A BRFK-n is akadályozzák a dolgozók panaszjogát!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (továbbiakban TMRSZ) munkavállalói érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységet folytat, mely munkát tagjai alkotmányos és munkavállalói jogaik érvényre juttatása céljából fejti ki.

Szervezetünk érdekvédelmi tevékenysége során egyre több olyan esettel találkozik, melynek egy része bűncselekmény elkövetésének a megalapozottságát, azok gyanúját veti fel.

 

A történeti tényállás:

    I. 2008. 03. 19-én és 2008. 03. 21-én, két kollega ügyében a BRFK. VII. kerületi vezetőnek szolgálati panaszt nyújtottunk be eltérő foglalkoztatás miatt, személyenként cca.4/M Ft és kamai iránt, melyre törvényes határidőn belül választ nem kaptunk.
    II. 2008. 05. 27-én a BRFK. vezetőjéhez fordultunk, mivel a 67. napon sem érkezett válasz.
    III. 2008. 05. 29-én felszólalásunk okán a VII. kerületi RK. vezetője a szolgálati panaszokat elutasította, 2008. 06. 02-i átiratában arról tájékoztatott, hogy azokat felterjesztette a BRFK-ra.
    IV. 2008. 05. 29-én a BRFK. Vezetője arról tájékoztatta a T?MRSZ-t, hogy fegyelmi eljárást rendelt el az esettel kapcsolatban, melynek eredményéről a mai napig nincs tudomásunk.
    V. Ezt követően a BRFK. sem hozott érdemi II. foku határozatot. 2008. 08. 27-én, telefonon kértük dr. Szabó Csaba Személyügyi vezetőt, aki az irodában nem tartózkodott és az ottani illetékessel, aki felvette a telefont közöltük, hogy a két kolléga határozatait faxon küldjék meg, amire a mai napig nem került sor, felhívásunkra érdemi intézkedés nem történt.

Az 1996. évi 43-as tv. 194.§-a egyértelműen fogalmaz. A panasz elbírálására 30 napos határidőt állapít meg, melyet egy alkalommal 30 nappal lehet meghosszabbítani. Jelen esetben 150 nap telt el, azaz 5 hónap és a panasz jogerősen elbírálásra nem került, így a rendeltetésellenes joggyakorlás megállapítható.

Tehát a panaszjog korlátozása fennáll, mivel nem a szabályzatoknak megfelelően jártak el annak elbírálásánál, illetve a kapitányságvezető azt nem terjesztette fel törvényes határidőn belül, illetve a főkapitány vagy annak egyik vezetője a jogsértés tudomására jutásakor sem intézkedett a soron kívüliségre, sőt a jogsértő állapotot fenntartották.

Tekintettel arra, hogy a BRFK-n sem ez az első eset, hogy panaszjogában korlátozzák a dolgozókat, tesszük meg feljelentésünket.

A leírt tényállásból következően a TMRSZ álláspontja szerint az érintett vezetők a Hszt. 5.§-át is megsértették, hiszen a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket nem a rendeltetésüknek megfelelően teljesítették, mely két dolgozó jogos érdekének csorbítását, érdekérvényesítési lehetőségének korlátozását valósította meg.
 
 
Fentiek alapján a TMRSZ a szükséges intézkedéseket megtette.
 
 
Szekszárd, 2008. 08. 30.
                                    

Tisztelettel:

 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete