Ingyenmunka, szakmai gyakorlat hiányos feltételekkel?

A szegedi RSZKI hallgatóinak a BRFK-n töltött szakmai gyakorlatukkor nem biztosították a törvényi feltételeket, ráadásul az iskola dolgoztatja is őket!

Szám: Kü-228/2008.

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
Vezetője
Szeged

 

Tisztelt Vezető!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete megkereséssel fordul Önhöz az alábbi adatok alapján:

I.)

A TMRSZ-hez több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola végzős rendőr hallgatóit november 3-ai kezdéssel felvezényelték a BRFK-ra szakmai gyakorlatra, ami november 21-ig tartott. Erre a 3 hétre a hallgatók összesen 5000 forintnyi meleg étkezésre felhasználható utalványt, továbbá a BRFK által biztosított szállást kaptak. Ugyanakkor Önök azt közölték a hallgatókkal, hogy majd a közeljövőben megtérítik számukra az egyszeri oda és az egyszeri haza utat.

A TMRSZ álláspontja szerint a tanulóknak juttatott melegétkeztetési utalvány élelmezésre, egy hétre sem volt elegendő, a napi 238 Ft élelmezésre biztosított összeg megdöbbentő, mivel ebből az összegből egy alap reggelit se lehet kihozni, ami áll zsemléből, felvágottból, meg egy zacskó kakaóból, nemhogy egy ebédet.

Tájékoztatásuk alapján nem volt biztosítva részükre a budapesti közlekedéshez elengedhetetlen BKV bérlet sem, ami további kiadást jelentett a tanulóknak, azok családjainak.
A hallgatók, amikor felszólaltak ez ellen azt a tájékoztatást kapták, hogy a BKV bérlet árát sem térítik meg részükre.

A TMRSZ kéri, hogy szíveskedjenek pontosan megjelölni a jogszabályt, hogy a vezényelt hallgatóknak milyen járandóságai vannak, a megtérítésre Önök szerint ki köteles.

Szeretnénk arra is választ kapni, hogy a hallgatók a gyakorlati idejük alatt miért nem voltak jogosultak a kollégiumi ellátásra. A kollégiumi ellátás fogalma mit takar és annak mennyi a napi normája forint értékben?

Kérdésként tesszük fel, hogy a 32/2005. BM rendeletben megfogalmazottak alapján miért nem volt biztosítva részükre a térítésmentes ebéd, melyre egyébként jogosultak lettek volna?

Kérjük közölni, az ebédnek az élelmezési norma áfával növelt pénzértékét is, illetve a reggeli és vacsora hallgatók általi térítési értéket.

Arra is választ várnánk, hogy a munkába járáshoz miért nem jár a tanulóknak BKV bérlet, illetve azt ki köteles biztosítani?

Valamint arra is kérjük a visszajelzését, hogy az oda és visszautazás költségét ki és mikor fizeti meg a hallgatóknak?

Végezetül kérjük csatolni a közérdekű adatokra való hivatkozással e témában a munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodást.

II.)

Önök, a rendelkezésünkre álló adatok alapján az iskolában bevezették takarékossági okokból november 1-i hatállyal az ún. I. kapu belső szolgálatot. Ez tulajdonképpen egy porta szolgálat, ami az iskolába való ki- és beléptetést intézi. Ezt eddig egy biztonsági cég végezte, melyet anyagi okokra hivatkozva megszüntettek.

A TMRSZ szeretne arra választ kapni, hogy a tanulókkal végeztetett ilyen irányú munka ellentételezésére milyen juttatásokat ad az iskola, valamint kérjük megjelölni a jogszabályt, hogy ezt Önöknek mi teszi lehetővé, valamint arra is várnánk a választ, hogy a szolgálatot a téli szünet alatt, beleértve az ünnepeket (karácsony, újév) ki végzi el, mivel a szünetek kiadása tudomásunk szerint jogszabályi kötelezettsége az iskolának.

Kérjük tisztelettel, hogy szíveskedjék e kérdésre is válaszát megadni, hogy a rendészeti szakközépiskolás tanulókra milyen jogszabály vonatkozik a szolgálatot tekintve.

A fentiek alapján várjuk válaszukat.

Megjegyezzük, hogy amennyiben helytállóak a fent leírtak, úgy a szakmai gyakorlatot biztosító munkáltató, illetve az iskola igen rossz példát mutat a leendő rendőrségen dolgozók munkavállalóinak.

Tájékoztatom, hogy a közérdeklődés miatt fenti megkeresésünket honlapunkon is megjelentetjük.

 

Szekszárd, 2008. november 29.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár