A fizikai-, pszichikai alkalmassággal kapcsolatban új ORFK utasítás fog életbe lépni

TMRSZ álláspont

orvos_sxcAz ORFK Hivatala 2016. március 29-én megküldte véleményezésre Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatának rendjéről, továbbá a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló ORFK utasítás tervezetét, mely a jelenleg hatályos A Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás, valamint A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás által szabályozott tárgyköröket egy normában rendezi.

A TMRSZ határidőben megküldte az ORFK-nak a véleményét, javaslatait a tervezettel kapcsolatban, melyben hangsúlyozottan kitértünk a heti 2 óra sportcélú szolgálatmentességre, mely a hozzánk érkezett jelzések alapján sok problémát vet fel. Ezek közé tartozik például, hogy szolgálati érdekre hivatkozással nem kerülnek kiadásra az órák, a fel nem használt órakeret későbbi időpontban már nem kérelmezhető, sok esetben csak a rendőrségi sportcélú intézményben való sportolásra vehető igénybe, mely a munkavállalónak adott esetben plusz utazási idővel jár. Ezen problémákat is jeleztük a Tervezet kapcsán, továbbá javasoltuk, hogy kerüljön rögzítésre a kötelező kiadása az óráknak, a kiadás megtagadása valós és okszerű indokolás alapján legyen lehetséges, legyen lehetőség a 2 órák maximum 2 havi összevonására, valamint legyen lehetőség a lakóhelyen történő sportolásra való felhasználásra.

A közalkalmazottak, kormánytisztviselők sport célú 2 órás munkaidő kedvezményével kapcsolatban szintén javasoltuk az összevonhatóságot.

Az ORFK felé megküldött véleményezésünk teljes terjedelmében innen letölthető.

TMRSZ