Tájékoztató a cafeteriáról

Tájékoztató az ORFK és a szakszervezetek
2009. január 09-én 13:00 órakor tartott megbeszélésről. 

Az ülés kezdetekor az ORFK Gazdasági Főigazgatóság képviseletében megjelent Dr. Vattay Gergely tájékoztatta a szakszervezetek képviselőit arról, hogy az ülés célja a 2009-ben a munkavállalókat ért keresetkiesés miatt bevezetendő cafateria rendszer egyes pontjainak a dolgozók képviselőivel történő egyeztetése, lehetőség szerinti véglegesítése.

Mint arról tájékoztattunk benneteket, a 13. havi illetmény elvonása miatti kormányzati elképzeésekkel – a BRDSZ-szel és az RVE-vel ellentéteben – a mai napig nem értünk egyet és január 16-át követően jogi lépéseket teszünk a jogsértő módon „felfüggesztett” juttatás jogi úton történő visszaszerzésére. Álláspontunk továbbra is az, hogy nem cafeteria, hanem bér formájában kell a szerzett jog szerinti 13. havi külön juttatást az állomány részére folyósítani. A kormányzat által folytatott újabb trükközés tárgya a rendőrségi dolgozók mintegy 18 MRD forint bér értékű 13. havi illetményének elvonása és helyette részben bérkiegészítést (bruttó 180 ezer forintig), ezen felül nettó cafeteria juttatás biztosításával a kieső bér kompenzálása valamilyen szinten.

A cafeteria rendszer felajánlásának, a választási lehetőség biztosításának részleteit illetően a TMRSZ is meghívást kapott tanácskozási jogosultként, amelyet elsősorban arra figyelemmel fogadtuk el, hogy a biztosított „visszapótlás” ha sokkal rosszabb életfeltételek közé is taszítja a munkavállalókat, akkor is a semminél több. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a jogsértő elvonást ne tartanánk továbbra is elfogadhatatlannak. Azért is elfogadtuk a meghívást, hogy első kézből tudjunk tájékoztatást adni, ha esetleg további jogsértések, illetve igazságtalanságok előfordulásának szándékát tapasztalnánk.

A cafeteria rendszer bevezetésének célja tehát a 13. havi illetmény elvonása következtében történő keresetkiesés valamilyen mértékű kompenzációja, materiális juttatások formájában történő visszapótlása. A munkáltató által jelenleg – az illetményen felül – folyósított materiális juttatások a következők:

– 6.000 .- Ft. / hó étkezési hozzájárulás
– ruházati költségtérítés
– közigazgatási határon kívülre történő utazási költségtérítés
– önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás
– albérleti díj hozzájárulás
– szemüveg költségtérítés stb.

A Kormány jelenlegi vállalása szerint bruttó 180.000 .- Ft-ig kompenzálja a 13. havit, a bruttő 180.000 Ft fölött pedig bruttó 15.000 .- Ft/ hó összegben illetménykiegészítést ad. Az ezen felüli keresetkiesés pótlására pedig cafeteria rendszerben fog sor kerülni oly módon, hogy a munkáltató által felajánlott külön juttatási lehetőségek közül a munkavállaló érdeklődési köre, illetve igénye szerint választhat.

Az ORFK GF GEI képviselője Pomáziné Zita tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Kormány a cafeteria rendszer keretében történő juttatásokra 42 ezer fővel számolva 100.000 .- Ft./fő összeget bocsát rendelkezésre, melynek keretén belül a munkavállaló, melyet kiterjeszt a közvetlen hozzátartozókra is, az alábbi lehetőségek közül választhat:

– meleg étkeztetési utalvány
– üdülési csekk
– internet használat
– ajándék utalvány
– kulturális utalvány (mozi, színház)
– önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár
– egészségpénztár.

Aki melegétkeztetést választ a cafetérián belül, az a hidegétkeztetést már nem kaphatja.

