“Szösszenet a bírósági érdekvédelem állapotáról”

EBFF Fórum

“Szösszenet a bírósági érdekvédelem állapotáról

Magánemberként, de egy kicsi (sokatoktól hízelgő, de túlzás, hogy „borserős”) érdekvédelmi civil egyesülés tagjaként is elismeréssel adóztam 2016-ban is minden a napi szakszervezeti, érdekvédelmi csatákat, a nyílt kiállást egyéni karriervágyból el nem hanyagoló hétköznapi hősnek, legyen szó a Tanítanék Mozgalom, a PSZ, a Fekete Ruhás Nővér mozgalma, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) tagjairól, támogatóiról.
Ők idén vagy korábban sok mindent elértek munkáltatójuknál, a Magyar Államnál, ha névleg gyakran a hivatalos és kisebb-nagyobb mértékben lojalitásával tüntető (ezért nem tüntető) képviseletek aláírása is díszeleg a pecsétes papírokon. A bírósági munkaharc még ennyire se volt képes, az elképesztő mértékben alulfizetett, pályaelhagyó vagy távozni készülő bírósági dolgozók által okozott problémákat nem lehet elrejteni, s a méltatlan munkafeltételek, az adminisztrációs létszámhiány, az elektronikus eljárásra alkalmatlan szerverek, a BRG-magnós, szalagkazettás tárgyalások, az elavult nyomtatók, scannerek, a megalázó illetményemeléssel érintett, feleslegesen agyonellenőrzött bírák kimerültsége, rosszkedve ma már közvetlenül a jogfogyasztó polgároknak okoz érzékelhető károkat. Eközben a kis mozgalmunknál jóval nagyobb lehetőségekkel rendelkező MABIE és a tárgyalótermen kívüli bírói függetlenséget értelmezni nem tudó elnöke (http://www.mabie.hu/node/1778) udvariaskodik vagy hallgat és tán Godot-ra vár, de a BDSZ tevékenysége sem sok vizet zavar.

2017-ben nem szabad megelégedni a már eldöntött 2 x 5 %-os bírói illetményemeléssel és a bírósági dolgozók tán jelentősebb, de az éhenhalás elkerülésénél alig többre elég keresménynövekedésével, eredményeket azonban egyebek mellett csak a helyes minta felismerése, a más közszolgákkal történő összefogás hozhat.

Bármelyik fentebb pozitívan említett szervezet háza tájáról állíthatnék példát a bírósági érdekvédők elé, én most a TMRSZ tagjai, vezetői, Szima Judit főtitkár áldozatos és magas színvonalú, kiterjedt érdekvédelmi tevékenységét, a kisembert, a kisrendőrt szolgáló valódi szakszervezeti képviseletét választottam. Jogszabályi korlátok miatt nem mondhatok semmilyen véleményt Szima Judit büntetőügyéről, a jogerős büntetés tényét így, mint objektív, a TMRSZ és Szima Judit munkáját nehezítő körülményt említem csak. Egy igazi szakszervezet, érdekvédelmi szervezet honlapja ettől teljesen függetlenül pontosan úgy néz ki, mint a tmrsz.hu, ahol a munkafeltételek javításáról, a jogos juttatások kiharcolásáról szóló aprómunka lenyomatait olvashatjuk, (pl. https://tmrsz.hu/…/…/14/pernyeres-akciopotlekban-b-a-z-megye) és nem fellengzős elitista dumákat a több hónappal későbbi szakszervezeti tárgyalási fordulóval kapcsolatban a munkáltató, a jogalkotó jóindulatáért ácsingózó „érdekvédelmi vezetők” részéről. A megromlott egészsége ellenére sem hiábavaló küzdelmet folytató Szima Judit, az EBFF Fórum Facebook-oldalán találóan fekete ruhás rendőrnek nevezett Főtitkár Asszony küzdelme bármikori ideológiai beállítódásától függetlenül modellként szolgálhat a félévig se nagyon frissülő, veszélytelen témákat, sajtószemlét „pörgető” érdekvédelmi honlapokat működtető vagy internetes honlap létrehozására is képtelen, a munkavállalókat, a közszolgákat, a bírákat, bírósági dolgozókat egzisztenciális okok miatt eláruló érdekvédelmi vezetőknek. A bármilyen ideológiai alapállású valódi szakszervezetek, érdekképviseletek, tisztességes közéleti emberek eddigieknél nyíltabb szolidaritása egymás iránt egyre kevésbé mellőzhető.

Boldog Újévet kívánok minden igaz érdekvédelmi harcosnak és szervezetnek !

2016.12.31.

Szepesházi Péter
civil polgár”

Forrás: https://www.facebook.com/1720290178182363/photos/a.1724755357735845.1073741827.1720290178182363/1860105987534114/?type=3

 

A tisztességes bíró(k) a TMRSZ és annak főtitkára munkássága melletti kiállása! Köszönjük az igaz szavakat 2017. év kezdetén!

Mindig van remény…

Az alábbiakban szeretnénk a figyelmeteket felhívni arra, hogy az elmúlt hetek vészjósló történései tükrében, mindig van remény. Az Egyéni Bírói Függetlenség Fóruma, annak egyik alapítója – nem mellesleg gyakorló bíró, és aki úgyszintén hirdeti a munkavállalói szolidaritást – újév küszöbén elénk tárt gondolataiban jogkövető állampolgárok lelkét melengető, szívünket reménnyel betöltő sorokkal üzent. Természetesen tette mindezt úgy, ahogy azt néki, mint gyakorló bírónak a hatalom lehetővé teszi. Ezek a visszafogott szavak azonban jelzik, hogy a bíróság szervezetrendszerében vannak a szó legnemesebb értelmében vett emberek is. Köszönjük.
Minden tisztességes, jóravaló embernek Boldog Új Évet Kíván a TMRSZ.
Ajánlónk zárszava gyanánt mi mást lehetne útmutatóul, példabeszédként idézni, ha nem Jézus testvérének tartott „Igaz” Jakab Apostol, Jeruzsálem első püspökének kinyilatkoztatását?
Jakab 2,14–26
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is: Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt”, és „Isten barátjának neveztetett”. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. S ugyanígy a parázna Ráháb is, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket? Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.