BM – kollégáink élet- és balesetbiztosítása

pannon biztosításSzakszervezetünk, élve törvényben biztosított lehetőségével, megkereste mind a Belügyminisztériumot, mind az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy tagjainkkal és az itt érdeklődőkkel megismertessük a fegyveres szervek, elsősorban a Rendőrség állományra kötött- csoportos – élet- és balesetbiztosítás (esetlegesen további egyéb biztosítások) tartalmát.

Az ORFK Hivatala megküldte számunkra a hatályos dokumentumokat, amit lent találtok mellékleteivel együtt, illetve a válasz iratukat itt olvashatjátok, melyben közlik, hogy további adatszolgáltatás iránti igényünket nem áll módjukban teljesíteni, tekintettel arra, hogy a bejelentésekről és kifizetésekről nem rendelkeznek információkkal.

A Belügyminisztérium Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárától érkezett átirat szerint a biztosító negyedévenként tájékoztatja a Belügyminisztériumot a kárhányadok alakulásáról, káreseményenként összesítve.

Ennek alapján a 2015. évben (január 01-től december 31-ig) 845 biztosítási esemény történt, amikor is 37.758.209 Ft kártérítési összeg került kifizetésre a károsultak felé.

Bízunk benne, hogy segítségetekre lehettünk, és amennyiben szükséges lesz, élni tudtok a jogosultságotokkal.

Felhívjuk azonban a figyelmeteket, hogy a bejelentés benneteket terhel, amit a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított nyolc munkanapon belül személyesen vagy írásban (esetleg interneten) kell megtennetek!!!

TMRSZ

Az ORFK Hivatala által számunkra megküldött hatályos dokumentumok:

BM – CIG csoportos életbiztosítási szerződés

1. sz. melléklet – Általános Feltételek

2. sz. melléklet – Különös Feltételek

3. sz. melléklet – Kedvezményezetti nyilatkozat

4. sz. melléklet – Munkáltatói jogok gyakorlóinak listája

5. sz. melléklet – Szolgáltatási táblázat

6. sz. melléklet – Kárfelvételi (ügyintézési) helyek

7. sz. melléklet – Szolgáltatási igénybejelentő lap

8. sz. melléklet – Ügyféltájékoztató final