Ismételt „téves jogértelmezés” az RRI részéről…

… a TMRSZ kifogásának helyt kellett adniuk!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2008. 08. 22-én a Hszt. 31. (1) bekezdése alapján kifogást nyújtott be a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság vezetőjéhez szervezetünket és tagjainkat közvetlenül érintő jogellenes intézkedése ellen.

Előzménye: A TMRSZ bejelentette, hogy tisztségviselője szakszervezeti munkája miatt 2008. 08. 25-től 2008. 09. 30-ig távol lesz.

Ezt az RRI vezetője helyesen tudomásul vette, ugyanakkor jogszabályon túlterjeszkedve azt közölte, hogy nevezettnek a 210 óra helyett csak 10 óta munkaidő-kedvezményt engedélyez(!), csak erre az időre tudja a munkavégzés alól mentesíteni.

Az RRI vezetője tette ezt oly módon, hogy előzetesen e témában többszöri telefonváltás volt és a vezetőtársainak kellő alapossággal el lett magyarázva, hogy az országos keretből lesz biztosítva a munkaidő-kedvezmény, hiszen tisztségviselőnk az Asz. 46. pontja alapján országos hatáskörrel rendelkező tisztségviselő lett. Álláspontunkkal az ORFK Jogi Főosztály vezetője is egyetértett, figyelemmel arra, hogy ebben a témában már jogerős ítélet is született.

A Legfelsőbb Bíróság elvi éllel mondta ki, hogy „..a szakszervezet szervezeti autonómiájához tartozó kérdés, hogy a tagjait megillető munkaidő-kedvezményeket összevonja, és azt meghatározott tisztségviselője munkavégzés alóli teljes mentesítésére használja fel.

A kifogásunk benyújtásakor arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a Hszt. 31. (5) bekezdése alapján a kifogásolt intézkedését az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig vagy a jogerős bírósági döntésig végrehajtani nem lehet, illetőleg a végrehajtását fel kell függeszteni, ebből következően pedig a TMRSZ tisztségviselője jogszerűen a szakszervezeti teendőit fogja ellátni. Amennyiben pedig az RRI a rendelkezést megszegi, úgy az illetékes hatóságok felé jelzéssel élünk.

Eredmény: Az RRI vezetője 2008. 08. 26-i levelében a TMRSZ kifogásának helyt adott és tudomásul vette a kikérés tényét. Az RRI vezetője levelében leszögezte, hogy munkája során mindig is törekedett az érdekképviseletekkel való jó kapcsolatra, a kölcsönösen előnyös és eredményes együttműködésre.

TMRSZ álláspont: A TMRSZ is bízik a korrekt együttműködésben, abban, hogy a szavakat egyszer majd tettek is követik. Sajnálattal kell viszont megjegyeznünk, hogy ez idáig már a második kifogás benyújtására került sor a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság ellen jogsértő eljárása miatt, ezért eléggé kétséges számunkra a szakszervezetünkkel való együttmüködési szándék hangoztatása Repülőtéri rendőr Igazgatóságnak, ha a történések, a munkáltatói „jogértelmezés” ennek az ellenkezőjét bizonyítja.