Határrendészek kipufogógáz belégzése okán – védelmük, monitor vizsgálat hiánya

Garázsmestereknek igen, a határrendészeti járőröknek,

különleges szolgálatot teljesítőknek nem ír elő biológiai monitor vizsgálatokat a hatályos ORFK utasítás a kipufogógázokkal érintett munkakörökben

Hónapok óta tartó levelezés ellenére továbbra sincs teljeskörű válasz az ORFK-tól  a sugár-, és röntgenkapukkal, a kipufogógázokkal érintett munkahelyekkel ( azaz az alkalmazott veszélyes technológiákkal ) kapcsolatos kérdéseinkre. Az előző cikkünkben a sugárkapuk vonatkozásában vetettünk fel kérdéseket a tájékoztatás kérésünkkel kapcsolatban a hiányos válaszadás kapcsán.

Most a kipufogógázokkal érintett kérdéskörrel kapcsolatban emeljük ki a leglényegesebbet, azaz azt, hogy az ORFK levelében hivatkozott védőoltásokat és a biológiai monitor vizsgálatokat tartalmazó 47/2007 (OT 30.) ORFK utasítás nem konkretizálja, hogy milyen vizsgálatok szükségesek e körben. A határrendészeti járőröknek  a különleges szolgálatot teljesítőknek nem ír elő biológiai monitor vizsgálatokat a szabályozó eszköz, miközben a garázsmesternek igen. Mit vizsgálnak a garázsmestereknél?

A biológiai monitorozáson kívül használjuk az ún. környezeti monitorozást, mely a munkalégtér levegőjében lévő vegyi anyag koncentrációjának folyamatos, rendszeres vagy időszakos mérését jelenti. Bizonyos anyagok esetében mindkét monitorozás kötelező!

Amennyiben a kipufogógázok miatt végeznek vizsgálatokat, ezeket miért nem alkalmazzák más, szintén kipufogógázokkal érintett munkakörökben?

http://www.omfi.hu/letolt/forum/20130911_balog_janos.pdf ORFK tájékoztatóban a 70/2011. BM rendeletre hivatkozik, de a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló rendelet RÉSZLETES szabályozásából semmit nem találtunk fel a mai napig a jogtárban 1996 óta.

A vizsgáló orvos ítélőképességére való hivatkozás – akire a kockázat fennállásának megállapítása van hárítva – akkor lehetne helytálló, amennyiben megfelelő tájékoztatást kapna a pontos kockázatértékelési adatok alapján a páciens egészségét befolyásoló kóroki tényezőkről.

Ilyen adatok azonban nagy valószínűséggel nincsenek, így az egészségügyi vizsgálatok irányultságának megfelelősége is kérdéses, feltételezhető, hogy nem kontrollálják teljes bizonyosságot megkívánva a felvetett kérdések tekintetében a szolgálatot teljesítő rendőrök egészségi állapotát.

Mindezek okán továbbra is kértük az ORFK-tól a teljes körű tájékoztatást e tekintetben is.

TMRSZ

ORFK válasza itt tölthető le

TMRSZ teljes levelezése itt tölthető le

 

Előzmények:

http://www.tmrsz.hu/2016/07/20/hogyan-vedik-az-orszag-allampolgarait-a-sugarzo-anyagoktol/

http://www.tmrsz.hu/2016/06/22/munkaltatoi-sulyos-veszelyeztetes/

http://www.tmrsz.hu/2016/06/06/sugar-es-rontgenkapuk-tovabba-a-kipufogogazokkal-erintett-munkahelyek/