BRFK – Érdekegyeztető Tanács ülése

2008. 11. 12. 13 órától

A BRFK. vezetője Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy mellett részt vett az ülésen Bozsó Zoltán r. dandártábornok, közbiztonsági főkapitány-helyettes, Szik László ny. r. dandártábornok, gazdasági igazgató, Dr. Szabó Csaba r. ezredes, a Humánigazgatási Szolgálat vezetője.

TMRSZ részéről:

    Szima Judit főtitkár
    Klement Tibor BRFK. IV. ker.titkára
    Mohácsi Zsigmondé ügyvivő

Szakszervezeti oldalról az FRSZ mellett a BRDSZ, valamint az RV képviseltette még magát.

A főkapitány elmondta, hogy 1 órája van az egyeztetésre, mert halaszthatatlan feladatai adódtak. A feltett kérdések és az arra adott válaszok, amik az ülésen elhangzottak a követezőek:

A munkáltatói oldal által adott válaszokat dőlt betűvel írjuk.

Köztársasági Őrezred feladatainak ellátására csapaterőben vezényelteknek miért nem jár élelmiszer-ellátmány?

A TMRSZ kérdésére Bozsó Zoltán dandártábornok Úr jelentette, hogy az érintettek nem csapaterős, hanem objektumőri feladatokat látnak el, ezért nem jár nekik élelmiszer ellátmánv.

E témakörben vita alakult ki a TMRSZ és a munkáltató között, különös figyelemmel arra, hogy csapaterős berendelési okiratok készülnek erre vonatkozóan, és zömében KMB-seket rendelnek be. Valamint a miatt is, hogy a KMS-ek objektumőrzési feladatokat nem láthatnak el, valamint azért is, mert az érintettek szükségletei ellátására semmiféle munkáltatói intézkedés nem születik, holott több mint 12 órás szolgálatokat látnak el. Sérelmes volt továbbá az is, hogy a BRFK-s dolgozók a Köztársasági Őrezredet kisegítik és a munkáltató, meg azt mondja, hogy a dolgozók vigyenek magukkal pénzt, hogy élelmiszert vásároljanak, amikor tisztában vannak azzal, hogy ez nem lehetséges.

20.000,- Ft egyszeri keresetkiegészítés

TMRSZ rákérdezett arra, hogy az egyszeri 20. 000 Ft-os keresetkiegészitésnél a munkáltató gondolkodott e abban, hogy olyan megoldást keressenek, hogy egyösszegben levonások nélkül kapja meg a dolgozó

A munkáltató válasza az volt, hogy ezt az ORFK szabályozza és ad utasítást a BRFK-nak, így ők ebben nem tudnak semmit sem tenni.

Szociális háló

A szakszervezet rákérdezett a dolgozókra vonatkozóan, hogy a BRFK milyen szociális intézkedéseket tesz, illetve tervez.

A főkapitány úr elmondta, hogy bajban vannak, mert nem tudja, hogy a BRFK. ebben mit tud tenni. Kompenzálási lehetőséget nem lát, mert a költségvetés néhány milliárddal kevesebb az ideinél. Az önkormányzati támogatása a BRFK-nak 2, 5 /milliárd forint körüli összeg. Ezt át kell gondolni, mivel ennek az összegnek jelentős része térfigyelésre megy el. Alapelv, hogy ebben a mostani helyzetben szociális célra legyen felhasználva. Álláspontja szerint 600 millió forint az, ami felhasználható erre a célra.

A főkapitány megköveti az egyenruhás állományt

A szakszervezet vázolta a helyzetet a tekintetben, hogyha az elvonások továbbra is folytatódnak a végrehajtói állomány körében, úgy annak súlyos következményei lehetnek.
Klement Tibor BRFK. IV. kerületi TMRSZ titkár kifejtette, hogy állandóan azt hallgattuk hosszú évek alatt, hogy meghúzzuk, meghúzzuk. Az átlag 108 ezer forinton mit húznak még meg?

Főkapitány úr a felvetésekre elmondta, hogy várható a 13. havi bér megvonása, így minimálisan 15 — 20 ezer forint nettó bércsökkenéssel kell számolni, ennyivel kevesebb összeg fog érkezni a számlákra. Főkapitány Úr elmondta azt is, hogy akadémikus vitát nem akar nyitni, ugyanazt gondolják, mint a szakszervezetek. A munkáltatónak annyi joga van csak ezekben, a kérdésekben, hogy elmondják a véleményüket. Elmondta azt is, hogy soha nem mondott olyat, hogy a tiszthelyetteseknek rendben van a fizetése, ha tett volna ilyen kijelentést, akkor egyénenként megköveti őket.

Létszámhiány a BRFK-n

A TMRSZ kérdésre a főkapitány elmondta, hogy a BRFK létszámhiánya megközelíti az 1. 000 főt. Ugyanakkor havonta 10-15 fő adja be áthelyezési kérelmét.

Ki nem fizetett túlórák kérdése

A TMRSZ a ki nem fizetett túlórákra kérdezett rá. Arra is többek között, hogy a 150 órát amennyiben a dolgozó nem tudja lecsúsztatni, annak pénzbeni ellentételezését a munkáltató miként oldja meg.

