Fegyelmi hatályon kívül helyezése – KR

A TMRSZ felperes tagunk képviseletében eljárva fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése iránt pert indított a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon  Készenléti Rendőrség  alperes ellen.

Éjszakai rendőrautóA Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság Bevetési Alosztályának állományában  szolgálatot teljesítő tagunkat és járőrtársát  szolgálati kötelezettségének teljesítése közben a megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat Mobil Ellenőrzési Alosztály főellenőrei ellenőrzés alá vonták, majd alperes fegyelmi eljárást rendelt el felperessel szemben, megrovás fenyítéssel sújtotta a Készenléti Rendőrség részére kiadott járőrkörzet leírás alapján a Hszt. 68. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 22/1997. (XI.18.) ORFK utasításban I. fejezetének 12. pontjában foglaltak megszegése miatt. Tagunk szolgálati panaszt nyújtott be a fegyelmi határozattal szemben, melyet alperes parancsnoka elutasított. Ezt követően a TMRSZ a tagunk képviseltében a szolgálati panaszt elutasító határozattal szemben keresetet nyújtott be az illetékes bírósághoz, melyben kérte  a megrovás fenyítést kiszabó, illetve azt helyben hagyó határozatok hatályon kívül helyezését.

A bíróság az alábbi tényállást állapította meg: Felperes járőrvezetőjével járőrszolgálatra volt beosztva, egy másik járőrpárossal, négyen két külön gépjárművel érkeztek Nyíregyházára, ahol a szolgálatparancsnok este 9-kor eligazítást tartott. Felperes részére az ibrányi körzetben közrend és közbiztonsági feladatok ellátása került meghatározásra a körzet települései  vonatkozásában. A nappali műszak nem érkezett még vissza, így tőlük járőrkörzet leírást nem kaptak, a szolgálatparancsnok megkérte felperes járőrvezetőjét, hogy a dokumentáció átvételét oldja meg. Az eligazítás után elindultak Nyíregyháza felé. Felperes jelezte azt, hogy megfájdult  a feje, bevenne gyógyszert. A járőrvezető furcsa kattogó hangot hallott a kocsi kereke felől és kérte felperest, hogy álljon meg a parkolóban. A járőrvezető átvizsgálta a kereket, kivett belőle egy bazalt darabot. Felperes a gépjárműben ült, míg járőrvezetője ezt követően ásványvizet vett és az éppen odaérkező kollégáit az ablakos kiszolgáló helynél meghívta egy kávéra. Felperes ez idő alatt jobban lett, jelezte, hogy folytathatják útirányukat, amikor az ellenőrzés érkezett. A mobil ellenőrök 21:20-tól 21:49-ig rejtett figyelés módszerével kísérték figyelemmel a rendőröket, majd 21:33-tól 21:49-ig videofelvételt készítettek róluk. A rendőrök ruházatát, fegyverzetét átvizsgálták és az ellenőrzésről ellenőrzési naplót készítettek, melyet felperes aláírt, járőrvezetője nem. Az ellenőrzési naplóban foglaltak szerint 21:15-kor érkeztek a rendőrök a vegyesbolt elé, 21:49-kor indultak volna el onnan, kb. 22:00 órára ékeztek volna Ibrányba, holott a járőrkörzet leírásban foglaltaknak megfelelően 21:35-re érkezhettek volna oda.

A rendelkezésre álló adatok alapján a bíróság megállapította, hogy az éjszakai szolgálatra vonatkozó utasítást a szolgálatteljesítésre nézve konkrét időpontok meghatározása nélkül kapta meg felperes, és szolgálatirányító társa, az az utasítás hangzott el, hogy az útiránytervet kell betartani, de ezen a napon ezzel  nem rendelkeztek. A szolgálatirányító parancsnoktól engedélyt kaptak a vásárlásra, de felperes az autóból nem szállt ki. A parkolóban 29 percet tartózkodtak, a 10-15 perc „elfogadható időtartam” helyett, azonban a nem szolgálati feladattal töltött időtartam a felperes terhére nem róható, a járőrvezető utasításának eleget téve állt meg a parkolóban, amikor a járőrvezető átvizsgálta a gépjármű kerekét, valamint engedély alapján vásárolt  az üzletben. A felperesnek nem kellett felismernie, hogy jogszabálysértő parancsot adott járőrvezetője illetve a várakozás kb. fele időtartama nem is minősül jogszabályellenes utasításnak. A szolgálatteljesítés során az esetleges csúszás a járőrvezető felelőssége.

A bíróság megállapította, hogy alperes jogellenesen alkalmazta a megrovás fenyítést felperessel szemben, hiszen felperes a parancsnoki elemzés szerint mindvégig példamutatóan teljesítette szolgálatát, így a bíróság a keresetnek helyt adott és az intézkedéseket hatályon kívül helyezte, valamint 20.000.- Ft felperes részére történő perköltség megfizetésére kötelezte.   

Az ítélet még nem jogerős!

TMRSZ