Nem lepődtünk meg…

Országgyűlés előtt a RIASZtó törvényjavaslat

A szakszervezetekkel lefolytatott – látszat szerint – egyeztetést követően a Belügyminisztérium törvényjavaslatot terjesztett a kormány elé a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyára (rövid nevén: RIASZ) vonatkozóan. Bár a tervezet a rendőrségi közalkalmazottakra irányadó, a szabályozást a Hszt-be kívánják beépíteni, ezzel módosítva azt, és más kapcsolódó törvényeket.

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Hszt módosításáról szóló javaslatot és 2018. november 20-án már be is nyújtotta az Országgyűlésnek. A részletes vita lebonyolítására az Országgyűlés elnöke a Honvédelmi és rendészeti bizottságot jelölte ki.

A belügyminisztériumi tervezetre írott véleményezésünket megtaláljátok a honlapunkon, valamint a RIASZ-t létrehozó törvényjavaslat letölthető a Parlament honlapjáról, és ugyanitt lehet tájékozódni egyéb részletekről is.

Az általános indokolás szerint a törvényjavaslat a rendvédelmi ágazatban foglalkoztatott civil állományúak tekintetében új jogállási szabályozás a Hszt. keretén belül, mely hosszú távon képes biztosítani, hogy az érintett személyi állomány stabil, kiszámítható életpályával, a foglalkoztató szervezetek pedig a sajátosságokhoz és az ellátott feladatokhoz egyaránt igazodó, kellően rugalmas foglalkoztatási keretekkel rendelkezzenek. A RIASZ a jogok és kötelezettségek kiegyensúlyozott szabályozásán alapuló, érdemi illetményemelést biztosító, kiszámítható előmeneteli rendszert tenne lehetővé.

Az esetenkénti, többnyire bérpolitikai intézkedések helyett (mint a rendvédelmi ágazati pótlék, kereset-kiegészítés) a hosszú távú, önálló ágazati szabályozás kialakítására kerülne sor.

A szabályozás egyik alapvetése, hogy az érintett személyi körbe tartozót kizárólag az új jogviszonyban lehet foglalkoztatni a rendvédelmi szerveknél.

A RIASZ tartalmának kialakítására úgy került sor, hogy a kötelezettségek a Hszt. kötelezettségi rendszerének jelentős részét tartalmazzák, csak abban az esetben tér el a hivatásos jogviszony kötelezettségeitől, amennyiben az ellátott tevékenység ezt valóban indokolja….

Mélyebben ehelyütt nem merülünk bele, előzetes véleményezésünk részletes volt, de itt is kiemelnénk egy – álláspontunk szerint – igen fontos észrevételt, mégpedig, hogy az egészségügyi, fizikai vagy mentális okból alkalmatlanná váló hivatásosakból sok esetben lesz közalkalmazott.

Az ilyen közalkalmazott azonban lényegében továbbra is a hivatásos állományra vonatkozó speciális kötelezettségek alá tartozó munkavállaló lesz, csak éppen nem Hszt. szerinti javadalmazást, hanem közalkalmazotti javadalmazást fog kapni, mindamellett, hogy minden egyéb kötelezettsége azonos lesz a hivatásos állományba tartozókéval.

 Arról nem is beszélve, hogy az elsősorban érintett közalkalmazottak munkaviszonyát – nem csak a mi – véleményünk szerint rendkívül súlyosan és hátrányosan befolyásolja.

A szakszervezetek határozott tiltakozása ellenére várható az ismét csak RIASZtó életpálya, a rendvédelmi igazgatási szolgálati iszony…khm, viszony.

Szakszervezetünk a rendelkezésre álló fórumoknak meg fogja küldeni tiltakozását és javaslatát az indokolatlan korlátozások, a törvény hiányosságai és negatívumai kapcsán.

 

Természetesen szívesen fogadjuk véleményeteket ez ügyben is!