Alkotmánybírósághoz fordultunk alapjogi sérelmek miatt

duna-5370-12402900Szakszervezetünk főtitkára és volt munkavállalói ellen folyó koncepciós büntetőeljárás kapcsán az I. fokú ítélet elleni fellebbezésben , a törvényileg biztosított jogával élve kérte Főtitkár Asszony is, meghatalmazott védője is, és egyéb érdekeltként szakszervezetünk is azt, hogy a II. fokú eljárásból elfogultságuk, pártosságuk okán a Szekszárdi Törvényszék bírái, azaz a teljes Szekszárdi Törvényszék kerüljön kizárásra, mivel pártatlan, tisztességes, törvényeknek megfelelő eljárás mindezidáig nem folyt a perben, melynek részese volt a – mostantól II. fokon eljáró – törvényszék is azáltal, hogy Főtitkár Asszony és szakszervezetünk fellebbezéseit, panaszait az I. fokú eljárásban vagy el sem bírálta, vagy úgy bírálta el például, hogy felszólított a beadvány kiegészítésére, de azt be sem várva már meghozta elutasító határozatát minden tisztességes eljárás körébe tartozó szabályt, jogszabályt nélkülözve.

Hozzátartozik az is a tényekhez, hogy az I. fokon ítélkező, még a pártatlanság látszatára sem adó bíró törvényszéki bíró, azaz a II. fokon eljáró törvényszéken lévő bírók közvetlen kollégája – ebből a következtetéseket mindenki le tudja vonni – , de ez sem zavarta az egész eljárás alatt az elfogultságtól nem mentes törvényszéket, mint ahogy az sem, hogy egy ártatlan, a köz érdekében hivatástudattal, önzetlenül tevékenykedő asszony és társai ellen az Alaptörvénnyel ellentétesen nem a törvényes bíró jár el.

A kizárási indítványt a Pécsi Ítélőtábla – egyáltalán nem törődve az indokok megalapozottságával, az előadott tények valóságával – elutasította, azaz jogellenesen megtagadta a Szekszárdi Törvényszék bíráinak kizárását.

Ezen felháborító, alapvető jogokat sértő határozat okán Főtitkár Asszony alapjogainak védelme érdekében, a tisztességes eljáráshoz való jogot is hangsúlyozva – mely a teljes büntetőeljárás során eddig semmibevételre került –  fordultunk az Alkotmánybírósághoz alkotmányjogi panasz indítvánnyal kérve, hogy az Alaptörvény ellenes ítélőtáblai végzést semmisítse meg.

Az alkotmányjogi panasz benyújtásával egyidejűleg kértük a Szekszárdi Törvényszéket – mivel ennek lehetősége törvényileg biztosított -, hogy az Alkotmánybíróság döntéséig a  II. fokú eljárást függessze fel, mely meglátásunk szerint teljesen indokolt lenne, azaz így lenne jogszerű, mivel az eljárás folytatása során nem befolyástól mentes bíróság ítélkezne az ügyben.

Beadványunk teljes terjedelmében innen letölthető.

TMRSZ