A tervek szerint a munkáltató minden egyes dolgozóra vonatkozóan számszakilag meg fogja határozni, hogy a 13. havi illetménye elvonása következtében, a kompenzációs összegen felül milyen nettó összegű hátrány érte, majd ezen összeg erejéig fel fogja kínálni számára a fent felsorolt lehetőségeket.

Pomáziné Zita valamint Dr. Vattay Gergely arról tájékoztatta a megjelenteket az ORFK. részéről, hogy előzetes számításaik alapján a Kormány által felajánlott összeg elegendő a teljes keresetkiesés pótlására oly módon, hogy a munkavállalók ilyen formában a rendszeres 13. havi külön juttatás alapját képező illetmény 4%-ának megfelelő – tehát a keresetnövelésnek megfelelő – összeget is megkapják de nem bruttó bér formájában, hanem a bruttó bérnek megfelelő nettó összeggel egyenértékű cafeteriaként.

Fentieket követően felmerült a kérdés, hogy a cafeteria rendszer jogszabályi háttere milyen szinten és milyen formában kerüljön meghatározásra. Tekintettel arra, hogy 2009. január 12-én a munkáltatói oldal az IRM-ben a témával kapcsolatosan tárgyalásokat fog folytatni, ezért a jelenlevők megállapodtak abban, hogy amennyiben a minisztérium a szabályozás lehetőségét átadja az ORFK részére, akkor ez 1-2 héten belül megvalósítható, azonban amennyiben a minisztérium a jogi szabályozást magához vonja és arról rendeletet kíván alkotni, akkor ennek kibocsátása akár hónapokat is igénybe vehet.

A témával kapcsolatosan folyamatos tájékoztatást biztosítunk, de elöljáróban is felhívjuk minden kedves TMRSZ tag, illetve valamennyi rendészeti munkavállaló figyelmét arra, hogy a felajánlott lehetőségeket mindenki alaposan tanulmányozza át, majd lehetőségei szerint mindenki úgy válasszon, ahogy számára a legmegfelelőbb.

Az egészben egyébként a legmegdöbbentőbb adat, hogy a teljes rendőrségi munkavállalókat megillető 13. havi külön juttatás összege kb. 18 MRD forint lett volna, ha bruttó bért folyósít a jogszabályoknak megfelelően továbbra is a kormányzat. A trükközéssel, tehát, hogy 180 ezer forintig „bérkiegészítést” ad, és efölött nettó cafeteria támogatást – figyelem! – 5 MRD forintot trükköz el az állománytól a kormányzat. A bruttó 180 ezer forintig történő keresetkiegészítés, továbbá a cafeteria össz bekerülési értéke a költségvetés számára 13 MRD forint kiadást eredményez.

Elmondható tehát, hogy a mai magyar kormányzat 5 MRD forint eltrükközését vállalható kockázatnak tartja, hogy 42 ezer munkavállalót maga ellen hangoljon. 5 MRD forintra sem tartja érdemesnek a mai magyar kormányzat azoknak a rendőrségi munkavállalóknak a tízezreit, akik közül sokan az elmúlt években, megbecsültségüket, testi épségüket, nem ritkán az életüket is kockáztatva védték a közrendet a kormányzat ellen fellépő tüntetőkkel szemben. 5 MRD forint eltrükközésére szükség volt a kormányzat szerint, miközben az újabb bankkonszolidációra 600 MRD forintot fordít a kormány az adófizetők pénzéből, hogy aztán ezek a bankok a nyereségük nagyrészét kivigyék az országból.

5 MRD forintot vesz ma el a kormányzat a végrehajtói állománytól, miközben ennél nagyságrenddel több pénzt fordít olyan programokra, amelyek az ablakon kidobott pénz kategóriáját jelentik sok esetben.

Természetesen a fenti kérdéskörrel kapcsolatosan is bátran forduljatok tisztségviselőinkhez!

 

Szekszárd, 2009. január 9.

 

Szima Judit
Főtitkár