BRFK válasza a szolgálattervezésről

Megérkezett a BRFK-tól a BRFK Érdekegyeztető Fórumon szolgálattervezéssel kapcsolatosan feltett kérdésünkre a válasz.

Előzmény: BRFK – Érdekegyeztető Tanács ülése


BUDAPESTI RENDÖR-FŐKAPITÁNYSÁG
Főkapitányi Titkárság

Szám:749-2349/2008.

Szima Judit asszony

TMRSZ Főtitkár

Szekszárd
Fax: 06-74/511-575

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Mellékelten megküldöm a Rendészeti Helyettes Úr jelentését a BRFK Érdekegyeztető Fórumon Ön által feltett kérdéssel kapcsolatban.

 

Budapest, 2008. november “24.”

 

Tisztelettel:

 

dr. Barta Erika
titkárságvezető

 

 

 

BUDAPEST RENDŐRFŐKAPITÁNYÁNAK
RENDÉSZETI HELYETTESE

Szám: 122-20/757/2008.ált

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy úrnak,
rendőrségi főtanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya

H e l y b e n

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

Jelentem, hogy megvizsgáltam a BRFK Rendészeti Szervek közterületen szolgálatot teljesítő állományának tekintetében a szolgálattervezés és szervezés gyakorlatát, melynek során az alábbiakat állapítottam meg:

A járőrszolgálatok tervezéséért az alosztályvezetők flelősek. A tervezeteket havi intervallumra tervezik a Metró és Vasútbiztonsági Osztály kivételével, ahol két hétre előre készítik a tervezetet. Az alosztályvezetők az elkészített tervezeteket jóváhagyásra felterjesztik az osztályvezetők részére. A jóváhagyást követően a szolgálatteljesítési időben kihirdetésre kerül az állomány tagjai részére.
A havi szolgálatteljesítési időbeosztás tartalmazza az adott időszak előre tervezhető feladatainak erőszükségleteit, az ügyeleti szolgálatot, a tervezett szabadságot, illetve a havi kötelező pihenőnapokat.
A szolgálattervezetek kitöltése, a Külképviseleti és Objektumvédelmi Osztály kivételével ceruzával történik tekintettel arra, hogy a szolgálattervezet a rendszertelen igénybevétel miatt – különös tekintettel a Gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó demonstrációk miatt – folyamatosan változik, aktualizálásra szorul.
A szolgálattervezetek módosításáról az érintett személyi állományt minden esetben értesítik, illetve a tervezetek az állomány részére hozzáférhetők.
A szolgálatteljesítés dokumentálása gépi szolgálati naplón történik.

A szolgálattervezés gyakorlatát értékelve megállapítható, hogy az 1996. évi XLIII tv. (HSZT), a 18/2008. IRM rendelet, valamint a 17/2005. ORFK utasítás rendelkezéseinek megfelelnek.

 

Budapest, 2008. november “18”.

 

Tisztelettel:

 

Bozsó Zoltán r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány-helyettes

 

Előzmény: BRFK – Érdekegyeztető Tanács ülése
Letöltés PDF-ben