Levél az 57/08-as utasítással kapcsolatban

 


Szám:Kü-7/2009.

 

Bencze József r. altábornagy

Országos Rendőr-főkapitányság

Vezetője

 

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A Rendőrség költségvetési gazdálkodásának szigorításáról szóló 57/2008. (OT 30.) ORFK utasításban foglaltak, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvényi kötelezettség okán tisztelettel kérem, hogy az utasítás alapján január 1-jei határidővel meghatározott feladatok végrehajtásának jelenlegi állásáról tájékoztatni szíveskedjen! Ennek megfelelően

1. Az utasítás 10. pontja szerinti „rendőrségi igazságügyi szakértői rendszer” visszaállításával kapcsolatban szíves tájékoztatását kérem, hogy ez a koncepció minek alapján fogalmazódott meg, hiszen alig pár évvel ezelőtt egy meglévő szakértői gárdát „racionális” okokra való hivatkozással vezényeltek az IRM szervezetébe. Ha egy jelenleg nem létező szakértői rendszert állít vissza a Rendőrség ezzel kapcsolatban új státusok létrehozásáról van-e szó, mert ha igen, az mennyiben jelent a gazdálkodásban „szigorítást” (megtakarítást). Az IRM szervezetében jelenleg dolgozó szakértő kollégák státusait ez a saját szakértői rendszer létrehozása mennyiben érinti? Tisztelettel kérjük, hogy a január 31-ig elkészülő előterjesztést tájékoztatás – esetleges véleményezés – céljából szakszervezetünknek megküldeni szíveskedjen, hiszen ez számos munkavállaló munkajogi helyzetét befolyásoló döntés előkészítésnek minősül.

Az utasítás 12. pontjában foglaltak alapján került átdolgozásra az 58/2008. (OT.30.) ORFK utasítás a rendőrségi járművek használatáról és üzemeltetéséről. Az újonnan kiadott normában sehol nem találtunk arra vonatkozó rendelkezést, amely a költségvetési gazdálkodás szigorításáról tanúskodna, különösen nem a rendőrségi szolgálati gépjárművek rendőri vezetők részére biztosított magáncélú használatának lehetőségével kapcsolatban. Akkor amikor a kormányzat a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva több százezer állami munkavállaló 13. havi külön juttatásának elvonására törekszik, a rendőri vezetők privilégiumának számító magáncélú gépjárműhasználat változatlanul hagyása azon túl, hogy nem elegáns, és nem takarékossági szemléletet, hanem éppen ellenkezőleg pazarló gazdálkodást tükröző megoldás, nem elfogadható egy nehéz gazdasági helyzetben lévő ország Rendőrségén belül. Azt sem tudjuk elfogadni, mi lehet az a „különösen indokolt” eset, amikor a 20. pontban felsorolt rendőri vezetőkön túlmenően lényegében mintegy hitbizományként homályos és megfoghatatlan érdekre való hivatkozással lényegben bárki számára lehetővé válik a szolgálati gépjármű tartós, magáncélú használata.

2. A közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvényi kötelezettségre hivatkozva kérem Főkapitány Urat, tájékoztatni szíveskedjen, hogy 2008. január 1-jei állapot szerint hány darab tartós magáncélra kiadott szolgálati gépjármű van jelenleg a rendőrségen belül. Kérjük a gépjárművek tételes (típus, forgalmi rendszám, évjárat) felsorolását, a kedvezményezett személy nevének és beosztásának és szolgálati helyének megnevezésével.

3. Kérjük megjelölni, hogy ezen gépjárművek üzemanyagkártyájával 2008. január 1-je és 2008. december 31-e között milyen mennyiségű és értékű üzemanyag felhasználás történt.

4. Kérjük megjelölni azt, hogy a személyi használatra kiadott gépjárművek szervizelési , karbantartási és időszakos javítási költsége 2008. január 1-je és 2008. december 31. között milyen mértékben terhelte a Rendőrség költségvetését.

5. Kérjük továbbá, hogy Főkapitány úr választ adni szíveskedjen arra, hogy a személyi használatra kiadott rendőrségi gépjárművekkel kapcsolatban milyen gazdálkodási szigorító intézkedést tett.

6. Kérjük megjelölni szíveskedjen azt is, milyen esetekben van potenciálisan lehetőség tartósan külföldön tartózkodó személyek szolgálati gépjárművének magáncélú használatára.

7. Kérem Főkapitány Urat, hogy soron kívül tájékoztatni szíveskedjen az értékesítésre kerülő 180 db használt gépjármű adatairól (jármű típus, évjárat, futott km, megtekintési helye, az értékesítésről tájékoztatást adni tudó személyek) és az értékesítés körülményeiről, illetve arról, hogy ha az állomány tagjai közül ezekre a gépkocsikra vételi szándékkal jelentkezne rendőrségi dolgozó azt milyen határidővel lehet jelezni.

8. Kérem Főkapitány Urat, hogy az utasítás 16. pontjában foglaltak alapján tájékoztatni szíveskedjen, hogy a 17. pontban foglaltak alapján hány motorkerékpár és egyéb jármű forgalomból kivonására történt eddig intézkedés, figyelemmel arra, hogy ezt is január 1-jétől rendelte el Főkapitány Úr!

9. Az utasítás 23. pontjában meghatározott javaslatot – figyelemmel, hogy munkavállalók munkajogi helyzetét befolyásoló javaslatok megtételét írta elő Főkapitány Úr – kérjük a Főkapitány Úrhoz, vagy az általa a feladat végrehajtására kijelölt vezetőhöz történő érkezést követően szakszervezetünk részére haladéktalanul megküldeni szíveskedjen!

10. Az utasítás 24. pontjában az utasításban Főkapitány Úr valamilyen oknál fogva a „ingatlankonszolidációról” tesz említést. Kérdésünk, mely ingatlanok MNV Zrt-nek való átadására került, vagy kerül sor? Ezzel kapcsolatban tisztelettel kérjük az ingatlanok pontos felsorolását mind a már átadott, mind az átadni szándékozott ingatlanokról!

 

 

Szekszárd, 2009. 01. 08.

 

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár

 

57/2008. (OT 30.) ORFK utasítás DOC formátum