ellenőrző eszközzel hajtott végre az állománynál.

Ezt követően az Ellenőrzés Vezetője szóban tájékoztatta az állományt, hogy ők a Munkavédelmi előírásoknak megfelelően (45/2001. ORFK. Int. ) a bódult állapot ellenőrzésének céljából érkeztek, mivel elmondása szerint — állítólag — több panasz is érkezett, hogy esetenként lehetnek olyan kollégák, akik drogos befolyásoltság alatt teljesítik a szolgálatukat és ez bizony nagy veszéllyel jár.

A Szolgálatot közvetlenül irányító váltásparancsnok a IV. kerületből jelezte irányukba, hogy ez nem lehetséges, mivel erre eszközük nincs. Közölték, hogy a MEA készült erre, hoztak erre való mintavevőt, mely a vizeletből tudja kimutatni a drogos állapotot.

Az ellenőrző személyek kijelöltek a jelenlévő 6 főből (3 járőr, 2 kmb-s, 1 Pk.) kettő személyt, akiket felszólítottak, hogy az általuk átadott műanyag pohárba produkáljanak vizeletet. Az egyik kolléga közölte, hogy ő most nem tud produkálni, mivel éppen most volt a WC-n. Erre közölték vele, hogy „igyon vizet”.

Megjegyezzük, hogy ismereteink szerint a drogteszt vizsgálatánál a vízivás nem javallott, hiszen az esetleges eredményt nagyban befolyásolhatja, mivel a minta hígul.

Ezt követően a MEA 5 fő az eligazító helységből a két személyt a WC helyiségbe kísérte, ahol az ajtót magukra csukhatták. Az eligazítóban pedig ott maradtak a többiek is, így a váltásparancsnok is.

Az időközben leadott mintát az egyik MEÁ-s — gumi kesztyűvel felszerelkezett — ellenőrző személy „lakmuszolta”, majd a negatív tesztet és az anyagot, a vizsgálatot követően megsemmisíttették.

Az egyik kollégánál két mintát is produkáltattak, mivel az első elmondásuk szerint nem volt egyértelmű. A MEA vezetője Vida Zoltán r. őrgy. az ott lévő TMRSZ tisztségviselőnket tájékozódásakor arról tájékoztatta, hogy nekik nyílt parancsuk van, majd közölte, hogy az ellenőrzésük célja a „megelőzés”, mivel sok a panasz és a gyanú arra, hogy esetenként az állomány némely tagja fogyasztó lehet.

Tisztségviselőnk felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben arra hivatott a belső ellenőrzés az RSZVSZ, hogy ezeket feltárja.

Vida őrnagy közölte továbbá, hogy ellenőrzésük jogalapja az általuk megjelölt 45/ 2001. ORFK-i vezetői intézkedés ide vonatkozó szakasza, mely tulajdonképpen a Munkavédelmi Szabályzatnak is tekinthető.

A kollégáknak azt mondták az eligazításon, hogy az ellenőrzők egy oktatást szeretnének lebonyolítani, melynek eredménye volt a drogteszt elvégeztetése. Ezt a MEA úgy hajtotta végre, hogy még a váltásra elindult előállító őr-t is visszatartották, aki e miatt nem tudott időben váltani, tehát ténykedésük eredménye az lett még, hogy feleslegesen túlóráztattak, aminek anyagi fedezetét sem biztosították.

Szeretnénk megjegyezni, hogy az ORFK-i intézkedésre való hivatkozásuk alapján az ellenőrzéssel megbízott személy csak a szolgálatot közvetlenül irányító elöljáró lehet, a mintavételt pedig csak orvos vagy erre képesítéssel rendelkező személy végezheti!

Tudomásunk szerint az ellenőrzési naplóba írtak sem a valóságot tükrözik, hiszen abba azt jegyezték be, hogy a fenti drogteszt ellenőrzést is a váltásparancsnok hajtotta végre, ami nem fedi a valóságot, és felveti a magánokirat-hamisítás lehetőségét is.

