Akciópótlék – Heves megye

142869_gA Hevesi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagunk a 2012. október 19.  – 2015. június 30. napja közötti időszakban különböző kódnevű, nemzetközi-, országos-, illetőleg területi bűnügyi, idegenrendészeti, migrációs, közrendvédelmi, közbiztonsági rendőrségi fokozott ellenőrzésben, akcióban vett részt akciószolgálatban, mely időszakra alperes akciószolgálati pótlékot nem fizetett meg. Tagunk szolgálati panaszt nyújtott be elöljárójához, melyet a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elbírált. Határozatában a TISPOL Közlekedésbiztonsági Ellenőrzésekben való részvétel után  akciószolgálati pótlék visszamenőleges megállapítása és kifizetése vonatkozásában a szolgálati panasznak helyt adott, egyidejűleg  az akciószolgálati pótlék visszamenőleges megállapítása és kifizetéséig terjedő időszakra a törvényes késedelmi kamattal növelt összegének kifizetése iránt intézkedett. A szolgálati panaszt egyebekben, annak megalapozatlansága miatt elutasította, melyet azzal indokolt, hogy a felperes az általa hivatkozott  fokozott ellenőrzésekben – a TISPOL fokozott ellenőrzés kivételével – nem volt akciószolgálati pótlékra jogosító átlagosnál nagyobb veszélynek, átlagosnál kedvezőtlenebb körülményeknek kitéve, ezért a pótlékra való jogosultság jogszabályokban foglalt feltételei nem valósultak meg.

A TMRSZ tagunk képviseletében eljárva akciószolgálati pótlék megfizetése iránt indított pert az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság ellen,  melyben kérte, hogy a bíróság kötelezze a megyei főkapitányságot alperest  4415 óra tekintetében 853 199.- Ft akciószolgálati pótlék-, valamint ezen összeg után 2014. május 1. napjától járó  Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére, majd pontosított kereseti kérelmében az alperes által megjelölt óraszám kimutatás – 3748 óra – figyelembevételével 724 301.- Ft akciószolgálati pótlék megfizetésére kérte kötelezni alperest.

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. április 28. napján megtartott tárgyaláson meghozta ítéletét, mely szerint kötelezte az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg felperes részére bruttó 724 301.- Ft összeget, valamint ezen összegnek 2014. március 1. napjától a kifizetés napjáig járó törvényes késedelmi kamatát, valamint fizessen meg felperesnek perköltség címén 20 000.- Ft jogtanácsosi munkadíjat és 8 150.- Ft utazási költséget.

A bíróság az akció szolgálatok intézkedési tervei, a becsatolt helyi szintű végrehajtási tervek, napi eligazító lapok, a felperes és alperes nyilatkozatai alapján kétséget kizáróan megállapította, hogy a kereset alapos.

A Munkaügyi Bíróság az akció szolgálat fogalmi körének meghatározása során egyrészt a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet szabályait alkalmazta. Megállapította, hogy az akció szolgálati pótlékra jogosultságnak nem feltétele e rendelet 28. §- ában foglaltak teljesítése, másrészt a Kúria EBH 2014M.17. és 2014.M.1. számon közzétett eseti döntései is kimondják, hogy a vonatkozó jogszabályok nem határozzák meg az akció fogalmát, így az akció szolgálati pótlékra való jogosultság feltétele csak és kizárólag a Hszt. végrehajtásáról szóló rendeletének 57. § alapján ítélhető meg.  Amennyiben a koncentráltan és összehangoltam ellátott feladat országos, illetve területi szintű, akkor az igénybevétel vagy a szolgálati feladat különlegeségének vizsgálata nélkül jár az illetménypótlék.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