A családi adókedvezmény érvényesítésének szabályai

A szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján, ha a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett szolgálati járandóságban részesülő személy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére jogosult, akkor a családi adókedvezmény a személyi jövedelemadóval történő csökkentéssel szemben érvényesíthető.


Családi adókedvezmény

Tehát aki a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja. tv.) szerint jogosult a családi kedvezményre, az érvényesítheti az adókedvezményt.

A családi kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy vagy két kedvezményezett eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 10 ezer forinttal, három vagy több eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 33 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére.

A családi kedvezmény szabályozása 2012-ben az alábbiak szerint változott:

A családi kedvezményről az Szja. tv. 29/A-B. §-ai rendelkeznek:

29/A. § (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. § (1) bekezdés] a családi kedvezménnyel csökkenti.
(2) A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
a) egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint,
b) három és minden további eltartott esetén 206 250 forint.

A kedvezmény érvényesítésének szabályait a 29/B. § tartalmazza:

29/B. § (2) A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata
a) a jogosultságáról, magzat esetében a várandósságról,
b) a családi kedvezmény megosztása esetén a megosztásról,
amelyen fel kell tüntetnie – a magzat kivételével – minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelét, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, lakcímét, megosztás esetén a másik fél adóazonosító jelét is.

(Aki a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére a családi kedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kérte, aminek következtében 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik, a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként kell megfizetnie.)

Az írásbeli nyilatkozatot az Adóhivatalhoz eljuttatva az Adóhivatal igazolást állít ki a kedvezményre jogosultságról, amelyet a 333/2011. (XII.29.) kormányrendelet a szolgálati járandóság eljárási szabályairól szerint a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani. Ezzel elvileg megtörténik a kedvezmény érvényesítése.

A családi kedvezmény 2012. adóévre történő érvényesítésének azonban van egy akadálya, ami egy kormányrendelet, – nevezetesen a fent említett 333/2011. (XII.29.) kormányrendelet a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról – amely a következőképpen rendelkezik:

9. § (1) A szolgálati járandóságról szóló törvény 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése szerinti (ez rendelkezik a családi kedvezményre való jogosultságról), adóévre vonatkozó igazolást az állami adóhatóság az adóévet követő év június 30-át követően az ellátásban részesülő kérelmére adja ki.

Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság az igazolást a 2012. évre csak 2013. június 30. napja után fogja kiadni, ami nem teszi lehetővé a kedvezmény 2012. évre történő érvényesítését, tekintettel arra, hogy így az igazolást 2012-ben nem lehet benyújtani a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, és ennek következtében a családi kedvezmény nem érvényesíthető.

A kormányrendelet módosítása szükséges ahhoz, hogy kormány családi kedvezményre vonatkozó ígérete megvalósuljon, mivel addig az Adóhivatal a fenti rendelkezésre hivatkozással kénytelen megtagadni az igazolás kiállítását.

A kormányrendelet mielőbbi megváltoztatása érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz és a Nemzetgazdasági Minisztérium, Adó- és Pénzügyekért Felelős Államtitkárságához fordulunk.