A TMRSZ ügyvivő főtitkárának köszöntője

Dr. Balázs Ildikó

TMRSZ ügyvivő főtitkára

Kedves Tagjaink, tisztelt látogatók!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Vezetőségi Testület Tagjainak, a Kongresszusi Küldötteknek és Főtitkár Asszonynak a bizalmát.

Ugyan kaotikus helyzetet igyekezett teremteni a hatalom Főtitkár Asszony elleni jogellenes ítélettel szakszervezetünk életében, viszont a semmi körülmények között nem megalkuvó, igaz hittel a jogszabályok adta keretek között a tagság érdekeit védő Asszony által két és fél évtized alatt felépített erős érdekvédelmi szervezet, mely a tagság jogos érdekeiért áll ki, azt nem lehet még úgy sem eltüntetni a föld színéről, ha a vezetőjét koncepciós eljárásban meghurcolják, igazságtalanul megfosztják szabadságától, sárba tiporják.

A súlyos ítélet által kilátásba helyezett jogtalan büntetés sötét felhői ellenére Főtitkár Asszony mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy szakszervezetünk továbbra is törvényesen tudjon működni, s töretlenül folyjék tovább az eddigi magas szintű érdekvédelmi tevékenység. Így az Alapszabály által adott keretek között megtörtént az ügyvivő főtitkár kijelölése, hogy szervezetünk rendelkezzen törvényes képviselővel, s változásbejegyzési kérelmünk alapján a birosag.hu oldalon, a civil szervezetek névjegyzékében a törvényes képviselet változása már bejegyzésre is került.

Főtitkár Asszony egy markáns vonalat alakított ki az érdekvédelem területén, melyet a jövőben is képviselnie kell szervezetünknek álláspontom szerint, s ezen vonalat kívánjuk továbbvinni akkor is, ha a legrosszabb – azaz főtitkárunk jogellenes szabadságelvonása – bekövetkezik. A szakszervezeti munka nem áll meg, tovább folyik a jog adta keretek között megalkuvásmentesen.

Magamról tájékoztatásként annyit szeretnék elmondani, hogy több éve kerültem a szakszervezethez jogászként. 2015-től a tagszervezeti titkár vagyok, illetve a 2015-ös Kongresszus döntése alapján a Vezetői Testület tagja.

Jogi diplomámat 2013-ban szereztem cum laude minősítéssel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Majd 2014-ben megszereztem második jogi diplomámat is kodifikátor mesterképzésen ( megjegyzem ilyen diplomával, illetve két jogi diplomával mindössze egy tucat ember rendelkezik ma hazánkban ), mely képzettség a szakszervezetünkhöz érkező számos jogszabálytervezet, közjogi szervezetszabályozó eszköz véleményezésénél kiválóan hasznosítható.

A jogi diploma megszerzése pályamódosítással járt, mivel előtte pedagógus volt a hivatásom közel két és fél évtizedig, mely pályámat tanítóként kezdtem, majd a tanítói diploma mellé magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerezve tanárként dolgoztam, közben igazgatóhelyettesként is tevékenykedtem. Az érdekvédelmi tevékenység már ekkor is közel állt hozzám, térségi integrált intézmény Közalkalmazotti Tanácsának az elnöke is voltam.

Ebből is adódott, hogy a szakszervezetünk által a közalkalmazottak garantált bérminimumával kapcsolatos próbaperbe nagy elánnal vetettem bele magam Főtitkár Asszony és Elnök Asszonyunk támogatását, bíztatását élvezve, még akkor is, ha annak idején amikor a pert indítottuk mindenki – munkáltatók, más szakszervezetek – azt hangoztatta, nem jár több pénz a közalkalmazottaknak. Viszont az idő minket igazolt, jó, hogy akkor tántoríthatatlanul igyekeztünk végigvinni az irányvonalat, melynek mentén ma sok közalkalmazott kaphatja meg – még ha csak bírósági úton is – jogos járandóságát. Ugyanez a helyzet a szolgálati nyugdíj érdekében indított próbaperekkel kapcsolatban, mely szintén sok akadályba ütközik, viszont hiszünk igazunkban, abban, hogy majd egyszer ez is pozitívan zárul. Illetve ugyanilyen próbaper a migrációs túlmunkákkal kapcsolatosan indított eljárás nemcsak azon a téren, ahol visszaköveteli a túlmunkadíjat a munkáltató, hanem ott is, ahol csak készenléti díjat fizettek a munkavállalóknak.

Ezt azért tartottam fontosnak leírni, mivel a TMRSZ az egyetlen olyan szakszervezet, ahol a sokszor reménytelennek látszó – de jogilag helytelen – helyzet ellen is tenni akar a vezetés, főként a szervezet motorja Főtitkár Asszony, s a nehézségek ellenére is belevág a tagok érdekében perekbe, keresi a jogi megoldásokat az orvoslás érdekében, s nem adja fel a harcot az igazságért. Ezért is örülök neki, hogy a sorsom ehhez a szakszervezethez vezérelt.

Életpályámhoz visszatérve még annyit kívánok elmondani, hogy 14 éven keresztül önkormányzati képviselőként is dolgoztam, számos bizottságot vezettem, így voltam Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke is, melynek következtében a pénzügyi működés sem ismeretlen terület számomra, illetve voltam alpolgármester is, a városvezetésben tevékenyen részt vettem, így vezetői tapasztalattal – nemcsak intézményi szinten – rendelkezem. Időközben úniós szakpolitikai képzettséget is szereztem, pedagógus időmben színjátszó-csoportot vezettem, C kategóriás rendezői végzettséggel is rendelkezem, illetve projekt és változásmenedzsmentet is tanultam, s számos hazai és nemzetközi pályázatot írtam, vezényeltem le, koordináltam, voltam szakmai vezetője a projekteknek. Orosz és angol nyelven beszélek. Részt vettem alapítványok munkájában is kuratóriumi tagként, illetve titkárként. Ennyit röviden magamról.

Bízom benne, hogy szakszervezetünk a jövőben is töretlenül fog előrehaladni útján, az eddig kialakított értékrendet képviselve minden körülmények között. Ezúton is kérem valamennyi tagunkat, tartson ki Főtitkárunk és szakszervezetünk mellett.

Kányádi Sándor versével kívánok mindenkinek boldog új esztendőt:

„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!”

Dr. Balázs Ildikó

TMRSZ ügyvivő főtitkár