Megjegyezzük azt is, hogy a szakszerűtlen intézkedésükkel rendkívül megalázó helyzetbe hozták az ott dolgozókat.

Megjegyezzük azt is, hogy ha elszíneződés is történt volna, köztudomású, hogy a tesztcsíkok csak 70%-ban megbízhatóak, ami mint fentebb írtuk is, csak orvosi ellenőrzés mellett végezhető.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsődlegesen megállapítható, hogy az ellenőrzés szakszerűtlen, hatáskört túllépő, törvénytelen és megalázó volt.

Kérjük Főkapitány Urat, hogy felvetéseink alapján az ügyben vizsgálatot szíveskedjen elrendelni, mivel a szakszerűtlennek tűnő intézkedések állítólagos alapja az volt, hogy bejelentések érkeztek, miszerint egyes rendőrök drogos befolyás alatt dolgozhatnak.

Kérjük, hogy a fentiek alapján elrendelt vizsgálatról tájékoztatni szíveskedjen és tisztelettel kérjük tájékoztasson arról – a személyes adatok tiszteletben tartása mellett, tehát monogrammal és lakóhelyiség megjelölését elegendőnek tartjuk -, hogy hány esetben történt állampolgári bejelentés ilyen tárgyban, mint amire az ellenőrzést vezető MEA munkatárs hivatkozott.

Kérjük, szíveskedjen megjelölni, hogy ezek a bejelentések milyen iktatási számon kerültek dokumentálásra és ezen iratok jelenleg folyamatban vannak-e, esetleg irattárba, vagy áttételre kerültek más hatáskörrel rendelkező szervhez.

Figyelemmel arra, hogy jelen esetben nyílt intézkedés során hivatkozott a MEA az ellenőrzés indokoltságára, és az ellenőrzést a birtokukban lévő nyílt parancs felmutatásával végezték, szíves tájékoztatását, illetve álláspontját kérjük arra vonatkozólag, hogy a vizeletminta adására átnyújtott „poharak” hitelesítését (tehát, hogy szennyezőanyagtól mentesek), mely szervezet és mikor végezte el.

Kérjük szíves tájékoztatását arra vonatkozólag is, hogy a MEA ellenőrzést végző munkatársai miért nem gondoskodtak az ellenőrzésre való felkészülés keretében orvos, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkező személy jelenlétéről és milyen jogszabályi felhatalmazás alapján utasítanak bárkit is, hogy vizet igyon, vagy menjen vécére és adjon nekik vizeletet.

Kérjük az ezzel kapcsolatos dokumentációk megküldését is.

Tájékoztatásának megismerését követően, az abban foglaltak függvényében természetesen, amennyiben a jogsértések sorozatára vonatkozó aggályunkat a felvetéseinkre adott válaszok nem oszlatják el megnyugtató módon, további jogi lépések megtételét helyezzük kilátásba.

Tisztelettel kérjük Főkapitány urat, hogy a hasonló jellegű ellenőrzések alkalmával a MEA – jelek szerint – szakképzetlen és felkészületlen munkatársai segítésére , a nyílt paranccsal ellátás mellett megfelelő felkészültségű egészségügyi szakembert is biztosítani szíveskedjen, és a vizsgálat során különös gonddal kérjük arra ügyelni, hogy az ellenőrzés alá vont személyek személyiségi jogainak, ezen belül is különleges személyes adatainak megismerési jogát (egészségügyi adatait) egy nyílt paranccsal való ellátás még nem pótolja.

Mint bizonyára Ön és munkatársai előtt is ismert, a dolgozók különleges személyes adatainak megismerése csak törvényi felhatalmazás, vagy az érintett beleegyezésével lehetséges. Tisztelettel kérjük tehát, hogy ezen egészségügyi adatok megismerésére vonatkozó jogszabályi (nem belső normán alapuló felhatalmazást kérünk, hanem jogszabályit) felhatalmazást megjelölni szíveskedjen!

 

Szekszárd, 2009. január 8.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár