Akciópótlék – Heves megye

AkcioptlekA TMRSZ felperes tagunk képviseletében eljárva akciószolgálati pótlék megfizetése iránt indított pert az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen.

Az Egri Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagunk a 2012. május 1 – 2014. március 31. napja közötti időszakban összesen 2.360,5 óra időtartamban vett részt akció szolgálatban, mely időszakra alperes akciószolgálati pótlékot nem fizetett meg felperes részére.  Felperes szolgálati panaszt nyújtott be az Egri Rendőrkapitányság vezetőjéhez ezen időszakra vonatkozó akciószolgálati pótlék és törvényes kamatai megfizetése iránt. A szolgálati panaszt a Heves Megyei Rendőr- főkapitányság vezetője elutasította.

A felperes meghatalmazása alapján a TMRSZ keresetet nyújtott be az illetékes munkaügyi bírósághoz, módosított kereseti kérelmében kérte, hogy bruttó 456.167- Ft akciószolgálati pótlék és ezen összeg után annak középidőtől számított törvényes mértékű késedelmi kamatai és perköltség megfizetésére kötelezze a bíróság az alperest.

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. december 01. napján meghozta ítéletét, mely szerint kötelezte az alperest, hogy fizessen meg felperes részére 456.167.- Ft összeget és ezen összeg után 2013. június 05. napjától a kifizetés napjáig járó törvényes mértékű kamatot, valamint 30.000.- Ft perköltséget.

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben az alperes fellebbezéssel élt, melyben elsődlegesen kérte az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását, a felperes keresetének elutasítását, másodlagosan pedig az ítélet hatályon kívül helyezését és az alperes számára elfogadható, méltányos döntés meghozatalát.

Az Egri Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 2016. február 19. napján kelt ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta és kötelezte alperest, hogy felperesnek fizessen meg 10.000.- Ft másodfokú perköltséget.

A Munkaügyi Bíróság az akció szolgálat fogalmi körének meghatározása során egyrészt a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet szabályait alkalmazta. Megállapította, hogy az akció szolgálati pótlékra jogosultságnak nem feltétele e rendelet 28. §- ában foglaltak teljesítése, másrészt a Kúria EBH 2014M.17. és 2014.M.1. számon közzétett eseti döntései is kimondják, hogy a vonatkozó jogszabályok nem határozzák meg az akció fogalmát, így az akció szolgálati pótlékra való jogosultság feltétele csak és kizárólag a Hszt. végrehajtásáról szóló rendeletének 57. § alapján ítélhető meg.  Amennyiben a koncentráltan és összehangoltam ellátott feladat országos, illetve területi szintű, akkor az igénybevétel vagy a szolgálati feladat különlegeségének vizsgálata nélkül jár az illetménypótlék (Kúria Mfv.II.11.145/2009/2.számú ítélete.)

A bíróság az akció szolgálatok intézkedési tervei, a becsatolt helyi szintű végrehajtási tervek, napi eligazító lapok, a felperes és alperes nyilatkozatai alapján kétséget kizáróan megállapította, hogy felperes fenti időtartamban akció szolgálatot látott el, az alperes megsértette a Hszt. 254. § (2) bekezdés b) pontjának 7. alpontját, amikor a felperes akcióban való részvételét ellentételezésül hagyta, ezért felperes akciószolgálati pótlékra jogosult.

TMRSZ