Veszélyességi pótlék B.A.Z. megye

veszélyességi pótlékSzakszervezetünk tagunkat képviselve első fokon veszélyességi pótlék tárgyában pert nyert a Borsod–Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitánysággal szemben.

Az ügy még 2012-ben indult szolgálati panasszal, melyet a Borsod–Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság elutasított.

Keresetünkben kértük a  tagunknak járó veszélyességi pótlék késedelmi kamatokkal növelt összegének megfizetését, mivel a tagunk a helyszíni szemlék, a halottszemlék, a nyomkutatások és –rögzítések alkalmával számos, az egészségre ártalmas vegyi anyagot használt.

A bíróság ítéletében megállapította – figyelemmel az ügyben készült szakvéleményekben foglaltakra is-, hogy tagunk a munkaidejének több, mint 50%-át tölti rendszeresen egészségkárosító körülmények között végezte.

Mindezekre tekintettel a bíróság úgy foglalt állást, hogy az alperes 443.522,- forint veszélyességi pótlékot és ennek kamatait, továbbá  perköltségünket köteles megfizetni a tagunknak. Az ítélet még nem jogerős.

TMRSZ