Kibújik a szög a zsákból

avagy szakszervezeti érdekvédelem FRSZ módra

Az elmúlt időszakban többször szembesültetek azzal, hogy a rendőrségen belül működő egyik szakszervezet az FRSZ a fő feladatát a dolgozói érdekvédelmet  a tőle megszokott színvonalon folytatva, egyre vehemensebben kritizálja szakszervezetünket. A TMRSZ a kritikai hangvételű észrevételeinek valóságtartalmát eddig egy alkalommal sem kívánta a bíróságokkal is kimondatni, tudva azt, hogy a Rendőrség dolgozói önállóan is el tudják dönteni egy-egy kritikai hangvételű megnyilvánulásból, hogy annak van-e valóságalapja. Ennek eldöntése egyik ékes példája, hogy számos FRSZ tagsági viszonnyal rendelkező rendőrségi dolgozó döntött úgy ebben az évben, hogy a kritikai hangvételek, amelyet szakszervezetünk fogalmaz meg az FRSZ magatartásával kapcsolatosan, helytállóak és megalapozottak.


Az ugyanis ténykérdés ma már, hogy a rendőrségi dolgozók jelentős számának lett elege az FRSZ érdekképviseletét tagsági viszonya fenntartásával támogatni és a TMRSZ-be való belépéssel egyidejűleg az FRSZ-ből való kilépési nyilatkozatát is eljuttatta szakszervezetünkhöz.

Az FRSZ ahelyett, hogy a kritikai észrevételeinket a tagsága érdekében figyelembe venné és törekedne a munkáltatóval szemben harcosabb, a dolgozók érdekeit szem előtt tartva akár a munkáltatóval való konfrontációt is felvállalva a munkavállalók érdekeit védeni, ehelyett megsértődik és sajtóper keretében kívánta a saját vélt igazának bírósági kimondatásával a TMRSZ-t arra kényszeríttetni, hogy olyasmit közöljünk le Rend-Őr kiadványunkban, amely meggyőződésünkkel ellentétes. A TMRSZ-t az FRSZ azért citálta közel 2 évvel ezelőtt a bíróság elé mert azt “mertük” leírni, hogy a rendőri vezetők illetményének példa nélkül álló kollektív illetményeltérítése során – figyelemmel arra, hogy az egész illetményemelés meggyőződésünk szerint törvénysértő, a hűtlen kezelés törvényi tényállását is kimerítő döntés – az FRSZ főtitkárának a RÉT ülés jegyzőkönyve tanúsága szerint az volt az ezzel kapcsolatos legfőbb észrevétele, hogy ha a rendőri vezetők illetménye eltérítésére van pénz, akkor az FRSZ rendelkezési állományba helyezett tisztségviselőinek az illetményét is indokolt eltéríteni. Álláspontunk szerint ez a megnyilvánulás eléggé el nem ítélhető módon hagyta figyelmen kívül a  rendőrségi munkavállalók sanyarú helyzetét, azt, hogy rendkívül rossz üzenet a rendőri vezetők illetményének emelése akkor, amikor a beosztottak helyzete egyre romlik. Azt merészeltük leírni a Rend-Őr egyik számában, hogy az FRSZ főtitkára a saját zsebe tömködését fontosabbnak tartotta ezen a RÉT ülésen, mint azt, hogy kritizálni kezdte volna a Rendőrség gazdálkodásáért és irányításáért felelős vezetőinek a saját, anyagias szemléletű, önérdekből hozott döntését.

Az FRSZ a TMRSZ álláspontján megsértődve bíróságra rohant, sajtóhelyreigazítási kérelemmel  a TMRSZ ellen, ahelyett, hogy elnézést kért volna a saját tagságától azért, mert saját tisztségviselői illetményemelését tartotta fontosnak a RÉT ülésén elhangzottak tanúsága szerint, nem pedig azt, hogy az ilyen rendőri vezetői döntések a jogszerűtlen jellegük mellett a jó ízlés határait is jelentősen túllépik.

