A TMRSZ nyílt levele

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
nyílt levele
a Magyar Köztársaság Kormányához
és annak Elnökéhez

a Kormány megszorító intézkedés tervezetével kapcsolatban

 

Tisztelt Magyar Kormány, Miniszterelnök Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Magyar Köztársaság Rendőrségének időben legfiatalabb, de jelenleg a legdinamikusabban növekvő érdekvédelemmel foglalkozó szakszervezete, amely jelenleg 4 ezernél magasabb taglétszámmal rendelkezik.

Tagjaink túlnyomó többsége (kb. 90%) a rendőrség hivatásos állománycsoportján belül a tiszthelyettesek közül kerül ki.

Az elmúlt 6 év megszorító gazdaságpolitikáját a rendvédelem területén dolgozó munkavállalók embert próbáló módon szenvedték meg. Nem csupán az egzisztenciális bizonytalanság, a szakmaiság háttérbe szorulása, hanem ezen túlmenően az utcai politizálás során is – sok esetben életüket kockáztatva – tartották fenn a közrendet és túlnyomó többségük ezt a feladatát lelkiismeretesen, szakszerűen végezte. Nem kívánunk kitérni a szakmaiatlanságból is adódó rendőrök által elkövetett törvénysértések taglalására, mert jelen levélnek nem ez az elsődleges célja.

Levelünk megírására az késztetett minket, hogy rendkívül méltatlannak érezzük az Önök viszonyulását több tízezer munkavállalóval szemben, azokkal szemben, akik az Önök zavartalan kormányzását fizikai értelemben is biztosítják nap, mint nap.

Szakszervezetünk tisztelettel, de egyben nyomatékosan arra kéri Önöket, hogy a rendvédelmi dolgozók meglévő juttatásainak elvonásának szándékától eltekinteni szíveskedjenek, és ez mellett javasoljuk azt is, hogy elsősorban a tiszthelyettesi és a közalkalmazotti állomány vonatkozásában jelentősnek tekinthető, de valójában a reálbért alig meghaladó mértékű illetményemelési javaslatunkat megfontolni és elfogadni szíveskedjenek.

Szakszervezetünk formálisan nem csatlakozott a SZÉF munkavállalói oldal ügyrendjéhez, éppen azért, mert a SZÉF jelenlegi struktúráját és irányvonalát tekintve álláspontunk szerint alkalmatlan a rendészeti munkavállalók érdekei hatékony képviseletére.

Javaslatunk mellett egyben intelemként is szánjuk Önök számára elképzelésünket, ugyanis meggyőződésünk szerint javaslatunk figyelmen kívül hagyása, vagy az abban foglaltak elutasítása a rendőrségi munkavállalók elkeseredettségének tovább fokozására alkalmas, amelynek felelősségét az elvonási szándék esetleges erőből való végig vitele mellett szakszervezetünk nem tudja felvállalni, mert annak felelőse az lesz, aki ezt a javaslatot nem tartja elfogadhatónak.

Ma egy rendőrségen dolgozó tiszthelyettes havi jövedelme beosztástól és szolgálati időtől függően túlnyomó többségében mintegy 80-120 ezer forint nettó összeg között mozog. Bizonyára Önöknek nincs rálátásuk arra, hogy adott esetben egy ekkora mértékű jövedelem hogyan elégséges egy négy tagú család, de akár egy egyedülálló rendőr napi megélhetéséhez.

A rendészeti munkavállalók anyagi ellentételezésének üteme évek óta nem tart lépést a gazdaság fejlődésének ütemével. Az utóbbi két évben, de különösen az utóbbi hónapokban ijesztő mértékben romlott a rendészeti munkavállalók munkajogi helyzete, amelynek egyik legfontosabb eleme az illetményük vásárlóértékének romlása.

Ebben a helyzetben Önök egy elhibázott, meggyőződésünk szerint rendkívül aggályos és beláthatatlan következményeket is magában rejtő elképzeléssel az egyébként is nehéz helyzetben lévő rendészeti munkavállalókat sújtó újabb döntést akarnak a rendészet területén működő szakszervezetekkel elfogadtatni.

Ez ellen a leghatározottabban tiltakozunk és kérjük Önöket arra, hogy az alábbiakban ismertetésre kerülő javaslatunkat megfontolni és elfogadni szíveskedjenek, mindazok figyelembe vétele mellett, amelyet a 2008. december 8-i IRÉT ülésen is a Tisztelt Résztvevők elé terjesztettünk.

A Rendőrség jelenlegi létszáma az ORFK közlése szerint

2008.12.01-i állapotnak megfelelően:

    tiszthelyetes: rendszeresített: 24094, betöltött: 23190
    tiszt: rendszeresített: 11312, betöltött: 11101
    közalkalmazott: rendszeresített: 8981, betöltött: 9153
    köztisztviselő: rendszeresített:613, betöltött: 411

Javaslatunk lényegi eleme, hogy a 13. havi külön juttatás 100%-os mértékű vissza pótlása mellett a tiszthelyettesi és közalkalmazotti beosztotti állománycsoportokon belül jelentős mértékű, az utóbbi évek reálbércsökkenését közel ellensúlyozó mértékű illetményemelés indokolt. A tiszthelyettesek beosztásához kapcsolódó szorzószámaik “1-el” való növelése lényegében egy havi köztisztviselői illetményalappal 38.650 Ft-tal történő emelést jelentene, amely mintegy 11 MRD forint tételt jelent, viszont a közrend fenntartásában érintett tiszthelyettesi állomány megtartását jelentősen erősítené.

A rendészeti szakterületen dolgozó közalkalmazotti állomány esetében mintegy 20%-os minimális mértékű illetményemelést tartunk elengedhetetlenül indokoltnak.

Összességében pedig a reálbér megőrzésén felül további 20%-os mértékű illetményemelést tartunk elengedhetetlenül indokoltnak az összrendőri állomány vonatkozásában.

Tisztelt Kormány, Miniszterelnök Úr!

Meggyőződésünk, hogy tárgyalásoknak csak akkor van értelme, ha a kormányzat részéről van komoly szándék az állami alkalmazottak megbecsülésére. Sajnálatos tényként lehet azt megállapítani, hogy az állami szféra közszolgáinak, azon belül is a rendészeti ágazat közszolgáinak a megbecsültsége hagy kívánnivalót maga után az elmúlt 20 évben.

Az a tény, hogy mára szinte az összes juttatás elvonásra került az egykori rendőri kedvezmények közül, nagyon súlyos működési zavarokat okoz napjainkban. Az érintett munkavállalói réteg helyzetének további romlása ezeket a folyamatokat fel fogja erősíteni. Bízunk abban, hogy a Magyar Kormány mindent megtesz annak érdekében – saját jól felfogott érdekét is szem előtt tartva – hogy a Magyar Köztársaság rendőrségének olyan munkavállalói legyenek, akik elégedettek munkajogi helyzetükkel, megbecsültségükkel. Jelenleg sajnos ez nem mondható el.

Ahhoz, hogy ez a romló hangulatú tendencia visszafordítódjon nagyon sok lényeges körülménynek kell megváltoznia a rendőrségi mechanizmusokon belül is, de az is elengedhetetlen elem, hogy a rendészeti munkavállalók anyagi megbecsültsége valóban megbecsültség legyen, ne pedig megalázó életvitelre kényszerítő mértékű a helyzetük.

Ehhez kéri a TMRSZ az Önök segítségét.

 

2008. DECEMBER 10.

 

Tettrekész Magyar Rendőrség
Szakszervezete nevében

Szima Judit főtitkár