Jogerős baranyai pernyerés! – nem felróható kár

Amikor a munkavállaló nem kötelezhető a kár megtérítésére

Tagunk a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság állományában teljesített szolgálatot hajóvizsgáló beosztásban. A szolgálat ellátása idején a birtokában tartott rádió a taktikai övén rögzített rendszeresített tartójából kipattant, a vízbe esett, majd elsüllyedt. A fenti esetről jelentést készített, melyben jelezte elöljárója felé, hogy a rádiót szabályszerűen a rendszeresített tartójában rögzítette és viselte.

Ezt követően a munkáltató fegyelmi és kártérítési eljárás indított tagunkkal szemben. A kártérítési eljárás során hozott kártérítési határozat 28.815,- Ft megfizetésére kötelezte a tagunkat, aki úgy érezte, hogy a rádió elvesztéséért őt felelősség nem terheli, ezért szakszervezetünkhöz fordult segítségért. A kártérítési határozattal szemben panasszal éltünk, azonban panaszunkat a munkáltató másodfokon is elutasította.

Tagunk érdekében keresettel fordultunk a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz és kértük a kártérítési határozat hatálytalanítását kiterjesztve az elsőfokú határozatra is azt. Álláspontunk szerint tagunk a rádiót a taktikai övön szabályszerűen viselte, a rádió vízbe esése nem volt a terhére róható. Vitattuk a kár mértékét is, mert álláspontunk szerint a 9 éve használatban lévő rádió esetében nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak a munkáltató részéről megállapított összeg sem.

A Hszt. 228. §-a rendelkezik a hivatásos állomány tagjának kártérítési felelősségéről az alábbiak szerint: a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból eredő kötelességének vétkes megszegésével okozott kárért kárterítési felelősséggel tartozik. A károkozó vétkességét, a kár bekövetkeztét és mértékét, valamint az okozati összefüggést a rendvédelmi szervnek kell bizonyítania. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható vagy amelyet a rendvédelmi szerv vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a rendvédelmi szerv kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

A bíróság osztotta azon álláspontunkat, hogy a rádió vízbe esése nem volt tagunknak felróható, a kár mértékét a munkáltató nem megfelelően állapította meg, ezért a bíróság keresetünknek helyt adva, hatálytalanította a kártérítési határozatot és a munkáltatót a perköltség megfizetésére kötelezte.

Amennyiben hasonló problémád akadt, vagyis a munkáltatód olyan kárt akar veled megtéríttetni, amely neked nem felróható, fordulj hozzánk bizalommal, segítünk!