Miért van hallgatás a felelősök részéről?

Ez az állam, Magyarország érdeke és a magyar állampolgárok érdeke is!

migránstömegDr Balogh János r.vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos , műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes válaszlevelében (itt tölthető le!) – a 2016. március 23-án tartott helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan – írtakat a TMRSz nem tudta elfogadni. (itt tölthető le!) Szakszervezetünk megállapításait a parancsnoki észrevételekkel, véleményekkel szemben újra előterjesztette, továbbra is haladéktalan intézkedést kérve, mivel  az intézkedések elmaradása káros kihatással lehet a munkavállalók egészségére, munkafeltételeinek biztonságára, továbbá kértük a jogszabályok maradéktalan betartását a jelzett problémás területek tekintetében.

A tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésében résztvevő rendőri állomány elhelyezési körülményei és a munkafeltételei nem megfelelőek tapasztalataink szerint. Az elhelyezési körülmények – a látottak és a parancsnok válaszában írtak alapján – nem érik el a minimum szintet sem.

A munkafeltételek olyan, elsősorban biológiai kockázatokat hordoznak, melyek kezelése elégtelen, úgy gondoljuk, gyakorlatilag szerencse, hogy eddig nem történ baj, nem volt komoly megbetegedés.

A parancsnok válaszából kitűnik, hogy a gyorsan, minimális ráfordítással felszámolható hiányosságok megszüntetésére intézkedtek (a felelősök és a határidők megnevezése nélkül ).

A migránsáradat nem egy alkalomra vonatkozik, hanem az előrejelzések alapján több évre, de évtized(ek)re is kiterjed, amely pedig egyértelművé teszi azt, hogy azok, akik védik a hazánkat, azok ellátása legalább elfogadható legyen, hogy feladataiknak maradéktalanul eleget tegyenek. Ez véleményünk szerint az állam, Magyarország érdeke és a magyar állampolgárok érdeke is, ezáltal pedig a rendőri vezetőké is, hogy a megfelelő munkavédelemről gondoskodjanak!

Egyben kértük, hogy a területre való belépésünket ne akadályozzák, mint ahogy tette ezt legutóbb a Csongrád megyei főkapitány nevében eljáró személy, aki előzőleg telefonon biztosított bennünket arról, hogy semmi akadálya nincs az ott tartózkodásunknak, majd hivatalos megkeresésünk után a 06000/6847-1/2016. Ált. számú levelében már azt kifejezetten megtiltotta. (itt tölthető le!)

Az ORFK vezetőjétől is intézkedést kértünk e tárgykörben, de arra választ a mai napig nem kaptunk (itt tölthető le!)

A belügyminiszternek is kértük közbenjárását, illetve azt, hogy tegye lehetővé a helyszínbejárásunkat, de arra sem kaptunk választ eddig . (itt tölthető le!)

Továbbá kértük , hogy a migrációval érintett terület többi részén is végezzék el az ellenőrzéseket, arról tájékoztassanak. Eddig ezen kérelmünkre sem érkezett válasz.

 TMRSZ