VTTF továbbképzés

Kötelezhető-e betegállomány alatt – akár otthonából – VTTF* továbbképzésen való részvételre, illetve tesztek kitöltésére a munkavállaló?

Álláspontunk szerint a táppénzen lévő személy a szolgálati feladatok alól mentesül, mert orvosa szerint a szolgálati feladatok ellátására képtelen állapotban van. Erre figyelemmel részére semmilyen szolgálati feladat ellátási kötelezettséget nem lehet előírni.

Előfordulhat azonban, hogy a betegség jellege szolgálat alóli részleges mentesülést jelent csak – de ezt mindenképpen a táppénzre vevő orvos jogosult eldönteni – így a fizikailag szolgálatra képtelen személy oktatási feladatokba (távoktatás keretében) bevonható. Nyilván állapotától függően, akkor, ha se nem lázas, se nem ágynyugalmat megkívánó a betegsége.

Vagyis, ha a munkáltató nem kéri ki az orvos véleményét arról, hogy a munkavállaló állapota lehetővé teszi-e az oktatásban való részvételt, jogszerűtlen az eljárása.

Abban az esetben viszont, ha a táppénzes orvos akként nyilatkozik a munkáltató felé, hogy csak részleges a szolgálatképtelenség – álláspontunk szerint – az érintett munkavállaló betegjogai sérülnek, így valószínűsítjük, hogy a munkáltató ilyen jellegű kvázi engedélyt nem kap az orvostól.

Amennyiben tehát táppénz idején a munkáltató szolgálati feladat ellátás kötelezettségét határozza meg, szolgálati panasszal lehet élni, és a betegjogok sérelme miatt akár sérelemdíj iránti igény is megfogalmazható.

Az ügy és a körülmények teljes ismerete nélkül természetesen csak általános állásfoglalást tudunk nyújtani, de a vonatkozó dokumentumok birtokában még a fent írt probléma esetén is segítünk érvényesíteni a jogokat, jogosultságokat. Keressetek minket bizalommal!

*BM, Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság,

Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály