A nyolc oldalas végzés

Egy rövidebb szemezgetés a Kúria döntésével kapcsolatban, mely Szima Judit főtitkár felülvizsgálati kérelmét elbírálta és 2017. június 16-án kelt Bfv. III. 285/2017/15. számú határozatával végzést hozott.

Főtitkár Asszony felülvizsgálati kérelmében a legfelsőbb bírói fórumtól kérte valamennyi vád alóli felmentését, a másodfokú ítélet megváltoztatását, az eljárás megszüntetését, az ítéletek hatályon kívül helyezését.

Hivatkozott az Alaptörvény XXVIII. Cikk (1) bekezdésében szereplő törvényes bíróhoz való jogra, és arra, hogy törvénysértő minősítés miatt törvénysértő a büntetés kiszabása, minősítő körülmény nem állapítható meg, és büntetés csak olyan cselekmény miatt szabható ki, amit a törvény az elkövetés idején büntetni rendelt.

Fontos tudni:

Az 1989 óta létező Magyar Köztársaság jogállam. A bíróságok előtt és a törvények előtt minden ember egyenlő. A hatalommal felruházott emberek sem állnak a jog felett, az alkotmány az emberi jogokból származtatható.

A végzésről:

A Kúria 2017. június 16-én kelt végzésének rendelkező részében leírva található, hogy fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak nincs helye, újabb felülvizsgálati indítványt nem lehet benyújtani.

Az indokolásban többek között ezek szerepelnek:

[42] A felülvizsgálati okok törvényi köre nem bővíthető, ehhez képest a törvényi kereteken kívül eső esetleges anyagi vagy eljárásjogi szabálysértések még valóságuk esetén sem vehetők figyelembe.

[44] A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésére nincs törvényes lehetőség, és a bíróság által megállapított tényállás akkor is irányadó, ha az esetlegesen felderítetlen, vagyis megalapozatlan, ugyanis a felvetett jogkérdések, mint például jelen esetben a terheltek által elkövetett bűncselekmények minősítésének törvényessége is, kizárólag változatlan tényállás alapján válaszolhatók meg.

[47] (…) a nyomozás során esetlegesen elkövetett eljárási szabálysértések miatt még valóságuk esetén sincs helye felülvizsgálatnak, mivel azok olyan relatív eljárási szabálysértések, amelyek nem tartoznak a Be. 416. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt és felülvizsgálati eljárás alapjául szolgáló eljárási szabálysértések közé.

Mint ismert, Szima Juditot, a TMRSZ örökös főtitkárát, ny. rendőr alezredest, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság egykori főnyomozóját sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt ítélték öt év börtönbüntetésre. Bebörtönzése miatt folyamatosak a civil tiltakozások országszerte, az ügy a nemzetközi közvéleményt is foglalkoztatja.