Az FRSZ 6 db kereseti kérelem közül ötöt már az I. fokon eljáró bíróság is alaptalannak ítélt, amelyet a  II. fokon eljárt Pécsi Ítélőtábla a 6. kereseti kérelemre is kiterjesztve teljes egészében az FRSZ keresetének elutasításáról hozott döntést.

Az FRSZ ezt követően felülvizsgálati kérelemmel fordult a Legfelsőbb Bírósághoz, amelyet szintén elveszített a TMRSZ-szel szemben.

Az FRSZ a Pécsi Ítélőtábla jogerős döntését követően feljelentést tett a TMRSZ ellen sajtórendészeti vétség tárgyában, amelyet a szabálysértési hatóság úgyszintén elutasított.

Az FRSZ továbbra sem adta fel, hogy a TMRSZ-t a bíróság elótt valamilyen szinten marasztaltassa, de a bírósági és szabálysértési igényérvényesítés tárháza kimerülvén az Ügyészséghez fordultak ugyanezen tárgyban az LB-nél való elbukásukat követően és most már a rendőrhatóság ellen tettek bejelentést, ezzel közvetve ellenünk, hogy szerintük mégis történt szabálysértés. Információink szerint ugyanakkor “elfelejtették” tájékoztatni az illetékes ügyészséget a fenti előzményekről.

Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a közelmúltban az egyik FRSZ tag, aki 2008. novemberében pert vesztett  I. fokon a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróságon a bűnügyi kutyavezetői beosztása után igényelt nyomozói pótlék tárgyában, a napokban elkeseredettségében azzal kereste meg szakszervezetünket, hogy segítsünk  a II. fokú bíróság előtti fellebbezési eljárásban számára, mert az FRSZ jogi képviselője dr. Oláh Tamás  a 6 db kitűzött tárgyalási napból  2 alkalommal egyszerűen meg sem jelent és ennek előzetesen magyarázatát sem adta.

A TMRSZ elleni sajtóperek és feljelentés során ugyanezen FRSZ tisztségviselő természetesen minden egyes alkalommal személyesen az FRSZ birtokába adott rendőrségi szolgálati gépkocsival megjelenve szenvedélyes vehemenciával erőlködött azon, hogy bebizonyítsa a TMRSZ felelősségét mind az általuk indított sajtóperek tárgyalási napjain, mind a Legfelsőbb Bíróság előtt zajló eljárásban. Úgy gondoljuk, hogy ez a példa is jól szemlélteti azt a szemléletbeli különbséget a dolgozói érdekérvényesítés területén, amely a két szakszervezet stílusa és munkavégzése között nyilvánvalóan létezik. Az FRSZ vezetése tisztségviselőjét-pénzt, energiát nem kímélve utaztatta Szekszárdra több alkalommal, Pécsre, a Legfelsőbb Bíróságra, hogy marasztaltasson egy másik rendőrségi szakszervezetet, miközben valahol Zalaegerszegen egy tiszthelyettes 6 alkalomból 2 alkalommal szembesült azzal a bírósági tárgyalásain, hogy a jogi képviseltét “ellátó” FRSZ jogtanácsos feltételezhetően az érdekérvényesítési munkáját jelentő “egyéb elfoglaltságai miatt”, meg sem jelent a tárgyalásokon.

Mellékelve feltesszük az FRSZ által indított perben az  I. II. fokú, valamint az LB felülvizsgálat során hozott döntését.
 
Az már csak hab a tortán, és nem is igényel különösebb minősítő kommentárt, hogy az I. fokú bírósági döntést követő egy-két napon belül az FRSZ  saját honlapján pernyerésként kommunikálta le az addigi történéseket, de érdekes módon annak már sehol nyomát nem találtuk honlapjukon, hogy mind a jogerős döntés, mind a felülvizsgálat során teljes egészében pert veszítettek a TMRSZ-szel szemben.

