Gépjárművezetői pótlék- Somogy megye

gépjármű pótlékSzakszervezetünk tagunkat képviselve első fokon gépjárművezetői pótlék tárgyában nyert pert a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal szemben.

Az ügy 2013 márciusában indult, amikor a tagunk által előterjesztett szolgálati panaszt a rendőrség el sem bírálta. Ezért tagunk meghatalmazása alapján 2014 januárjában szolgálati panaszt nyújtottunk be, melynek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részben helyt adott.

Keresetünkben kértük a  tagunknak járó gépjárművezetői pótlék késedelmi kamatokkal növelt összegének megfizetését, mivel a tagunk a munkaköri leírása alapján gépkocsizó járőrként látott el szolgálatot.

A bíróság ítéletében megállapította, hogy a rendszeresség szempontjából „nem az a döntő, hogy egy hónapon belül hány alkalommal vezetett szolgálati gépjárművet a felperes, hanem az, hogy a tevékenységet a munkaköri leírásából adódóan folyamatosan visszatérő feladatként kellett ellátnia.”

Mindezekre tekintettel a bíróság úgy foglalt állást, – hivatkozva a kialakult bírósági gyakorlatra is – hogy az alperes 70.350,- forint gépjárművezetői pótlékot és ennek kamatait, továbbá  perköltségünket köteles megfizetni a tagunknak. Az ítélet még nem jogerős.

TMRSZ