Illetménykülönbözet 1.0 – Eltérő státuszon foglalkoztatás

Szolgálati panasznak helyt adó munkáltatói döntés

Tagunkat hosszú évek óta eltérő státuszon foglalkoztatta munkáltatója és ezért részére megbízási díjat fizetett az évek során változó mértékben.

A kinevezése szerinti járőr beosztás munkálatait egyáltalán nem látta el, helyette vizsgálói feladatokat végzett. Mivel az ilyen megbízás indokolás nélkül bármikor visszavonható, ezért tagunk nem kívánt jogvitába bonyolódni, féltette azt a keveset is, amit megbízási díj gyanánt részére a munkáltató megfizetett.

Tagunk azonban áldott állapotba került, a családalapítás pedig egyrészt költségekkel jár, másrészt pedig bizonyos tekintetben az a bizonytalanság is megszűnt, hogy a megbízást a munkáltató megszüntetheti, ezért azzal fordult a TMRSZ-hez, hogy ha pár százezer forint jár még neki, azt próbáljuk meg akár bírósági úton is érvényesíteni részére.

Az általa megküldött parancsok és egyéb munkaköréhez tartozó iratok tanulmányozását követően szolgálati panaszt terjesztettünk elő az elévülési időre, azaz 3 évre visszamenőleg és kértük hogy tagunk részére a jogszabály szerinti mértékű illetménykülönbözetet kamattal növelten fizesse meg a munkáltató, amibe beleszámíthatja a már megfizetett megbízási díjat is.

A szolgálati panaszban több mint 1 millió hatszázezer forint illetménykülönbözetet és az utána járó törvényes kamat megfizetését kértük.

A munkáltató részéről eljáró megyei rendőrfőkapitány, mint elöljáró parancsnok a panaszban foglaltakat alaposnak találva határozatban rendelkezett a szolgálati panasznak helyt adásról és utasította a pénzügyi szerveket, hogy tagunk részére illetménykülönbözetként fizessék ki a részére járó mintegy 1 millió 626 ezer forintot és annak kamatát.

Megjegyezni kívánjuk az ügy kapcsán, hogy a dolgozók aggodalma érthető, valóban bármikor vissza lehet vonni az ilyen megbízást, de ez esetben meglátásunk szerint a munkáltató rendeltetésellenes joggyakorlásának bizonyítékát adná, amellyel álláspontunk szerint kárt okoz a dolgozónak, ha a megbízást annak ellenére szünteti meg, hogy a dolgozó a rábízott feladatokat jó színvonalon elvégezte.

Ebben az esetben 3 évre visszamenőleg lehet kérni az illetménykülönbözetet vagylagosan megbízási díjat, illetve ha ezt követően az adott beosztás feladatinak elvégzésével más munkavállalót bíz meg a munkáltató akkor tanúbizonyságát adja, hogy a megbízás visszavonására mintegy jogellenes szankcióként, a dolgozónak anyagi kárt is okozva járt el.

A megbízás bizonyos esetekben lehet jogszerű és szükségszerű megoldás a munkáltató részéről és lehet rendeltetésellenes, a bérmegtakarítás célzatával alkalmazott munkáltatói eszköz. Mindkét esetben azonban a dolgozó részére járó munkabért kell megfizetni. A TMRSZ a hozzá forduló munkavállalóknak meg tudja adni a szükséges jogi segítséget, de ennek első lépéseként a munkavállalónak kell kiállnia saját jól felfogott érdekeiért. Enélkül ugyanis sokszor nem a jogszabály szerint járó bért, hanem annak csak egy részét kapja meg járandóságként a dolgozó.

Adott  ügyben természetesen csak a tényállás pontos ismertében és a vonatkozó dokumentumok másolatának megküldése után lehet megalapozottan állást foglalni és fellépni a munkavállaló járandóságának érvényesítése érdekében. Ha hasonló jellegű vagy akár más munkaügyi problémád van, keress minket bizalommal.