A TMRSZ továbbra sem kíván az FRSZ ellen az álláspontunk szerint indokolt kritikai hangvételű megnyilatkozásokon túlmenően egyéb jogi lépéseket tenni az FRSZ ellen, ugyanis álláspontunk szerint egy szakszervezetnek nem az a fő rendeltetése, hogy megsértődjön és másik rendőrségi szakszervezettel pereskedjen, hiszen ez mindkét szervezet tagságának érdekvédelméről von el jelentős  energiákat és erőket. A TMRSZ ezt a luxust nem engedheti meg magának, bár időnként érzünk késztetést arra, hogy az FRSZ asszisztálását a munkáltató jogsértő döntéseihez a jog eszközével is kimondassuk, de ettől eddig minden egyes alkalommal eltekintettünk. Számunkra ettől lényegesen fontosabb a rendőrségi dolgozók szakszervezeti szimpátiára tekintet nélküli tájékoztatása, pontosan azért, hogy különbséget tudjanak tenni szakszervezet és szakszervezet között. A különbségtételnek pedig azért van jelentősége, mert egy olyan szervezetnél, ahol nyilvánvaló a valós érdekvédelem ellehetetlenítésének szándéka, ahol dolgozók érdekeinek semmibe vétele szinte már mindennapos a munkáltatónak felróhatóan, ott rendkívül fontos, hogy az érdekvédelem erői ne aprózódjanak fel, ne legyen sikeres a rendőrségi dolgozói érdekvédelem elleni szalámitaktika, az erők szétforgácsolása.

Rendkívül fontos, hogy minél több rendőr tömörüljön olyan szakszervezetbe, amely tevékenységével bizonyítani tudja, hogy nem elkötelezett a munkáltató irányában, elsődleges szempontja nem saját érdekeinek érvényesítése (persze ez is fontos, de nem előzheti a munkavállalók érdekeit), hanem az, hogy a jelenlegi nyomorúságos állapotokat előidéző folyamatokkal szemben a jog és a munkavállalói érdekvédelem egyéb eszközeivel fellépjen, azokat tegye lehetetlenné, lassítsa, gátolja a romboló folyamatokat. Ugyanilyen fontos továbbá, hogy a dolgozóknak elmagyarázzuk a történések lehetséges magyarázatait, kommentáljuk a munkáltató kommentálásra érdemes döntéseit, világosítsuk fel dolgozók tízezreit, hogy milyen folyamatok zajlanak ma a testületben és annak milyen lehetséges  mozgatórugói vannak.

Ezen munkánk során óhatatlanul konfrontálódunk a másik három szakszervezet vezetőségével, tagságuk egy részével, hiszen kritikánk egyik fő eleme a más szakszervezetek sok esetben asszisztálással egyenértétű bólogatása a munkáltató elképzeléseihez. Felvállaljuk ezt, mert amellett, hogy erősödni és fejlődni szeretnénk, hogy igazán ütőképes, nagylétszámú és valós tagsággal rendelkezzünk, amellett azok a kritikai hangvételű megnyilatkozásaink, amelyeket más szakszervezetekkel szemben fogalmazunk meg, meggyőződésünk szerint megalapozottak és jogosak.

A TMRSZ töretlen fejlődése, taglétszámának növekedése számunkra annak bizonyítéka, hogy jó úton haladunk és nem kívánunk továbbra sem bíróságokra járni azért, hogy másik szakszervezettel kapcsolatos kritikáinkat a bíróságokkal erősíttessük meg.
 
Az FRSZ 2008-ra eljutott oda, ahol ma tart és mi is elmondhatjuk magunkról, hogy 2008-ra eljutottunk oda ahol ma tartunk. Mi valóban rendelkezünk 4 ezernél is több taggal, valóban reprezentatív mértékű szervezettséggel rendelkezünk.

Részünkről egyelőre lezártnak tekintjük az FRSZ kicsinyes erőlködéseivel kapcsolatos történések kommunikálását. Természetesen, ha lesznek újabb fejlemények, arról tájékoztatást adunk.

Letölthető PDF formátumban az FRSZ által indított perben az I. II. fokú, valamint az LB felülvizsgálat során hozott döntések.