BRFK nem kivizsgál, “majd írásban is intézkedik…”

Előzmény: Ki a felelős?
A munkáltató BRFK nem jogkövető, az átszervezése növelte a terheket, az állampolgári elégedetlenséget és a munkavállalók kiszolgáltatottságát. A TMRSZ felvetésére nem vizsgálatot indít, hanem állást foglal, majd végül közli, hogy írásban is fog intézkedni a 4 órás pihenőidő kiadására.

BUDAPEST RENDŐRFŐKAPITÁNYA

Szám: 2008.110-66/2008 ált.

hiv. szám: Kü-185/2008

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
főtitkár

Szekszárd

Tanya u. 4.
Tel.: +36 70459 01 99
Fax: +36 74511 575

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

A 2008. október 28-án kelt, fent hivatkozott számú megkeresésére vizsgálatom eredményeként az alábbi állásfoglalásomról tájékoztatom:

2008. január 1-étől a korábban a BRFK Hivatalához tartozó három alosztályból álló szervezeti egység átalakulása folytán a Bűnügyi Technikai Osztályba integrálódott a kerületi rendőrkapitányságokon működö bűnügyi technikai szolgálat személyi állománya, valamint a BRFK Bűnügyi- és Fogdaorvosi Szolgálata. A Szakértői Alosztály megszűnt, annak személyi állománya a BTO Központi Szemle és Technikai Alosztály állományába került.

A rendszer bevezetésének egyik legkiemelkedőbb célja a Budapesten szolgálatot teljesítő szemlebizottságok közötti leterheltség nivellálása. A régiók egymás között átjárhatók, azok nem képeznek elkülönült egységeket. A bűnügyi helyszínelő tevékenységet végző kollégák közül mindenki a BRFK Bűnügyi Szervek Bűnügyi Technikai Osztály állományába tartozik, függetlenül attól, hogy mely régió tagja, az osztály illetékessége pedig szolgálati feladatainak ellátása céljából egész Budapest területére kiterjed. Éppen ezért az érintett személyi állomány is egész Budapest vonatkozásában hajtja végre szolgálati feladatait. Az egységes irányítás révén a szükséges létszám bármikor átcsoportosítható oda, ahol arra szükség van.

Az osztály illetékességi területe – a fent említetteknek megfelelően – az egész főváros területére kiterjed. Ez azonban a szervezeti átalakulást megelőzően sem volt másképp. A terület tehát nem növekedett a “régiósítás” következtében. A Bűnügyi Technikai Osztály személyi állománya pedig – hasonlóan az átalakulást megelőző körülményekhez és feltételekhez – éppúgy Budapest területén lát el szolgálatot, mint azt megelőzően. A személyi állomány létszáma sem csökkent 2007-hez képest, tehát nem állítható, hogy kevesebb ember látna el szolgálatot nagyobb területen. Éppen ellenkezőleg; 2008. első félévében (tavasszal) létszámfejlesztés történt, amelynek eredményeként az osztály állományának létszáma közel 10%-kal növekedett.

A konklúzió az tehát, hogy az illetékességi terület változatlanul hagyása mellett kedvezőbb létszámviszonyok könnyítik az osztály személyi állományának munkáját, csökkentve ezzel a leterheltséget. Így oldódott meg az az anomália is, hogy a korábban közrendvédelmi és nyomozó állományba tartozó személyek bűnügyi technikai munkát lássanak el, mivel az osztály átalakulásának következtében a státuszok és a személyi állomány is a helyére került, az adott beosztást az annak megfelelő személy foglalja el.

A címek feltorlódása a szervezeti átalakulást megelőzően is problémaként jelentkezett éppen úgy, mint napjainkban. Ez azonban a szervezettől elkülönülő, külső okok következménye, hiszen a bejelenrések nem időzíthetők éppúgy, mint ahogy számuk sem kalkulálható előre a rendőrség által.

Az egyes napokra eső küldések szervezetünktől függetlenül, előre kiszámíthatatlanul alakulnak. A különbségek demonstrálására megemlítendő, hogy ennek következtében a napok között akár 100%-os eltérés is tapasztalható. Előfordulhat, hogy feleannyi, de az is, hogy dupla számú bejelentés érkezik az egyik nap, mint a másikon.

Éppen a mostani, egységes irányítással biztosítható igazán az, hogy az aktuális bűnügyi operatív helyzethez igazítsuk a rendelkezésünkre álló eszközöket, továbbá lehetőséget ad a humán erőforrás racionalizált felhasználására, a szolgálatok, valamint a munkaerő-kapacitás legleterheltebb időszakokra történő átcsoportosítására-koncentrálására. Ilyen módon a címek feltorlódása a rendszer előnyeinek köszönhetően kezelhető, a probléma megoldható.

Statisztikáink kimutatása alapján egyértelműen állítható, hogy 4-6 órás várakozási idő jellemzően nem fordul elő. Korábbi – az átszervezést megelőző időszakra vonatkozó kiérkezési időkről készült statisztikák sajnálatos módon nem állnak rendelkezésünkre. Az összehasonlítás érdekében örömmel fogadjuk, amennyiben ilyet tudnak részünkre biztosítatni.

Az a tény, hogy a Központi Alosztály “életes bizottsága” alkalmanként, sürgős és halaszthatatlan címek esetén segítséget nyújt a régiókban keletkezett címek feldolgozásában, éppen a fent már említett leterheltség optimalizálásának és megosztásának egyik kiváló példája.

A napi megtett kilométerek és az ezzel járó fizikai megterhelés is csökkenthető a régiós szervezeti felépítés következtében, mivel a bizottságok alapvetően kétfős struktúrában működnek. Így a fáradtság, a pszichés és fizikai kimerültség csökkentésére a bizottság tagjai ezt a feladatot is meg tudják osztani, hiszen felváltva vezethetnek. Erre a korábbi rendszer egyfős bizottságaiban nem nyílt lehetőség. Ezen felül a vezetés, mint többletfeladat ellátását a hatályos jogszabályok és normák is elismerik, ezért a személyi állomány érintett tagjai gépjárművezetői pótlék ban részesülnek.

A naponta 2×30 perc étkezési idő a hatályos ORFK utasítás szerint minden esetben biztosított. Gyakran az ilyen célra felhasználható időtartam hossza meg is haladja a norma által rögzített mértéket.

A négyórás pihenőidő szintén biztosított a bűnügyi helyszínelő állomány számára. amelyek kiadására a szóbeli utasítás megtörtént, az írásbeli utasítás pedig hamarosan kiadásra kerül.

 

Budapest, 2008. november 24.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Tóth Gábor r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos

Budapest rendőrfőkapitánya

 

Letölthető PDF formátumban