A szakszervezet jelezte, hogy sok esetben előfordul, hogy a jogszabályban előírt pihenő időt sem tudta az állomány kivenni a fokozott igénybevétel miatt, a gépkocsivezetők pihenése sok esetben nem megoldott.

Szik László dandártábornok úr válaszában kifejtette, hogy a dokumentált túlórák kifizetésre kerülnek. Főkapitány úr intézkedést ígért arra vonatkozóan is, hogy a közrendvédelmi osztályvezetők figyelmét felhívják, a szolgálati gépkocsikat csak olyan rendőr vezetheti, aki a szükséges pihenő idővel rendelkezik.

Megszűnik a díjmentes vasúti jegy a rendőröknek

A TMRSZ elmondta, hogy éppen a mai nap délelőtt jutott tudomására, hogy az ORFK. a Vasúttal módosította a megállapodását és a dolgozóknak eddig juttatott díjmentes vasúti jegyet, amiért a rendőrök a munkába járáskor is ellenőriztek, tehát a szolgáltatás, ellenszolgáltatás megvolt, már érthetetlen módon nem került be a megállapodásba.

2005. 10. 25-én az ORFK és a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasága illetve más szervek között az 50/2005.(X. 9.) ORFK. Intézkedésben került ismertetésre, hogy a személyszállító vonatokat ellenőrző rendőrök díjmentes utazási kedvezményben részesülnek.

Ezt a megállapodást nem tudni milyen célból és okból 2008. októberében módosították, a feladatok szinte ugyanazok maradtak, sőt növekedtek a személyi állomány tekintetében, de a megállapodásból kikerült az, hogy a személyszállító vonatokat ellenőrző rendőrök díjmentes utazási kedvezményben részesülnének.

Mindez óriási feszültséget fog okozni a fővárosban, hiszen a rendőrök jelentős része vidékről jár be, és a munkába járáshoz szükséges bérlet összege egyes helyeken 130-150. 000 Ft-ba is kerül, melynek a munkáltató a 80-86%-át köteles téríteni a 78/1993. V. 12) Kormányrendelet alapján.

Tehát a vidékről bejáró rendőröknek a bérlete többe kerül majd mint a tényleges fizetésük.

A TMRSZ 2008. 11. 12-én a BRFK-n lévő érdekegyeztetésen ezt felvetette, hogy mit szándékozik tenni a munkáltató e téren.

Azt a választ adta a munkáltató, hogy fizetéselőleget adnak 6 hónapra, hogy a dolgozó a bérletét meg tudja vásárolni, valamint a saját gépkocsi használata esetén 9 forint költségtérítés jár km-ként.

IV. kerületi RK-n 2008. 11. 06-án lévő bombariadónál a munkáltató nem ürítette ki a kapitányságot

Az FRSZ részéről felmerült a BRFK. IV. kerületi rendőrkapitányságán bombariadó, az, hogy a munkáltató nem intézkedett az épület kiürítéséről. A TMRSZ is mélységesen elítéli a munkáltató felelőtlenségét, hiszen az ott dolgozók nem kaptak tájékoztatást a fenyegetettségről, illetve a munkáltatónak nem volt fontos az emberi élet sem a saját kollegáinál, sem az ott megjelent állampolgároknál.

A főkapitány azt válaszolta, hogy nem kíván erre reagálni, 1-2 napon belül megtudjuk a valós okot a miértre, vagyis arra, hogy miért nem intézkedtek a rendőrkapitányság kiürítéséről a tüzszeérszek vizsgálatáig.

Megjegyzés: Ez idáig még nem kaptunk hivatalos tájékoztatást.

24 órás szolgálatban a BRFK továbbra sem biztosítja a 2*30 perc és a 4 óra pihenőidőt

TMRSZ újra felszólalt az ellen a jogellenes intézkedés ellen, hogy a 24 órás szolgálatban a 4 óra pihenőidőt nem biztosítják a dolgozónak, sürgetve a munkáltató intézkedését.

Főkapitány úr szerdára ígért választ (08. 11. 19-re) amely a jelzett időpontra nem érkezett meg.

TMRSZ nem kapott választ a 2008.06.23-i Érdekegyeztetésen feltett kérdésre

Az előző ülésen a TMRSZ kérdést intézett a BRFK. vezetőjéhez, hogy milyen intézkedéseket tett a jogszerű állapot helyreállítására, arra vonatkozóan, hogy ceruzával nem lehet a szolgálattervezeteket kitölteni,? Ennek érdekében volt -e ellenőrzés, ill. egyéb intézkedés, ha igen az ellenőrzésről írásban kérjük a tájékoztatást. Főkapitány Úr 2008.11.19-re ígérte a válasz megadását.
 
Megjegyzés: A TMRSZ az érdekegyeztetés után többször kérte az adatokat. 2008.11.24-én egy jelentést juttattak el hozzánk, melynek lényege, hogy továbbra is történik ceruzával való kitöltés, de a kérdésünkre nem adtak választ, tudniillik, hogy milyen intézkedéseket tett a jogszerű állapot helyreállítására, arra vonatkozóan, hogy ceruzával nem lehet a szolgálattervezeteket kitölteni?

Főkapitány Úr az egyeztető tárgyalást 13, 30 órakor berekesztette.

 

Szima Judit főtitkár